Som väntat begravde parlamentet ”panoramaförslaget” i betänkandet

Europaparlamentet har nu röstat om ett betänkande av Julia Reda om Upphovsrättsreform inför att kommissionen senare i år ska komma med förslag (alltså ingen bindande lagstiftning i nuläget, utan ett sätt att påverka kommissionens förslag). Mest omdiskuterat har varit en formulering om ”panorama”, där arkitekter och konstnärer ska ha upphovsrätt vid avbildning av deras offentliga konst. Hårddraget, ingen selfie på instagram (eftersom det är en kommersiell plattform) framför Turning Torso i Malmö. Det här finns i lagstiftningen i enskilda EU-länder idag.

Men formuleringen röstades alltså bort och finns inte med i den icke bindande resolutionen.

Så här skriver Europaparlamentet i ett pressmeddelande om resolutionen:

 ”Bilder av offentliga byggnader och konstverk

När det gäller rätten att skapa och offentliggöra bilder och fotografier av offentliga byggnader och konstverk röstade ledamöterna för att behålla nuvarande situation genom att rösta ner förslaget om att kräva förhandstillstånd från upphovsmännen när sådana bilder används för kommersiellt bruk. Enligt gällande EU-lagstiftning kan enskilda EU-länder införa, eller inte införa, så kallade panoramaundantag i sin nationella upphovsrättslag.”

Läs mer om betänkandet hos rapportören Julia Reda.

(PO))

Nej, EU vill inte förbjuda fotografering av byggnader (än)

IMG_3147

Den här bilden skulle kanske kunna bli olaglig. Kanske. Eftersom den ligger på en reklamfinansierad (alltså kommersiell plattform, även om det inte finns någon kommersialisering från min sida). Men det finns inget lagförslag om att förbjuda det här på EU-nivå. Trots bilden man får av Wikipedias kampanj som rapporteras av DI Digital, i fotokretsar och en saftig ledare i The Times så stämmer det inte riktigt att hotet är överhängande att man måste få byggnadens/konstverkets/ljussättningens upphovsmans tillstånd för att publicera bilden.

Vad handlar det om? Jo, Piratpartiets (tyska, inte svenska (som åkte ut i valet 2014)) Julia Reda har ett initiativbetänkande kring att reformera copyright-lagstiftningen. Initiativbetänkanden är inte lagstiftning i sig utan kan ses som en för-positionering/yttrande för att parlamentet ska sätta press på kommissionen att komma med ett skarpt lagförslag. I det här fallet planerar kommissionen att komma med ett förslag, som ska behandlas av parlamentet och rådet, senare i år. Parlamentet försöker då alltså påverka kommissionen att lägga ett förslag som har möjlighet att enkelt gå igenom parlamentet (viktig fråga för Juncker och Timmermans att EU inte ska ägna tid åt lagstiftningar som inte kommer någonstans).

Så bara för att vara tydlig. Det finns inget lagförslag. Än.

Tillbaka till Redas betänkande så kan man säga att det finns två huvudlinjer i den nationella lagstiftningen kring ”panorama”. Dels handlar det om den franska mot den nordiskt-brittiskt-tyska om man lite förenklat vill förklara det. Problemet för Reda var att i utskottet så kapades hennes betänkande av en allians av EPP och S&D (efter att förslaget lagts av en ALDE-ledamot) i frågan där man drev den ”franska linjen”. Jag saxar från Redas blogg:

Regarding freedom of panorama, a troubling amendment was adopted with the support of EPP and S&D stating that commercial use of reproductions of works in public spaces should require express permission by the rightsholders. This would restrict existing rights in many EU member states, introduce new legal uncertainty for many creators and even call the legality of many photos shared on commercial photo sharing platforms like Instagram and Flickr into question. Documentary filmmakers, for example, would have to research the copyright protection status of every building, statue or even graffiti on a public wall depicted in their movie – and seek the permission of each rightholder. It’s absurd.

I sakfrågan är det lätt att hålla med Reda & Times, det är absurt. En som röstade emot tillägget i utskottet var Cecilia Wikström (FP) och om hon får med sig ALDE-gruppen samtidigt som tillräckligt många socialdemokratiska och moderata/kristdemokratiska MEP:ar från länder som Sverige, Tyskland och Storbritannien röstar  i enlighet med nationella lagstiftningen så kommer tillägget enkelt att falla i juliplenumet (votering 9/7).

Julia Reda Foto © European Union 2014 - EP

Julia Reda Foto © European Union 2014 – EP

Det är det enda rimliga utgången och förhoppningsvis vad som händer. UPPDATERAT: DE STORA GRUPPERNA UPPGES VARA ÖVERENS OM ATT PLOCKA BORT SKRIVNINGEN I VOTERINGEN.

Och även om det inte skulle göra det så betyder det inte att EU har lagt ett förslag om att förbjuda det. Det innebär att just där och då fanns en majoritet av Europaparlamentets ledamöter som vill att kommissionen nog borde föreslå det.

Sedan ska alltså kommissionen tycka att det är en bra idé. Efter det ska även en majoritet av medlemsländerna vara för. Här är styrkeförhållandena tydliga på just den här punkten, om Sverige & Co håller på sin nationella lagstiftning som tillåter ”panoramafotografering” så begraver dom den med enkelhet i rådet.

Men EU-lagstiftning påverkas enklast i dess tidigare skeenden. Därför är det viktigt för kritikerna att redan nu få bort det ur skrivningarna. Därför är det bra att frågan uppmärksammas. att opinionen väcks, att medier rapporterar och att politiker reagerar. Men som sagt var, något lagförslag om förbud finns inte, inte än i alla fall.

Redas betänkande innehåller fler intressanta punkter, som att allmänhetens rättigheter stärks rent allmänt när det gäller upphovsrätten. Läs mer på hennes föredömligt pedagogiska sida.

(PO)

#AskAnsip på twitter

Julia Reda Foto © European Union 2014 - EP

Julia Reda Foto © European Union 2014 – EP

Även om svenska piratpartister fick plocka ned sin MEP-flagga i samband med valet så seglade en pirat in från Tyskland. Julia Reda har dessutom svensk anknytning genom att hennes första kanslichef var Mattias Bjärnemalm som hämtades från Amelia Andersdotters kansli (idag är Bjärnemalm grupprådgivare åt Gröna Gruppen).

Nu har Julia Reda fått kandidaten för den digitala marknaden kAndrus Ansip från Estland att ställa upp på en twitterutfrågning under onsdagen kl 11-12 under hashtaggen #AskAnsip.

Kommissionärskandidaten Ansip nappade på möjligheten efter hearingen i Europaparlamentet och följer därmed de intentioner som det snackas mycket om kring Juncker-kommissionen, att kommissionärerna ska bli bättre och vara mer närvarande att kommunicera med allmänheten själv. Däremot verkar Oettinger, den kommissionärskandidat som har internet på sitt bord, banga. Ansip däremot, verkar se fram emot det hela.

oettinger

Twitter? Nein Danke, säger Oettinger © European Union 2014 – EP


(PO)