EUbloggen avslöjar: Det här ska kommissionen göra 2015 (II)

EUbloggen har ju fått se ett utkast på det arbetsprogram 2015 som EU-kommissionen lägger fram i nästa i vecka. Här kan du läsa om de 80-tal EU-förslag som skrotas. I ett par inlägg kommer nu bloggen att lyfta fram de 23 nya initiativ som EU-kommissionen kommer att presentera nästa år.

Tidigare inlägg:

1) Förslag om bl a lobbyregister euflagga1.jpg

I Kommissionens arbetsprogram finns 10 prioriteringar. En av dessa prioriteringar handlar om att stärka den inre marknaden och förstärka EU:s industriella bas. Den inre marknaden är tillsammans med fred EU:s stora framgångssaga men det finns fortfarande mer att göra för att öka Europas globala konkurrenskraft och för att skapa jobb.

EU-kommissionen planerar här fem initiativ (alltså nästan 20 procent av nästa års inititiativ på en av 10 punkter).

*Paket för en mobil arbetskraft; syftar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden men också att motverka missbruk. I paketet övergår en översyn att Utstationeringsdirektivet (känt i Sverige genom Vaxholm) och att förbättra EURES (jobbnätverket).

*Inre marknadsstrategi för varor och tjänster: Fokus på fördjupad integration och standardiseringar inom framför allt små och medelstora företag där man bedömer tillväxtkraften är som störst, som tjänsteföretag, byggmarknaden, handel, avancerad tillverkning men även det som kallas för reglerade yrken (ex apotek).

*Plan för kapitalmarknadsunion: En handlingsplan för att förbättra finansieringen av företag genom se över och skapa mer effektiva instrument, däribland ett ramverk för säkerhet vid lån.

*Ramverk för Finansiella institutioner som inte är banker: Syftar till att skapa ett ramverk för att hantera kriser i finansiella instititutioner på samma sätt som för banker.

*Flygpaket: Syftar till att förbättra konkurrensen på den europeiska flygmarknaden, innebär bland annat en översyn av EASA, Europeiska luftsäkerhetsmyndigheten, 216/2008 och en kommunikation där utmaningar och hur man ska förbättra konkurrensen ska identifieras.

(PO)

Annonser

Bussarna sist ut med passagerarrättigheter

Flyget var först. Under min tid som korrespondent i Bryssel dök tågen upp, därefter fartygen och nu är det dags för bussarna. Från och våren-sommaren 2013 ska rättigheterna för busspassagerarna gälla. Parlamentet röstade igenom beslutet i Strasbourg i veckan, och därmed är parlamentet och ministerrådet överens om reglerna.

Det handlar om långfärdsbussar på resor över 25 mil, så det är inget för stadspendlare eller länspendlare. Däremot gäller reglerna de som exempelvis väljer att åka buss från Stockholm till Sundsvall istället för tåg.

Två timmars försening, inställda bussar eller överbokade bussar ger passagerarna rätt att få välja mellan att fortsätta resan, bli ombokad eller få biljettpriset tillbaka.

Blir det förseningar på 90 minuter ska passagerarna erbjudas förfriskningar, blir det fråga om övernattningar måste bussbolaget ersätta två nätter med upp till 80 euro per natt. Force Majeur, i form av svårt väder, ger undantag.
Även bagage, personskador och dödsfall ersätts med de nya reglerna.

Läs mer om reglerna bland annat för funktionshindrade och utbildning av chaufförer på parlamentets hemsida och mer om passagerarrättigheter generellt på EU-kommissionens samlingssida.

Parlamentariker tycker som EUbloggen

Svenska Europaparlamentariker tycker precis som EUbloggen, att det är dags för EU-kommissionen att komma med ett förslag som innebär att tramset med att flyga spriten först från Sverige och sedan till Sverige istället för att man som resenär får spritpåsen på charterresan vid landningen ska upphöra. Gunnar Hökmark (m) ska nu ta kontakt med skattekommissionären Lázló Kovács rapporterar SvD.

Här är det tidigare inlägget om flygspriten.

(PO)

Ännu ett grönt förslag från kommissionen, tack!

…så kan man sammanfatta läsarreaktionerna i SvD efter att tidningen skrivit om snurrigt hanterande av flygspriten. Beställer du sprit på din hemresa på en charter så tas spriten från ett svenskt lager, packas i slutna påsar och transporteras i container till resmålet. Där kvitteras varorna ut av ett lokalt företag som betalar det landets alkoholskatt för varorna och så får du med dig spriten hem till Sverige.

Spritlassen gör planen tyngre och därmed ökar utsläppen. Orsaken till systemet är EU:s skatte- och tullregler. Artikeln har engagerat SvD:s läsare som helt rätt undrar ”Hur svårt ska det vara” och ”Låt folk köpa vid ankomsten”.

Här kan EU-kommissionen komma med ett populärt och grönt förslag, att ändra på reglerna så att spriten kan hämtas ut vid hemkomsten. Minskad byråkrati (red tape) och gröna frågor har ju varit Barrosokommissionens profilområden, så varför inte så här under sista året av mandattiden komma med ännu ett förslag?

(PO)