GMO, TTIP och MRSA hett hos folkhälsokandidaten

VYTENIS ANDRIUKAITIS @EC

Vytenis Andriukaitis från Litauen var nästa person på tur att sätta sig framför parlamentarikerna från miljöutskottet. Idag fick de sällskap av jordbruksutskottet i utfrågningen av kommissionärskandidaten. Följ bevakningen här.
Fortsätt läsa

Sverige vill se mindre pengar till jordbruk och regionalstöd

EU-minister Cecilia Malmström, före detta EP-ledamot för Folkpartiet, redogör i dagens SvD för Sveriges syn på EU:s långtidsbudget. 

I budgetöverenskommelsen från 2005 så ingår det en översyn ska genomföras i år och 2009. Regeringen har nu lagt fram sina synpunkter och det är inte några större överraskningar. Man anser som förut att jordbruksstödet måste minska och att strukturfonderna ska koncentreras till de minst utvecklade medlemsstaterna. 

Budgeten ska ligga kvar på samma nivå, men regeringen vill istället omfördela pengarna till tillväxt och konkurrenskraft, forskning, miljö, migration och utrikes/grannskapspolitiken.

Ståndpunkten att minska regionalstödet är inte okontroversiell i Sverige. Särskilt de fyra norra länen har tvärt emot vad regeringen anser istället lobbat för att öka andelen regionalstöd till Norrland. 

Det är dock kul att Cecilia Malmström slår ett litet slag för att avskaffa Europaparlamentets ”flyttcirkus” till Strasbourg. Malmström var initiativtagare till One Seat-kampanjen för ett par år sedan, något som hon tyvärr blev väldigt tyst om när hon tillträdde sin ministerpost.

Även det motsägelsefulla odlingsstödet för tobak samtidigt med antirökningskampanjer näms, något som EU-bloggen skrivit om tidigare

(BH)

CAP orsakar tusentals dödsfall visar WHO-rapport

EU:s gemensamma jordbrukspolitik är inte bara dyr, den är dödlig också. Nu har jordbruksstödskritikerna fått ännu ett argument efter att WHO (FN:s världshälsoorganisation) publicerat en brittisk studie (britterna vill skära i subventionerna) som pekar på att CAP:en lett till överproduktion på mjölk och kött och därigenom ökat andelet dödsfall i hjärt- och kärlkranssjukdomar. EU:s jordbrukspolitik kostar årligen € 45 miljarder och av det går € 16 miljarder till mjölkindustrin, varav € 500 miljoner enbart till att stimulera inhemsk smörkonsumtion.

Forskarna från Liverpool konstaterar att fram till 2004 kan lågt räknat uppemot 13 000 dödsfall tillskrivas överkonsumtion av kött och mjölkprodukter som kommer från EU:s jordbrukspolitik.

Folkhälsoinstitutet i Sverige har tidigare gjort en studie på folkhälsoaspekter av EU:s jordbrukspolitik och konstaterade då att € 3,4 miljarder användes år 2002 i direkt skadliga stöd.

EU:s jordbrukskritiker har genom den brittiska studien fått ny ammunition gentemot framför allt Frankrike som är den stora försvararen av CAP. Sverige och Storbritannien tillhör de länder som vill gå längre än EU-kommissionens reformförslag som presenterades i maj.

UPPDATERAT 5:e augusti: Även SvD:s ledarsida har nu uppmärksammat Liverpoolstudien som WHO har publicerat. Läs ledaren här.

(PO)

Dubbelmoral om tobak

Ser att kommissionen upphandlar reklambyrå för en EU-27-kampanj mot rökning. Kampanjen är tredelad att undvika att få unga att börja röka, att få unga rökare att fimpa samt att lyfta fram hur farligt passiv rökning är.

Inget ont i detta, men tobaken är en riktig haverifråga på EU-nivå. 2006 så gick det 65 kronor i odlingsstöd för tobak för varje krona som satsades på att minska rökningen. EU satsade det året omkring 14 miljoner euro på hälsosatsningar och omställningar till andra grödor, 920 miljoner euro gick till tobaksstöd.

Även om tobaksstödet ska fasas ut och försvinna på sikt kan man konstatera att det från första början varit en galen politik, och att det går långsamt.

(PO)