Lena Ek (C) kritisk mot Sveaskogs ordförande

– Jag förutsätter att regeringen är lika tuff med det här bolaget som som med Vattenfall.  Jag är mycket kritisk. En styrelseordförandes plikt är att följa ägardirektiven, gör man inte det får man ta ansvar och avgår, konstaterar Europaparlamentarikern Lena Ek (C).

Bakgrunden är kritiken som kom fram i SR:s Kaliber mot att Sveaskog inte ska följa FSC-licensieringen. Ordförande i Sveaskog är förre statsministern Göran Persson.  Lena Ek sitter i den liberala partigruppen (ALDE) och har bland annat skrivit yttrandet från Europaparlamentets industriutskott när det gäller en rapport om EU-kommissionens grönbok som handlar om klimateffekter och skogen. Det kan beskrivas som ett försteg innan det kommer skarpa lagstiftningsförslag inom området, alltså en fas där frågorna förpostfäktas och spelplanen fixeras lite tydligare.

Rapportör i parlamentet är Kriton Arsenis som är grekisk socialist och har med bland annat regleringar som ett 30-årigt förud för att bygga på mark det det har brunnit, att bioenergi inte ska produceras av restprodukter och att EU ska införa legalt bindande åtgärder. Perspektivet på skogen varierar varifrån Europa man kommer. Lena Ek däremot företräder en linje som säger att skogsfrågorna ska ligga kvar på nationell nivå, och att det bara är kunskapsfrågor och koordineringar som ska ligga på EU-nivå. En linje som Lena Ek menar har försvårats av Sveaskog:

– Det stora statliga Sveaskog måste följa överenskommelser som finns, annars är det svårt att försvara den svenska modellen. I värsta fall får vi en reglering av europeisk skogspolitik på samma sätt som jordbrukspolitiken, det är det väl ingen som önskar sig.

(PO)