Momsfrågan: Return to sender

Rapporterna om kommissionär Semetas möten igår i Stockholm om momsfrågan och idrotten har varit ganska skissartade och med en svensk vinkel. Kanske inte så konstigt med tanke på tonläget hos skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow inför mötet som i debattartikeln i Expressen under rubriken ”Stoppa EU:s straffskatt på knattefotboll”. Rubriken i sig hamnar i häradet för lögn och förbannad dikt även om debattartikeln inte är lika tillskruvad. Nu tror jag inte att von Sydow själv satte rubriken utan en ganska kreativ redaktör…

Enda redaktionen som jag hittat som har en kommissionskälla är Europaportalen. Den sammantagna bilden av medierapporteringen och de samtal jag har haft under dagen är snarare att Semeta gjort ”Return to sender” till Anders Borg.

Enkelt uttryck har kommissionären klargjort följande:

NEJ, dagens momsdirektivet tillåter inte undantag för vissa sektorer som ideella föreningar.

JA, det går att ha undantag från direktivets gräns på 10 000 euro. Det finns exempel på länder som har undantag och ganska stora – och det är inte omöjligt att kommissionen skulle gå med på Borgs förslag om en gräns på 100 000 euro – men under förutsättning att det gäller alla och inte bara ideella föreningar.

Alltså, return to Sender. Well Mr Borg, what are you going to do? Med den här ganska skickliga politiska manövern har Semeta skickat tillbaka bollen långt in på svensk planhalva och tydliggjort att det egentligen är en svensk fråga hur man vill lösa problemen, inom ramen, för EU-direktivet.

Borg har då huvudvärken att ett generellt undantag på upp till 100 000 euro skulle innebära mångmiljardbelopp som försvinner från statskassan. Jag har inte själv hunnit kollat upp det, läsare får gärna fylla i, men att det är i en sådan storleksordning så att det är i nivåer med regeringens prioriterade reformer som jobbskatteavdragets femte steg. Samtidigt är jobbskatteavdraget hotat av en riksdagsmajoritet som gör att det riskeras att röstas ned.

Jag säger inte att det är det mest troliga scenariot, men det skulle inte vara omöjligt att insikten om en riskerad prestigeförlust om femte jobbskatteavdraget samtidigt som en rejäl flört mot småföretagen (och retoriken att det skulle innebära möjligheten till att småföretag vågar anställa, och att fler skulle våga starta eget) skulle kunna göra en politisk kovändning. Kanske är det något som den nya centerledaren får presentera och då stärka partiets profil gentemot småföretagen. På det här sättet skulle idrotten få undantaget också på den nivå som Borg från början föreslog.

Ett mer troligt scenario nu är en kompromiss från Borg som säger undantag i nivån med hälften, säg ca 40 000 – 50 000 euro (mer hanterbart för statskassan) samtidigt som momsredovisningsreglerna förenklas rejält (ingen som är småföretagare skulle bli ledsen över det).

Det ska bli intressant att se om Borg lyckas före över bollen ännu en gång till EU-kommissionens planhalva eller om de här turerna nu får sitt slut på svensk sida.

Samtidigt ska vi inte glömma bort att det här är den lilla frågan för svenskt idrottsliv, den större frågan är översynen av momsdirektivet som just nu bearbetas av kommissionen och som ska läggas fram som förslag till ministerrådet och parlamentet. Den frågan styr hur kommer reglerna att se ut när det nya direktivet träder i kraft. Momsspelet Borg vs Semeta där svensk idrott sitter på läktaren kommer när den blir avgjord bara vara i kraft under några år innan det nya direktivet är på plats.

(PO)