Intervjuad i Sveriges Radio P1

Klicka på bilden för att lyssna på inslaget (misslyckades med inbäddningen från SR).

Klicka på bilden för att lyssna på inslaget (misslyckades med inbäddningen från SR).

Henrik Brors och jag medverkade i Sveriges Radios Studio Ett under onsdagen. Temat var EU i valrörelsen och där Susanne Palme intervjuade mig utifrån valmanifestgranskningen som pågår. I länken ovan kan ni lyssna på inslaget.

Granskningen vi pratar om handlar om hur EU finns med i partiernas valmanifest. Den är ännu inte fullständig utan jag väntar in Socialdemokraternas och Alliansens valmanifest, som det verkar just nu kör de ett chickenrace i att vänta längst, men det lär väl komma inom kort. Men radioinslaget avspeglar läget just nu (nedanför reaktioner på inslaget hittar du sammantställningen av granskningen).

Twitterreax:

Läget just nu i granskningen

Läget just nu i granskningen

 

Tidigare inläggen i serien: Folkpartiet får MVG, Centerpartiet får knappt G, Miljöpartiet får G, Kristdemokraterna får knappt G, Vänsterpartiet får IG, Feministiskt Initiativ får IG, Piratpartiet får G och Sverigedemokraterna får VG.

(PO)

PS Har fått frågan var jag fick siffran om hur stor andel av Riksdagens arbete kommer från EU. Jag valde att använda mig av den siffran som Riksdagens EU-upplysning använder sig av (men den har många reservationer):

”Det har gjorts undersökningar i Sverige för att ta reda på hur stor del av den svenska lagstiftningen som påverkas av EU-lagstiftning. Eftersom mätmetoderna skiljer sig åt finns det inget entydigt svar på hur stor denna andel är.

Det finns ingen undersökning som sträcker sig fram till i år. Men tidigare undersökningar visar att runt 30 procent av alla nya svenska lagar och förordningar hänvisar till EU-lagstiftning.”

 

EUbloggen granskar valmanifest: Sverigedemokraterna får VG

Det är indirekt val i Sverige till EU:s andra lagstiftande kammare, ministerrådet, den 14:e september. Du känner säkert igen det under ett annat namn; Riksdagsvalet. I en serie inlägg granskar EUbloggen partiernas valmanifest utifrån EU-perspektiv. Valvinnare kommer ju att bilda regering, och regeringens ledamöter deltar i det EU-lagstiftande arbetet som sker i ministerrådet.

Tidigare inlägg i serien valmanifest: Folkpartiet får MVG, Centerpartiet får knappt G, Miljöpartiet får G, Kristdemokraterna får knappt G, Vänsterpartiet får IG, Feministiskt Initiativ får IG, Piratpartiet får G.

Tidigare granskning: Det här vill partierna inte prata om

SVERIGEDEMOKRATERNA sd

Har eget EU/Europakapitel: Ja.

Antal gånger som olika begrepp nämns:

EU: 7

Europa: 1

Europeisk(a): 5

Euron: 0

Konkreta löften i EU-politiken: 

Folkomröstning om utträde ur EU.

Nej till att Turkiet blir medlemmar i EU.

Minskad EU-avgift. Både genom att skära i EU:s budget såväl som att försöka minska Sveriges andel av kakan.

Återupprätta gränsskyddet (här säger inte Sverigedemokraterna hur, troligen menar SD (EUbloggens tolkning) att Sverige ska lämna Schengensamarbetet men det sägs inte rent ut).

Nej till Euron (medlemskap i den Ekonomiska och monetära unionen, EMU).

Överraskningsfaktor: Att Sverigedemokraterna, till skillnad från andra EU-kritiska partier, ger EU en så tydlig plats i valmanifestet.

Kommentar: EUbloggens trogna läsare vet att bloggen många gånger jagat Sverigedemokraterna i EU-sammanhang när partiet slarvat med siffror och källor. Den här gången blir dock bloggen lite överraskad över att Sverigedemokraterna ger EU en tydlig plats i valmanifestet under rubriken ”Ett nära europeiskt samarbete utan överstatlighet”. Sverigedemokraterna vill ju att Sverige ska lämna EU och är tydlig med det i valmanifestet eftersom det är en fråga som avgörs av svenska folket och Sveriges Riksdag. SD kopplar även andra EU-frågor där den svenska regeringen kan spela en roll, som att dra undan stödet till Turkiets medlemskap, lämna Schengen-samarbetet (min tolkning) och säga nej till Euron.

Där Folkpartiet (som är SD:s motpol i synen på EU) lyckas få med det europeiska perspektivet i fler frågor så lämnar Sverigedemokraterna raskt EU-kopplingen när Europakapitlet är över. Att  partiet inte nämner att miljö- och habitatfrågor har ett EU-perspektiv, att åtgärder mot brottslighet kanske behövs på en EU-nivå, att asylfrågor och energipolitik är EU-frågor, att slopandet av Lex Laval egentligen handlar om EU:s utstationeringsdirektiv drar ned helhetsintrycket.

Slutomdöme: Betygsnämnden har vacklat i betygsättningen mellan ett starkt G och ett svagt VG, men nämnden är svältfödd på att Europa/EU har en egen plats i valmanifesten som kan vägleda väljarna i partiernas syn på EU-frågor. Dessutom lyckas SD ta sig upp på andra plats i att nämna nyckelorden, och det räcker för att få granskningens första VG. Hade konkurrensen från andra partier varit hårdare hade nog betyget blivit G. Bloggarens skolgång är dock från den gamla gymnasieskolan där betygen sattes enligt Normalfördelningskurvan, vilket avspeglar sig även här.

(PO)

PS Notera att betygssättningen inte handlar om politikens innehåll utan om hur EU-perspektivet finns med i partiernas valmanifest/valplattformar.

 

EUbloggen granskar valmanifest: Läget just nu

Skärmavbild 2014-08-23 kl. 10.33.21

EUbloggen tittar inför det indirekta ministerrådsvalet (du känner igen det som Riksdagsvalet) igenom partiernas valmanifest/valplattformar med EU-glasögon.

Vid valet i höst avgörs vilken regering får de kommande fyra åren, och regeringen deltar genom Rådet arbetet i den ena av EU:s två lagstiftande församlingar (den andra är Europaparlamentet). Det finns också en rad frågor som har att göra med EU som avgörs av Sveriges Riksdag, som till exempel eventuellt införande av Euron.

När sju partier har blivit granskade spretar fältet; medan FI och V bara lyckas nämna något av granskningens nyckelord bara en endaste ynklig liten gång i sina valmanifest sprutar FP på med hela 26 omnämnanden.

Nu väntar bloggen framför allt på valmanifesten från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Alliansen. Om jag inte fått något om bakfoten så väntas inte Moderaterna komma med något eget valmanifest utan nöjer sig med Alliansens.

Läs gjorda granskningar: Folkpartiet får MVG, Centerpartiet får knappt G, Miljöpartiet får G, Kristdemokraterna får knappt G, Vänsterpartiet får IG, Feministiskt Initiativ får IG, Piratpartiet får G.

(PO)

EUbloggen granskar valmanifesten: Piratpartiet får Godkänt

Det är indirekt val i Sverige till EU:s andra lagstiftande kammare, ministerrådet, den 14:e september. Du känner säkert igen det under ett annat namn; Riksdagsvalet. I en serie inlägg granskar EUbloggen partiernas valmanifest utifrån EU-perspektiv. Valvinnare kommer ju att bilda regering, och regeringens ledamöter deltar i det EU-lagstiftande arbetet som sker i ministerrådet.

Tidigare inlägg i serien valmanifest: Folkpartiet får MVG, Centerpartiet får knappt G, Miljöpartiet får G, Kristdemokraterna får knappt G, Vänsterpartiet får IG, Feministiskt Initiativ får IG.

Tidigare granskning: Det här vill partierna inte prata om

PIRATPARTIETpiratpartiet

Har eget EU/Europakapitel: Nej.

Antal gånger som olika begrepp nämns:

EU: 4

Europa: 0

Europeisk(a): 1

Euron: 0

Konkreta löften i EU-politiken: 

Alla länder i Europa ska kunna bli medlemmar i EU (Europa definieras dock inte, frågan är om PP är för eller emot ett turkiskt medlemskap i framtiden hänger i luften).

Dataskyddsförordningen ska stärkas så att bl.a. personuppgifter inte blir en handelsvara.

Implementeringen av EU:s datalagringsdirektiv ska rivas upp.

Försvara EU:s fria rörlighet.

Förstärka EU:s demokrati i grunden (men PP berättar inte i valmanifestet hur det ska ske; direktvald Europeisk regering eller ännu starkare roll för de nationella parlamenten är två helt olika svar på frågan hur.)

Överraskningsfaktor: Att inte Piratpartiet kopplar exempelvis upphovsrätten till EU-nivån, inom kulturen väntas det vara den viktigaste frågan under mandatperioden.

Kommentar: Piratpartiet lyckades inte försvara sina mandat i Europaparlamentet i maj när man hamnade i medieskugga av Gudrun Schyman. Istället är målet nu att försöka få minst 1 procent i riksdagsvalet (för att få valsedlarna tryckta 2018) eller ännu hellre nå partistödsnivån på 2,6 procent. Valmanifestet kan ses som en anpassning till svensk rikspolitik. Det förbigår lika ofta som för många andra partier att det finns en EU-nivå som både sätter begränsningar och skapar möjligheter. Trots att det är EU-politik med lagstiftande erfarenhet från Christian Engström och Amelia Andersdotter som är partiets spetskompetens, särskilt i hjärtefrågorna integritet & IT, så är det inget som genomsyrar hösten valmanifest i Riksdagsvalet.

Det som lyfter omdömet är att EU finns med i en del konkreta frågeställningar och för att Piratpartiet vågar ha en EU-vision som att förstärka EU:s demokrati (även om man låter läsaren fylla det själv med innehåll), försvara fria rörligheten och att alla Europas länder ska kunna bli medlemmar. Det är faktiskt mer än de vad de flesta har klarat av. Piratpartiet hamnar i en mittfåra, bättre än V, Fi, KD & C men sämre än MP och FP.

Slutomdöme: Det blir slutbetyget Godkänt för Piratpartiet, med rekommendationen att för 2018 faktiskt våga nyttja kunskaper och kompetens förvärvat i den europeiska politiken även i den svenska myllan utan att för den delen slänga ut visionen av EU och Europa.

(PO)

PS Notera att betygssättningen inte handlar om politikens innehåll utan om hur EU-perspektivet finns med i partiernas valmanifest/valplattformar.

 

EUbloggen granskar valmanifesten: FI får IG

Det är indirekt val i Sverige till EU:s andra lagstiftande kammare, ministerrådet, den 14:e september. Du känner säkert igen det under ett annat namn; Riksdagsvalet. I en serie inlägg granskar EUbloggen partiernas valmanifest utifrån EU-perspektiv. Valvinnare kommer ju att bilda regering, och regeringens ledamöter deltar i det EU-lagstiftande arbetet som sker i ministerrådet.

Tidigare inlägg i serien valmanifest: Folkpartiet får MVG, Centerpartiet får knappt G, Miljöpartiet får G, Kristdemokraterna får knappt G, Vänsterpartiet får IG.

Tidigare granskning: Det här vill partierna inte prata om

FEMINISTISKT INITIATIV fi

Har eget EU/Europakapitel: Nej.

Antal gånger som olika begrepp nämns:

EU: 0

Europa: 1

Europeisk(a): 0

Euron: 0

Konkreta löften i EU-politiken: 

Inga löften. EU nämns ju inte ens.

Överraskningsfaktor: Att ett parti som precis blivit invalt i Europaparlamentet helt kan undvika den europeiska dimensionen i höstens riksdagsval.

Kommentar:

EU, euron och europeisk nämns inte. Ordet Europa nämns en gång, i form av invandrare från länder utanför Europa, FN däremot nämns exempelvis på tre ställen. Gudrun Schyman som en gång i tiden var Vänsterpartiledare har i alla fall ett gemensamt med sitt gamla parti, det är som om tiden efter EU-inträdet är utsuddat i politiken. Det är egentligen märkligt, särskilt eftersom Feministiskt Initiativ haft representation i Europaparlamentet först genom Maria (Carlshamre) Robsahm och nu efter valet genom Soraya Post, och borde därför ha en modern syn på hur sammansatt politiken är idag.

Om Feministiskt Initiativ fick alla ministerposter i Sverige, skulle Sverige driva på för kvotering av bolagsstyrelser på EU-nivå, skulle vi få se skarpa krav på könsfördelning av kommissionsposter och hur skulle FI agera om diskussionen om aborträtt kom upp på EU-nivå på allvar – acceptera att frågan ska beslutas på EU-nivå och driva frågan mot andra länder/åsikter och riskera ett nederlag som påverkar svensk lagstiftning eller konstatera att den ska avgöras nationellt? En annan hjärtefråga för FI är asylrätt, här borde partiet också kunna lämna besked om hur man vill förändra EU-nivån, lätt märkligt att frågan förbigås när Sverige dessutom har haft Cecilia Malmström (FP) som ansvarig kommissionär för migrationsfrågor.

Feministiskt Initiativ lämnar väljarna i sticket och ger inga besked i EU-relaterade frågor, det är uppenbart så mycket bekvämare att i Riksdagsvalet måla upp en värld där EU inte finns, trots att man har sin andra ledamot i Europaparlamentet…

Slutomdöme: Det blir rött kort och IG till Feministiskt Initiativ. Tillbaka på skolbänken och gör det bättre till 2018.

(PO)

PS Notera att betygssättningen inte handlar om politikens innehåll utan om hur EU-perspektivet finns med i partiernas valmanifest/valplattformar.

 

EUbloggen granskar valmanifesten: Vänsterpartiet får IG

Det är indirekt val i Sverige till EU:s andra lagstiftande kammare, ministerrådet, den 14:e september. Du känner säkert igen det under ett annat namn; Riksdagsvalet. I en serie inlägg granskar EUbloggen partiernas valmanifest utifrån EU-perspektiv. Valvinnare kommer ju att bilda regering, och regeringens ledamöter deltar i det EU-lagstiftande arbetet som sker i ministerrådet.

Tidigare inlägg i serien valmanifest: Folkpartiet får MVG, Centerpartiet får knappt G, Miljöpartiet får G, Kristdemokraterna får knappt G.

Tidigare granskning: Det här vill partierna inte prata om

VÄNSTERPARTIETV-logga_CMYK_Rod

Har eget EU/Europakapitel: Nej.

Antal gånger som olika begrepp nämns:

EU: 1

Europa: 0

Europeisk(a): 0

Euron: 0

Konkreta löften i EU-politiken: 

Inga löften.

Och så något som kanske kan betraktas med EU-ögon…

*Att Sverige ska gå före EU i bland annat att förbjuda flamskyddsmedel. Inget om att Sverige ska driva på frågan på EU-nivå.

Överraskningsfaktor: Att den europeiska nivån ekar så tomt i Vänsterpartiets valplattform.

Kommentar:

I Vänsterpartiets värld existerar inte det där EU, i alla fall inte i valplattformen 2014. Att svenska väljare kan påverka EU genom att välja Vänsterpartiet i höstens riksdagsval är det svårt att inse vid en genomläsning. Man får inte ens veta att att en röst på Vänsterpartiet är en röst för ett utträde ur EU.

Det är faktiskt svårt att förstå att EU existerar vid en genomläsning av valplattformen. Det gör att Vänsterpartiets valplattform är som en tidsresa till tiden före 1:a januari 1995.

Att höstens riksdagsval avgör vilken politik Sverige kommer att driva i ministerrådet är inget som Vänsterpartiet upplyser sina väljare om trots att det bara har gått några månader sedan Europaparlamentsvalet verkar allt redan glömt. Det hade i alla fall varit klädsamt om man likt Miljöpartiet i alla fall korsrefererat till EU-valsmanifestet där man kan läsa om sådant Sveriges Riksdag* kan råda över eller påverka i EU-politiken, men inte lustigt nog inte Europaparlamentet (som var valet det togs fram till).

Slutomdöme: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt var på sin tid kanske Sveriges populäraste Europaparlamentariker med siffror i hemlänet Västerbotten som får vilken politiker som att bli grön av avundsjuka, men när Sjöstedt blivit partiledare så är åren i Bryssel och Strasbourg bortblåsta. Inga konkreta EU-löften och endast ett indirekt omnämnande av EU och inte ett ord om euron, Europa eller europeisk. Det blir rött kort och IG till Vänsterpartiet. Tillbaka på skolbänken och gör det bättre till 2018.

(PO)

PS Notera att betygssättningen inte handlar om politikens innehåll utan om hur EU-perspektivet finns med i partiernas valmanifest/valplattformar.

*Lite konstruktiv hjälp till Vänsterpartiet, här kommer några exempel på Vänsterpartifrågor som ligger på Riksdagen och inte i Europaparlamentet och som borde ha funnits med i valplattformen i Riksdagsvalet, om nu partiet menar allvar med förslagen; driva frågan om permanent undantag i fördraget angående Euron, undantag från EU:s jordbrukspolitik och utträde ur EU.

EUbloggen granskar valmanifesten: KD får knappt G

Det är indirekt val i Sverige till EU:s andra lagstiftande kammare, ministerrådet, den 14:e september. Du känner säkert igen det under ett annat namn; Riksdagsvalet. I en serie inlägg granskar EUbloggen partiernas valmanifest utifrån EU-perspektiv. Valvinnare kommer ju att bilda regering, och regeringens ledamöter deltar i det EU-lagstiftande arbetet som sker i ministerrådet.

Tidigare inlägg i serien valmanifest: Folkpartiet får MVG, Centerpartiet får knappt G, Miljöpartiet får G

Tidigare granskning: Det här vill partierna inte prata om

kd_avatar

KRISTDEMOKRATERNA

Har eget EU/Europakapitel: Nej, men har kapitel om Sammanhållning över Gränserna (som handlar mer om internationell solidaritet).

Antal gånger som olika begrepp nämns:

EU: 5

Europa: 4

Europeisk(a): 1

Euron: 0

Konkreta löften i EU-politiken: 

*40 procents minskning av EU:s  CO2-utsläpp till 2030 (jfr m 1990)

*27 procent av EU:s energi ska vara förnyelsebar till 2030

*Legala vägar till EU för flyktingar med nödvisum och straffa länder, kännbart, som bryter mot gemensamma asylregler

Och så något som kanske kan betraktas med EU-ögon…

*Låta EU- (och FN)-klassifikationer styra vilka grupper som omfattas av lagstiftningen att straffa deltagande i grupper som stämplas som terrorgrupper. Även om det sker utomlands, utan att det är ett svenskt mål som verksamheten riktar sig emot.

Överraskningsfaktor: Inget som direkt överraskar.

Kommentar:

Blott Sverige svensk organiserad brottslighet har, och således är det en nationell angelägenhet. Det är ett exempel ur Kristdemokraternas valmanifest där det gränsöverskridande perspektivet och behovet av åtgärder på EU-nivå lyser med sin frånvaro. När Folkpartiet pratar organiserad brottslighet kommer det paketerat med behovet av ett europeiskt FBI. När Kristdemokraterna tar upp frågan är det internationella inslaget ”mobila ligor med internationell koppling” och åtgärden är möjligheten till anonyma vittnen vid vissa brott.

Kristdemokraterna är också luddiga, till exempel i fråga om momsregler för föreningar som EU-kommissionen haft synpunkter eftersom man anser att det bryter mot de gemensamma reglerna. KD säger bara helt kort att det är ”en utveckling vi vill förhindra”. Hur då undrar EUbloggen, hur ska Momsdirektivet ändras om KD får bestämma, eller tänker sig Hägglund & Co lite civil olydnad som franska och belgiska bönder brukar gilla, rulla in lite arga fotbollsspelare, syföreningar och hembygdsföreningar och skapa kaos i Bryssel, eller glatt betala böter i EU:s domstol och ignorera direktivet?

Kristdemokraterna nämner inte heller att kvoteringsfrågan för bolagsstyrelser är uppe på EU-nivå  och partiet gör samma misstag som Centerpartiet i valmanifestet, man missar kopplingen, problemen och möjligheterna till EU-nivån. Det som KD ändå pratar klartext är att man står bakom den nivån som Europaparlamentet ställde upp i CO2-utsläpp och förnyelsebar energi i februari i år och att man vill ha legala asylvägar.

Slutomdöme: Kristdemokraterna klarar sitt G med nöd och näppe för att man ger väljarna konkreta besked i några EU- frågor och för att partiet ändå är på någon dimmig nivå medveten om en europeisk dimension i svensk politik även om det inte genomsyrar valmanifestet. Men det behövs skärpning.

(PO)

PS Notera att betygssättningen inte handlar om politikens innehåll utan om hur EU-perspektivet finns med.

EUbloggen granskar valmanifesten: MP får G

Det är indirekt val i Sverige till EU:s andra lagstiftande kammare, ministerrådet, den 14:e september. Du känner säkert igen det under ett annat namn; Riksdagsvalet. I en serie inlägg granskar EUbloggen partiernas valmanifest utifrån EU-perspektiv. Valvinnare kommer ju att bilda regering, och regeringens ledamöter deltar i det EU-lagstiftande arbetet som sker i ministerrådet.  anfallare-med-gront

Tidigare inlägg i serien valmanifest: Folkpartiet får MVG, Centerpartiet får knappt G,

Tidigare granskning: Det här vill partierna inte prata om

MILJÖPARTIET

Har eget EU/Europakapitel: Nej, men hänvisar till EU-valsmanifestet.

Antal gånger som olika begrepp nämns:

EU: 9

Europa: 1

Europeisk(a): 1 (nja, används i betydelsen utomeuropeiska i fråga om studenter…)

Euron: 0

Konkreta löften i EU-politiken: 

*Skärpning av Reach, EU:s kemikalielagstiftning, och när det inte räcker ska Sverige gå före.

*Att alla EU-medborgare i hela EU ska ha rätt till akutsjukvård på samma villkor.

*Skapa lagliga vägar in i EU för att söka asyl.

*Inom EU verka för aborträtten och för sexuella- och reproduktiva rättigheter.

*EU ska upprätta en civil fredskår.

*Riva upp de delar av Ipred som ger upphovsrättsindustrin polisliknande befogenheter.

Överraskningsfaktor: Det som överraskar är Miljöpartiets stora optimism att göra frågor till överstatliga och få sakpolitiken i mål, men också att EU:s energi & klimatpolitik lyser med sin frånvaro i Klimat & Miljökapitlet.

Kommentar: Miljöpartiets dubbelhet, som EU-kritiskt parti som verkar paradoxalt för mer överstatlighet i flera frågor, konstaterade EUbloggen redan inför parlamentsvalet i våras. Valmanifestet till höstens val fortsätter på den vägen med konkreta löften som ett miljöpartistiskt Sverige ska driva på i EU:s ministerråd, vad sägs om mer överstatlighet i fråga om abort, försvars- och säkerhetspolitik, asyl- och sjukvårdsfrågor… Risken är när frågorna går upp på EU-nivå är att det finns andra som tycker annorlunda och frågorna landar på ett sätt som miljöpartiet inte riktigt tänkt sig.

Miljöpartiets valmanifest pratar väldigt lite om Europa och en europeisk dimension, men landar ändå i lika många konkreta löften som Folkpartiet och betydligt fler än Centerpartiet. Det visar att Miljöpartiet tar EU på allvar, men att man ändå har svårt att förhålla sig Europeiska Unionen som helhet. EUbloggen noterar också att partiet inte ger besked om Euron, trots att det är Sveriges riksdag som beslutar om frågan.

Liksom Centerpartiet är Miljöpartiet dålig på att koppla möjligheter, påverkan eller problem som finns i EU-nivån, som till exempel i artskydd, djurskydd, transportpolitik osv.

Slutomdöme: Miljöpartiet får helt klart godkänt, och betygsnämnden var snubblande nära att utdela ett VG för alla konkreta besked i olika frågor. Men avsaknaden av skrivningar om vad Miljöpartiet vill med den europeiska politiska nivån och inga besked om Euron höll tillbaka i betygssättningen. Det räcker alltså inte att säga att man har ett EU-valsmanifest också för att få högre betyg.

(PO)

PS Notera att betygssättningen inte handlar om politikens innehåll utan om hur EU-perspektivet finns med.

EUbloggen granskar valmanifesten: Centerpartiet får knappt G

Det är indirekt val i Sverige till EU:s andra lagstiftande kammare, ministerrådet, den 14:e september. Du känner säkert igen det under ett annat namn; Riksdagsvalet. I en serie inlägg granskar EUbloggen partiernas valmanifest utifrån EU-perspektiv. Valvinnare kommer ju att bilda regering, och regeringens ledamöter deltar i det EU-lagstiftande arbetet som sker i ministerrådet.

Tidigare inlägg i serien valmanifest: Folkpartiet får MVG

Tidigare granskning: Det här vill partierna inte prata om

 CENTERPARTIET
Skärmavbild 2014-08-12 kl. 23.17.28
Har eget EU/Europakapitel: Nej

Antal gånger som olika begrepp nämns:

EU: 6

Europa: 3

Europeisk(a): 1 (men felstavat, Centerpartiet pratar om europiska…)

Euron: 0

Konkreta löften i EU-politiken: 

*Sverige ska driva på EU så att EU driver på klimatförhandlingarna för att klara 2-gradersmålet.

*Skärpning av Reach, EU:s kemikalielagstiftning.

Överraskningsfaktor: Det som överraskar är att Centerpartiet verkar gå vilse i var frågorna hör hemma. Valmanifestet skapar intrycket att Sveriges riksdag eller bilaterala samarbeten är beslutsinstanser när det i själva verket är EU-forum.

Kommentar: Centerpartiet är en paradox i sin EU-politik. Inför valet till Europaparlamentet släppte Centerpartiet 13 maj en film om Euron och slog fast: ”Frågan om euron är en av de viktigaste i svensk politik just nu. Där Centerpartiet ända sedan 2003 varit tveklöst tydliga i att säga nej till euron har andra partier vacklat och bytt ståndpunkt. Frågan om euron förtjänar öppenhet och är för viktig för att inte lyftas fram.

Det Centerpartiets valstrateger inte verkade ha förstått då var att Europaparlamentet INTE kan besluta om att Sverige ska införa Euron. Det kan däremot Sveriges riksdag göra, men tre månader senare är inte längre Euron en av de viktigaste i svensk politik just nu, när vi ska gå till val och rösta fram en församling som kan besluta om euron. EUbloggen tar sig för pannan och skakar på huvudet.

Generellt är valmanifestet luddigt kring synen vem som avgör vilken fråga eller missar helt att det behövs beslut på EU-nivå för att besluten ska bli effektiva. En del saker som Centerpartiet säger sig vilja genomföra skulle även kunna stöta på patrull av konkurrensskäl, exempelvis om Sverige börjar beskatta vissa giftiga kemikalier. Nu är jag ingen expert på konkurrenslagstiftning, det finns säkert läsare som kan bidra med mer input i sakfrågan.

Centerpartiet vill också stärka skyddet för hotade djur och växter, här finns EU:s habitatdirektiv som Centerpartiet glatt ignorerar i valmanifestet för att inte reta vargskjutglada väljare. EU-kommissionen som är fördragets väktare anser att Sverige bryter mot skyddet för just vargen genom vargjakten medan Centerpartiet säger att låt oss bestämma själva om vi vill skjuta varg… Här hade det varit snyggare och mer relevant för väljarna att få veta att Centerpartiet kräver en översyn av EU:s habitatdirektiv som ska ge stärkt skydd för hotade djur, förutom då vargen för där ska medlemsländerna själva få bestämma.

Centerpartiet är också dåligt på att lyfta möjligheter och EU-kopplingar, bland annat när man pratar transportpolitik så nämns inte möjligheten till medfinansiering genom att lyfta det europeiska transportbehovet (transeuropeiska transportnätverken (TEN-T)), kring jobbskapande nämns inte inre marknaden eller EU:s TTIP-förhandlingar med USA eller att även ”red tape”/regelförenklingar för företagande behöver göras på EU-nivå.

Slutomdöme: Centerpartiet klarar sitt G med nöd och näppe för att man ger väljarna konkreta besked i två EU- frågor och för att partiet ändå är på någon dimmig nivå medveten om en europeisk dimension i svensk politik även om det inte genomsyrar valmanifestet. Men det behövs skärpning.

(PO)

PS Notera att betygssättningen inte handlar om politikens innehåll utan om hur EU-perspektivet finns med.

EUbloggen granskar valmanifesten: FOLKPARTIET får MVG

Det är indirekt val i Sverige till EU:s andra lagstiftande kammare, ministerrådet, den 14:e september. Du känner säkert igen det under ett annat namn – Riksdagsvalet. I en serie inlägg granskar EUbloggen partiernas valmanifest utifrån EU-perspektiv. Valvinnare kommer ju att bilda regering, och regeringens ledamöter deltar i det EU-lagstiftande arbetet som sker i ministerrådet.

Tidigare granskning: Det här vill partierna inte prata om

folkpartiet

FOLKPARTIET

Har eget EU/Europakapitel: Ja.

Antal gånger som olika begrepp nämns:

EU: 12

Europa: 8

Europeisk(a): 5

Euron: 1

Konkreta löften i EU-politiken: 

*Reformerad visumpolitik som skapar lagliga vägar hit för asylsökande.

*Skärpning av Reach, EU:s kemikalielagstiftning.

*Ja till euron (efter folkomröstning)

*Fördjupat utrikespolitiskt samarbete

*Årliga rapporter om tillståndet för mänskliga rättigheter i medlemsländerna. Möjligheten att straffa medlemsländer som inte sköter sig.

*Inrättandet av ett europeiskt FBI

Överraskningsfaktor: Låg, det är inget förslag eller skrivning som överraskar eller som varit okänd tidigare. Folkpartiet rör sig på trygg och etablerad mark och fortsätter inslagen linje.

Kommentar: Folkpartiet är ju det svenska parti som får anses som det mest EU-glada partiet. Partiet slår fast i valmanifestet att Sverige ska tillhöra samarbetets inre kärna. Fördjupat samarbete och federalism är något som  alltså Folkpartiet driver på, vilket avspeglar sig i valplattformen. Frågorna och EU-perspektivet finns med även i september, och inte något nödvändigt ont man stökade av i parlamentsvalet i maj. Valplattformen innehåller sex konkreta löften om vilken politik som Folkpartiet vill att Sveriges representanter i ministerrådsmötena ska driva. Fem av dessa sex frågor ligger väl i linje med den politiska profilen som Cecilia Malmström, kandidat till att fortsätta arbetet i fem år till i EU-kommissionen, har. Det är egentligen bara miljöpolitiken som inte är en profilfråga för Malmström som haft kommissionens inrikesportfölj med Migration & Säkerhet under de gångna fem åren.

Många gånger används begreppen Europa, europeisk och EU i valplattformen för att placera Sverige i ett sammanhang; ”I Europa hotas liberala värdering”, ”Det är bedrövligt att många länder i Europa sviker sitt medmänskliga ansvar” och ”EU är vårt viktigaste forum” är några exempel på det.

Slutomdöme: Folkpartiet får MVG för att man ger väljarna konkreta besked i en rad EU-relaterade frågor och för att partiet har integrerat EU-perspektivet på fler ställen än under rubriken EU.

(PO)

PS Notera att betygssättningen inte handlar om politikens innehåll utan om hur EU-perspektivet finns med.