OK att registrera italienska romer

I en något oväntad vändning har kommissionen gett klartecken till Italien att med hjälp av fingeravtryck registrera de ca 90-110 000 romer som antas vistas i landet .

Förslaget har tidigare kraftigt kritiserats av både parlamentet och kommissionen för att bryta mot mänskliga rättigheter. Men efter ett par ändringar i förslaget, bl a ska inte några uppgifter registreras om religion eller etnicitet, har det nu alltså fått grönt ljus från kommissionen.

Europaparlamentet planerar dock att göra en egen utredning av ärendet och en delegation kommer att besöka ett antal läger för att undersöka hur registreringen genomförs.

(BH)

Snart kommer bilen ha koll på dig

Kommissionen har idag gått ut med ett pressmedelande att de avsätter frekvenser i 5.9Ghz-spektrat för kommunikationssystem i bilar.

Tanken är att  detta ska möjliggöra för biltillverkare att ta fram ”smarta samverkande system” för att bilar ska kunna informera varandra om halt väglag, trafikstockningar mm.

Vad som inte nämns uttryckligen i kommissionens pressrelease (men som framgår av den bifogade grafiken, se denna PDF) är att informationen givetvis kommer att sändas till en central trafikkontroll, inte bara mellan fordonen på en vägsträcka. Detta skulle t ex kunna innebära att din bil automatiskt sänder ett meddelande till myndigheterna om du kör för fort.

Enligt informella uppgifter så kommer Brysselprovinsen att införa biltullar f o m 2012 baserat på ett system där sändare i bilen talar om vilka vägar du har kört på. I Storbritannien håller ett system baserat på kameror och automatisk avläsning av nummerplåtar på att införas på alla större vägar.

Även om trafiksituationen i många av Europas städer är ohållbar pga bilköer så är detta kraftiga åtgärder med tanke på de inskränkningar i privatlivet det innebär.

Kan vi vänta oss ännu en elektronisk integritetsdebatt?

(BH)