Anna Hedh skuggrapportör i kvotering av bolagsstyrelser

FOTO © European Union 2013 - EP

Anna Hedh (S) FOTO © European Union 2013 – EP

Socialdemokraten Anna Hedh har utsetts till en av de parlamentariker som ska arbeta med parlamentets andra behandling av kommissionens omstridda förslag att införa kvotering för det underrepresenterade könet i bolaggstyrelserna 2020 för bolag över 250 anställda. Frågan har drivits hårt av kommissionären Vivane Reding som kallat det för ”första sprickan i glastaket”.

Förslaget fick också stöd i Europaparlamentets första läsning med en stor majoritet.

I Rådet, medlemsländernas behandling, är var det stora motståndet finns. Fler länder har uttryckt tveksamheter kring kvoteringskravet som till exempel Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Sverige, Ungern, Tjeckien, Litauen, Malta, Slovenien och Bulgarien har i varierande grad uttalat sig emot bindande krav.

Frågan var uppe i rådet i början av juli senast och då noterades följande slutsats:

”During the Hellenic Presidency, the Council working party discussions have revealed a broad consensus in favour of the proposal’s objective; nevertheless opinions continue to differ sharply regarding the best way of achieving it.

While all delegations are in principle in favour of improving gender balance on company boards, a number of delegations continue to prefer national measures (or non-binding measures at the EU level) whereas others support EU-wide legislation. During the Hellenic Presidency, the working party has mainly concentrated its work on technical aspects. Further work and political reflection will be required before a compromise can be reached. ”

Notera den fina omskrivningen för att det finns motstånd i Rådet; ”Further work and political reflection…”

Parlamentet förbereder sig nu för att få tillbaka bollen, och helst också sätta press på rådet, genom att formera sitt team av parlamentariker som ska lotsa frågan en andra gång, med Rådets ändringsförslag (om nu inte rådet mot förmodan antar parlamentets position). genom utskotten och i plenum. Ansvaret ligger hos två olika utskott, Rättsliga utskottet (JURI) och jämställdhetsutskottet (FEMM).

Anna Hedh har blivit socialdemokratiska partigruppens skuggrapportör i FEMM. Skuggrapportören arbetar med lagförslaget, nära huvudrapportören, på uppdrag av partigruppen. Rapportörer  är Evelyn REGNER (JURI, S&D, Österrike) och Mariya GABRIEL (FEMM, EPP, Bulgarien).

 


(PO)

Även AfD blev bortröstade

Foto © European Union 2014 - EP

Foto © European Union 2014 – EP

I skuggan av att EFDD blev bortröstade ur utskottens presidier så drabbades ett parti från ECR av samma sak. Tyska AfD, som är ett Euroskeptiskt högerparti, och som skapat oro i det politiska landskapet för Angela Merkels Stora koalition med Socialdemokraterna i Berlin förlorade två presidieplatser.

En av partiets grundare och dess talesperson – Bernd Lucke var föreslagen som 3:e vice ordförande i ECON, Ekonomi & Valutafrågor. Här kom den, enligt vad EUbloggen erfar, officiella invändningen från Socialdemokraterna i utskottet som begärde en hemlig omröstning. Lucke fick 21 röster medan 30 röstade emot. Därefter tog ECON och sköt upp valen av 3:e och 4:e vice ordförande till senare.

von Storch Foto © European Union 2014 - EP

von Storch Foto © European Union 2014 – EP

Även Beatrix von Storch som var föreslagen till 4:e vice ordförande i FEMM, Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män råkade ut för samma sak. Hon förlorade med 13 röster mot 17.

Även här sköts valet av posten upp. Vad jag har förstått så verkar de flesta EPP:arna ha röstat för ECR-kandidaterna.

Miljöpartiet är kritiska mot uppgörelser som petar ledamöter som borde ha fått presidieplatser enligt d´Hondt-modellen. Men Vänsterpartiet jublade igår över petningen av von Storch som kallades bl a homofob.

 

 


(PO)

Fi väljer S-gruppen

Vaknar efter en kortare utlandsresa till beskedet att Fi väljer att söka medlemskap i S-gruppen.

Vad har då hänt sedan Gudrun Schyman gav EUbloggen beskedet under valrörelsen att det var De Gröna eller Vänstergruppen som gällde?

Min gissning är att Fi börjat förstå att möjligheten till inflytande är potentiellt större i en grupp som är närmare fyra gånger så stor som alternativen, samt signaler att man är välkommen. För Fi är det också inrikespolitiskt taktiskt att framstå lite mer mot mitten för att inte skrämma väljare 14:e september. Frågetecknet är om valet anses för mainstream av partiets mer radikala bas.

Socialdemokratiska gruppen väntas godkänna ansökan, särskilt eftersom den svenska delegationsledaren Marita Ulvskog är positiv. För S innebär också det här att man kan ”normalisera” Fi.

Återstår att se vilket inflytande och påverkan Soraya Post kan få i S-gruppen. En ren gissning är att man siktar på en presidieplats i Jämställdhetsutskottet ”FEMM” (som haft V:s Eva-Britt Svensson och Mikael Gustafsson som ordförande). Så här långt gör Fi allt rätt.

TILLÄGG: Tydligen är det en plats i LIBE som eftersträvas, skriver Veronica Svärd på sin blogg. Fokus blir då asyl & migrationsfrågor. LIBE är ett utskott med lagstiftningsärenden vilket FEMM inte är. Jag upprepar mig; ”Så här långt gör Fi allt rätt.”

(PO)
.

EU-veckan: Internationella kvinnodagen fyller 100, Reinfeldt om Europaprioriteringar och parlamentet i Strasbourg

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) kommer att prata om regeringens EU-prioriteringar idag, det sänds av SVT Forum kl 14, när han besöker Europahuset i Stockholm. Europahuset delas av Sverigekontoren för EU-kommissionen och Europaparlamentet.

Idag hålls ett rådsmöte i Bryssel som tar upp sysselsättningsfrågor inför marstoppmötet.

I Strasbourg håller Europaparlamentet session. Mycket kommer att handla om Libyen, Nordafrika och demokratifrågor/mänskliga rättigheter.

I morgon kommer också den 100:a Internationella kvinnodagen att uppmärksammas i Europaparlamentet. Ordförande i FEMM, jämställdhetsutskottet, är Eva-Britt Svensson (V), och hon kommer att tillsammans med talmannen Jerzy Busek, EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding att hålla en presskonferens. Samma dag debatterar också parlamentet en rapport om kvinnors fattigdom och jämställdhet.

Till SvD (ej nätet) säger Eva-Britt Svensson att den viktigaste frågan på EU-nivå är att kvinnor får möjlighet till egen försörjning.

Prime Minister F Reinfeldt visiting the House of Europe (the premises of the Commission and EP in Stockholm) today to speak about Sweden’s EU priorities. TV broadcast on SVT Forum at 14.00

Sjukdom skjuter upp betänkande

Det är utskottsvecka i Europaparlamentet, men en utskottsbehandling som ställs in är Eva-Britt Svenssons (V) betänkande om våld mot kvinnor. Tanken var att FEMM skulle behandla initiativbetänkandet den här veckan och att det skulle upp i plenum i mars. Eva-Britt Svensson som jobbat bland annat genom Facebook med betänkandet där över 1000 personer följer arbetet i en Facebookgrupp är sjukskriven hela veckan, men uppges vara på benen igen till nästa vecka.

I själva betänkandet föreslår Eva-Britt Svensson bland annat att det behövs bättre forskningsinsatser för att få jämförbara siffror mellan medlemsländerna. Eva-Britt Svensson vill också se att kommissionen sätter tryck på medlemsländer där våldtäkt inte faller under allmänt åtal genom att föreslå ett direktiv mot könsbaserat våld, införa en miniminivå för antalet brottsofferjourer per capita och att det blir bättre hjälpinsatser för brottsoffren.

Betänkanden är inget lagförslag utan en viljeyttring från parlamentet och är ett steg för att påverka EU-kommissionen att lägga fram ”skarpa” förslag. Det är EU-kommissionen som är ensam om förslagsrätt inom EU.

Det är oklart om betänkandet nu hinner plenumbehandlas på Europaparlamentets session i mars.

(PO)