EU-rapporten, FRA och kriget i Georgien

EUbloggen har tidigare skrivit om EU-rapporten som justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström deltagit i från svensk sida. Det är en framtidsrapport inom EU som handlar om säkerhet och underrättelseinhämtning för att hantera terrorism, illegal invandring och gränsöverskridande brottslighet. Läs tidigare inlägg 1, 2, 3 och 4 

En aspekt i rapporten som är värt att lyfta upp, särskilt i ljuset av konflikten i Georgien, är vilken vikt Billström & Ask och fem andra länders justitieministrar lägger vid Ryssland. Rapporten menar att EU behöver starka partners och jämte USA pekas just Ryssland ut.

”The European Union vill inevitably need strong partners to succeed in the fight against terrorism on a global scale…In this context, the European Union should also deepen the regular dialogue mechanism with the Russian Federation within the framework of the Permanent Partnership Councul on security, also including, where appropriate, trilateral meetings with the United States.”

Samt i slutet av rapporten:

”Russia is, together with the US, our main strategic partner in the field of justice, freedom and security. The framework for our cooperation with Russia is the EU-Russia Common Space of the Freedom, Security and Justice which is very comprehensive, ranging from counter-terrorism to the fight against drug trafficking, from migration and asylym to judicial cooperation in criminal and civil matters.”

Rapporten uppmanar EU-länderna att bli bättre på att hantera den digitala informationstsunamin, bygga utbyten av information och mer samordning. Den svenska FRA-lagen visar att Sverige har ambitionen (och kanske är det just därför regeringen envisats med lagen trots en orkan av kritik) att ligga i framkant. Ironiskt i sammanhanget är att det land som pekas ut som en så viktig partner är det land som i debatten har pekats ut som huvudmål för spaningen.

För Billström och Ask borde formuleringarna om Ryssland vara mindre roliga i ljuset av händelserna i Georgien. Deras partikamrat Gunnar Hökmark i Europaparlamentet skräder inte orden om Rysslands agerande. Bland EU-ledare så ligger Hökmark närmast Estlands president Ilves som menar att Europas försvarsplanering de senaste två decennierna har byggt på ett felaktigt antagande – att Ryssland inte invaderar ett självständigt land.

Hökmark och Ilves har mothugg, tunga politiker från stora länder säger rakt ut att man vill släta över händelserna i Georgien. Utrikesnämndens ordförande i den tyska Förbundsdagen säger till Reuters att Ryssland borde erbjudas ställning som priviliegerat partnerskap. Det är enligt Reuters första gången någon använder begreppet på Ryssland, tidigare är det enbart Turkiet som beskrivits i de här termnerna.

Uttalandet visar att synsättet i EU-rapporten när det gäller Ryssland inte  har försvunnit efter femdagarskriget, snarare att rapporten kommer att bli hetare och än mer kontroversiell bara.

Frågan är bara vad Tobias Billström och Beatrice Ask idag säger om EU-rapporten, särskilt när det gäller relationen till Ryssland. Vad anser utrikesminister Carl Bildt om styckena om Ryssland? Hittills har jag inte sett att regeringen har kommenterat rapporten över huvud taget.

Läs mer om Georgien: DN, DN, HBL, SVD, SVD, Sydsvenskan

Bloggat om EU-rapporten och FRA: Erik Hultin, Jonas Morian, Henrik Alexandersson, Claes Krantz, Thomas Lidholm

(PO)

TV4 första stora mediet att ta upp EU-rapporten

Det blev TV4Nyheterna (som heter Nyhetskanalen på nätet) som blev först bland de stora nyhetsredaktionerna att ta upp FRA-rapporten. Magnus Granér, statssekreterare vid Justitiedepartementet säger till TV4Nyheterna:

– Allt från känslig information, som innehållet i straffregistret, men också helt ofarlig information som innehållet i bilregistret. Det är väldigt olika typer av information som utväxlas
Även blodgrupper och DNA?
– Ja, det kan det ju blir fråga om, om vi är säkra på att det är rätt skyddsnivå på informationen hos mottagarlandet.

Läs mer på Nyhetskanalen.

(PO)

Läsning ur EU-rapporten (2)

Passagerardata har varit en känsla fråga mellan USA och EU, där USA krävt mer data än vad vissa EU-regeringar och institutioner har velat släppa till. EU-rapporten konstaterar att EU måste bestämma sig innan 2014 angående ”Euro-Atlantic area of cooperation”. EU-ministrarna konstaterar att USA är den viktigaste stategiska partnern för EU.

”The European Union and the USA should cooperate bilateraly in order to secure visa-free travel for all Member States (idag är det inte visumfritt för alla EU-nationaliteter – min anm. Se även EUblogginlägget om visumhot för amerikanska diplomater). Moreover, they should cooperate in relevant international fora in order to create an environment where travel is safe, secure, and expeditious for bona fide travellers. Modern technology will play a key role in delivering targeted and more secure controls and allow us to focus our border control resources on identified risks. Besides the areas of counter-terrorism and border security, current cooperation between the European Union and the US includes the fight against international crime, cybercrime, drug trafficking and trafficking in human beings. As to data protection, our common goals are clear: to protect our citizens’ security by making sure law enforcement authorities have the information they need to do their work and to protect our citizens’ rights and privacy.”

Notera särskilt formuleringen om att EU och USA delar det gemensamma målet att skydda medborgarnas säkerhet genom att att se till att myndigheterna har den information de behöver för att göra sitt jobb – och först därefter kommer integritetsaspekten.

Rapporten konstaterar också att EU ska sträva efter att nå en överenskommelse med USA om datafrågorna och att man ska överväga en ”common transatlantic space with more sharing of relevant information and at the same time greater greater protection of personal data, expedited travel for bona fide passengers and more secure borders.”

(PO)

Läsning ur EU-rapporten (1)

Har nu börjat läsa den omtalade EU-rapporten som migrationsminister Billström och justitieminister Ask varit inblandad i från svensk sida. Intrycket är att det är precis som rapporten säger ”ambitiöst” På sidan 14 konstaterar man att ”The European Union has to be ambitious. But as we need a real vision for the future on the one hand, on the other hand we need to focus on efficient and practical cooperation, which allows for quick and targeted results in the interest of citizens”.

I rapporten konstaterar man att den digitala erans ”digitala tsunami” innebär ett mer akut dilemma mellan den personliga integriteten och ”proaktiv prevention” och på sidan 43 kan man läsa:

”Information is the key to protecting the public and an increasingly connected world in which public security organisations will have access to almost limitless amounts of potentially useful information. This is a challenge as well as an oppurtunity – public security organisations will need to transform the way they work it they are to master this data tsunami and turn it into intelligence that produces safe, open and resilient communities. The key to effectiveness will be using technology to connect the capabilities of a multitude of stakeholders and ensure the ringth information gets to right person in the form they are best able to use.”

Rapporten uppmanar EU:s medlemsstater att prioritera investeringar i innovativ teknik som kan automatiserat samla dataanalyser och förbättra realtidssamarbete. Dessutom uppmuntras forskning så att idéer snabbt kan omsättas i praktisk handling.

Det verkar som att regeringen verkligen klarat av att vara i det europeiska samarbetets kärna, samtidigt som regeringen genom satsningen på FRA har placerat sig långt fram inom EU.

(PO)

FRA-uppgifter till USA

Materialet som FRA med den nya lagstiftningen samlar in kommer att hamna hos amerikanska underrättelsetjänsten. Det finns med i ett utkast som justitieminister Beatrice Ask tillsammans med justitieministrar från fem andra länder gjort. Det är en grupp bestående av ministrar från EU-länder som nyss varit ordförandeländer inom EU eller kommer att vara det, som Tyskland, Frankrike, Tjeckien, Slovenien, Portugal och Sverige.

Den 53-sidiga rapporten som The Guardian tagit del av skickades till EU-ländernas regeringar i förra månaden. Justitieminister Ask och de andra föreslår att EU ska upprätta ett samarbete med USA som innebär att man ska dela på information om sina invånare i ett ”Euro-Atlantiskt samarbetsområde” för att bekämpa terrorism.

Rapporten vill också att EU ska skapa en gemensam underrättelsebas mot terrorism, utveckla gemensam videoövervakning och skaffa sig obemannande övervakningsflyglan. Överhuvudtaget anser ministrarna att EU behöver integrera sina polisinsatser, underrättelsekällor och policyskapande för att kunna möta hotet från terrorism, organiserad brottslighet och illegal invandring.

Rapporten har ännu inte nått svenska medier, men med tanke på den pågående FRA-debatten innebär läckan av rapporten som Sverige varit inbladad i dåliga nyheter för regeringen Reinfeldt. FRA är nog så besvärligt för den borgliga alliansen, informationen om att materialet kommer att lämna landets gränser och kan komma att användas av USA, och att den svenska regeringen själva föreslår detta innebär en mycket stor politisk belastning som kan komma att kosta alliansen regeringsmakten. Sedan att en Socialdemokratisk regeringen troligtvis inte skulle ha agerat så mycket annorlunda hör inte till saken.

Räkna med att FRA-debatten de kommande dagarna kommer att ta ny fart, jag skulle utfärda stormvarning i den svenska debatten –  både i bloggosfären och på tidningarnas opinionssidor.

(PO)