HELA LISTAN: Nordiska meppar gillar industri och rättsliga frågor mest

Peter Eriksson vice ordförande i Gröna Gruppen

DSC_0067

Den Gröna gruppen valde som väntat Peter Eriksson till vice ordförande idag.

Gruppen leds av språkrören Rebecka Harms (Tyskland) och Philippe Lamberts (Belgien). Gruppen har förutom Peter Eriksson fyra vice ordföranden, där vi för nordisk del kan notera att även Heidi Hautala valdes.

Gruppen nominerade även Ulrike Lunacek som vice talman i Europaparlamentet.

Totalt har gruppen just nu över 50 medlemmar i parlamentet, varav fyra är svenska miljöpartister.

(PO)