Momsstriden fortsätter – och medierapporteringen fortsätter att vara förvirrad

När kommissionen fortsätter tänka högt (i ett så kallat meddelande, ett steg efter grönboken)  så har inte den svenska proteststormen fått EU-kommissionen att vekna när det gäller moms för ideella föreningar.

I dagens meddelande fokuserar kommissionen på enhetlighet och neutralitet. Och det är den här formuleringen som får svenskt idrottsliv att gå i taket:

Other exemptions

Other exemptions which act as restrictions in the tax base and which might create distortions will be examined to see whether the economic, social or technical reasons for them are still valid and whether the way they are applied can be improved. In seeking to broaden the tax base, no options should be discarded at this stage.

However, some stakeholders have advocated maintaining or even broadening the scope of certain exemptions. The VAT treatment of non-profit-making organisations has prompted numerous reactions. However, those organisations already benefit from an exemption which covers their activities in the general interest. The residual activities not covered by this exemption are the only cause of concern. However, these activities could be covered by the general exemption scheme for small businesses that have a turnover below a certain threshold and through further simplification measures and procedures which Member States can introduce. Member States can also introduce targeted compensation mechanisms, outside the VAT system, to alleviate the cost of VAT on their acquisitions.

(10) The Commission calls on Member States to make use of the existing options to alleviate the burden of VAT on non-profit making organisations. It can provide them with guidance on the VAT regime applicable to them.

I klartext säger kommissionen att undantaget som finns kan användas (här är det konflikt mellan Sverige och kommissionen om storleken – där Sverige ligger långt över undantaget som medges i direktivet. Sverige hotas med domstol. Har inte uppdaterat mig på ärendet de senaste månaderna – någon läsare kanske har bättre koll på status i frågan???) och att om Sverige och Anders Borg vill så finns det andra sätt än momsen (som ska vara neutral och inte slå ut företag med oschysst konkurrens) att kompensera idrotten. Men det har hittills inte kommit några sådana signaler från finansministern som jag har sett.

Svensk idrott har ju framgånsrikt lobbat på svenska parlamentariker som tagit strid i frågan, vid en omröstning om ett yttrande till kommissionens grönbok (som föregick meddelandet) så uttalade sig Europaparlamentet sig för att ha undantag för idrottsföreningar. Hur den ställningen håller tills det blir realpolitik och förhandlingar om skarpa förslag återstår att se. I Sverige är det få frågor som kommissionen någonsin tagit så mycket stryk i, men sett i ett EU-perspektiv så är det en förhållandevis liten opinion som driver frågan och det finns andra politiska hänsyn att ta – som konkurrensneutralitet och att förbättra EU-ländernas skattebaser, särskilt viktigt i kristider som nu.

EU-maskineriet är också en långbänk och inte alltid så lätt att förstå. Många svenska politiska journalister kapitulerar kunskapsmässigt totalt när det kommer till EU:s beslutsfattande, därför ska man inte döma SvD Sporten så hårt, men lite trist att tidningen som har tre av Sveriges förnämsta EU-pennor inte använder sina interna resurser för att reda ut det hela. Några snabba saker:

*Parlamentets omröstning var en icke bindande opinionsyttring.

*Skarpt förslag om lagstifning ligger inte på bordet, ännu. Innan kommissionen har lagt ett förslag har varken ministerråd eller parlamentet någon formell befogenhet.

*Det är inte ministerrådet som fattar det slutliga beslutet, Europaparlamentet är medlagstiftande. Det betyder att ministerråd och parlament ska vara överens.

*Konflikten om nuvarande direktiv nämns inte.

Jag saxar ur en artikel jag skrivit i våras om bakgrunden till konflikten om nuvarande direktivet:

Redan när Sverige gick med i EU 1995 var det uppenbart att det fanns en kollision mellan EU-rätten och svenska momslagar. När sedan en översyn av momsdirektivet klubbades på 2006 och att den skulle vara implementerad 2008 blev konflikten oundviklig då kommissionen inledde det första steget i ett rättsligt förfarande mot Sverige. En av EU-kommissionens uppgifter är att se till att EU:s lagar och regler följs av medlemsländerna. I korthet kan konflikten beskrivas som att EU-direktivet (som alltså har högra rättslig status än svensk lag) medger ett undantag på ca 10 000 euro i omsättning. Sverige kräver ett undantag på 114 000 euro, betydligt högre än vad andra länder har. På den nivån skulle 9 av 10 idrottsföreningar inte beröras av momsen.

Hela meddelandet läses här. RF:s officiella reaktion.

Momsfrågan: Return to sender

Rapporterna om kommissionär Semetas möten igår i Stockholm om momsfrågan och idrotten har varit ganska skissartade och med en svensk vinkel. Kanske inte så konstigt med tanke på tonläget hos skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow inför mötet som i debattartikeln i Expressen under rubriken ”Stoppa EU:s straffskatt på knattefotboll”. Rubriken i sig hamnar i häradet för lögn och förbannad dikt även om debattartikeln inte är lika tillskruvad. Nu tror jag inte att von Sydow själv satte rubriken utan en ganska kreativ redaktör…

Enda redaktionen som jag hittat som har en kommissionskälla är Europaportalen. Den sammantagna bilden av medierapporteringen och de samtal jag har haft under dagen är snarare att Semeta gjort ”Return to sender” till Anders Borg.

Enkelt uttryck har kommissionären klargjort följande:

NEJ, dagens momsdirektivet tillåter inte undantag för vissa sektorer som ideella föreningar.

JA, det går att ha undantag från direktivets gräns på 10 000 euro. Det finns exempel på länder som har undantag och ganska stora – och det är inte omöjligt att kommissionen skulle gå med på Borgs förslag om en gräns på 100 000 euro – men under förutsättning att det gäller alla och inte bara ideella föreningar.

Alltså, return to Sender. Well Mr Borg, what are you going to do? Med den här ganska skickliga politiska manövern har Semeta skickat tillbaka bollen långt in på svensk planhalva och tydliggjort att det egentligen är en svensk fråga hur man vill lösa problemen, inom ramen, för EU-direktivet.

Borg har då huvudvärken att ett generellt undantag på upp till 100 000 euro skulle innebära mångmiljardbelopp som försvinner från statskassan. Jag har inte själv hunnit kollat upp det, läsare får gärna fylla i, men att det är i en sådan storleksordning så att det är i nivåer med regeringens prioriterade reformer som jobbskatteavdragets femte steg. Samtidigt är jobbskatteavdraget hotat av en riksdagsmajoritet som gör att det riskeras att röstas ned.

Jag säger inte att det är det mest troliga scenariot, men det skulle inte vara omöjligt att insikten om en riskerad prestigeförlust om femte jobbskatteavdraget samtidigt som en rejäl flört mot småföretagen (och retoriken att det skulle innebära möjligheten till att småföretag vågar anställa, och att fler skulle våga starta eget) skulle kunna göra en politisk kovändning. Kanske är det något som den nya centerledaren får presentera och då stärka partiets profil gentemot småföretagen. På det här sättet skulle idrotten få undantaget också på den nivå som Borg från början föreslog.

Ett mer troligt scenario nu är en kompromiss från Borg som säger undantag i nivån med hälften, säg ca 40 000 – 50 000 euro (mer hanterbart för statskassan) samtidigt som momsredovisningsreglerna förenklas rejält (ingen som är småföretagare skulle bli ledsen över det).

Det ska bli intressant att se om Borg lyckas före över bollen ännu en gång till EU-kommissionens planhalva eller om de här turerna nu får sitt slut på svensk sida.

Samtidigt ska vi inte glömma bort att det här är den lilla frågan för svenskt idrottsliv, den större frågan är översynen av momsdirektivet som just nu bearbetas av kommissionen och som ska läggas fram som förslag till ministerrådet och parlamentet. Den frågan styr hur kommer reglerna att se ut när det nya direktivet träder i kraft. Momsspelet Borg vs Semeta där svensk idrott sitter på läktaren kommer när den blir avgjord bara vara i kraft under några år innan det nya direktivet är på plats.

(PO)

Olle Schmidt (FP) skuggrapportör i momsfrågan

Folkpartiets Europaparlamentariker Olle Schmidt har utsetts till den liberala (ALDE) gruppens skuggrapportör på momspaketet. Just nu gör EU-kommissionen en översyn av det direktiv vars tolkningar orsakat strid mellan kommissionen å en sidan och det svenska föreningslivet och det offentliga svenska livet. Stridsfrågan handlar om gränsdragningar där Sverige vill ha ett undantag som är tio gånger högre än vad direktivet föreskriver, vilket bland annat fått Riksidrottsförbundet och svensk idrott att gå i taket.

Kommissionens grönbok avslutas i maj och sedan tar det väl ungefär ett halvår innan det kommer ett skarpt förslag som parlamentet och ministerrådet ska arbeta med. Det är alltså den processen som Olle Schmidt blivit skuggrapportör för, det betyder enkelt förklarat att han är den liberala gruppens ansvarige i frågan. I parlamentet är det en parlamentariker från en partigrupp som utses som rapportör som har det övergripande ansvaret att sy ihop lösningar och kompromisser, de andra partigrupperna utser var sin skugga som också jobbar med paketet. För att ett förslag sedan ska bli verklighet som parlamentet och ministerrådet också komma överens.

ALDE är parlamentets tredje största partigrupp och beskedet är ett litet men viktigt steg för svenska intressen att skaffa sig centrala positioner inför behandlingen av momsfrågan. När det gäller tolkningen av det nuvarande direktivet är det en fråga mellan kommissionen och den svenska regeringen, där kommissionen som är väktare och första uttolkare av EU:s lagar och förordningar kan komma att dra Sverige inför EU-domstolen som då får avgöra om Sverige följer eller bryter mot direktivet.

(PO)