EUbloggen avslöjar: EU-kommissionen ränsar bort 80-tal förslag

I nästa vecka ska EU-kommissionen spika sitt arbetsprogram för 2015. Det har tidigare aviserats att EU-kommissionen kommer att rensa bort en rad lagförslag där det hänt för lite och framgång är osäker för att istället fokusera på det som ligger i linje med kommissionens prioriteringar.

Förslagen som rensas bort bort kan också handla om att verkligheten sprungit om förslagen eller där Timmermans vakande öga, när det gäller att minska regelverk och sätta subsidiaritetsprincipen främst, har slagit ner, eller så klart en kombination av allt.

– Det är bra att mängden lagstiftning minskar, skärper behovet av att prioritera och lagstifta där EU-beslut gör skillnad, twittrar Gunnar Hökmark (M) till EUbloggen som får medhåll från Cecilia Wikström (FP) som också twittrar till bloggen:

– Detta är en del av hela iden med Bättre Lagstiftning, som nu får genomslag en bit i taget. Väldigt positivt!

Enligt vad EUbloggen har sett bland läckta dokument kommer det att handla om ett 80-tal olika förslag som kommer att ryckas bort av EU-kommissionen och försvinna från EU-beslutsprocessen medan 23 nya läggs till. Det kan fortfarande ske ändringar innan EU-kommissionen spikar listan på tisdag för att presenteras för Europaparlamentet på onsdag.

Mest kontroversiellt torde vara att direktiv för sopor & luft som nu stoppas. Kommissionen skickade tidigare en provballong som fick starka reaktioner, men uppenbarligen inte starka nog. Som orsak anges att man inte tror att Rådet och Parlament kan nå en överenskommelse (och i fallet luften så läggs det över i en framtida lagstiftning).

”Inte komma överens” är orsaken bakom 18 av de direktiv som dras tillbaka. Här finns även finansiering av kärnkraftverk, alkoholskatter, medicinpriser, skatter på fordon som flyttas över gränser (en långkörare sen 1998), personbilsskatter, skatter på el & energiprodukter, organiskt odling & märkning, satellitdata m.m.

Räkna med att det blir politisk debatt om flera av dessa tillbakadraganden under den veckan som kommer. Samtidigt finns det förslag som försvinner som politiker gör tummen upp åt:

– Mycket positivt att eko-förslaget dras tillbaka. Det innehöll förslag som baserade sig mer på en inte så verklighetsförankrad bild av vad som är ”naturligt” jordbruk snarare än vad som är bra ur miljö- och djurvälfärdssynpunkt. Förslaget skulle krånglat till det betydligt för svenska producenter, så bra att det förpassas ut på kommissionens gödselhög
, skriver riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C) i ett mejl till bloggen.

Den vanligaste orsaken att ärende försvinner på listan är dock att det rensas för att tiden sprungit förbi lagstiftningen eller att väsentliga delar har genomförts genom andra direktiv.

(PO)

Uppdaterat: Reax på twitter


Facebookchat om kärnkraft

Europaparlamentets facebookgrupp ordnar i morgon torsdag klockan 10.45 en chatt om kärnkraften och det planerade stresstestet för europeisk kärnkraft. I chatten deltar industriutskottets ordförande Herbert Reul (EPP, Tyskland). Senare under torsdagen röstar parlamentet om ett betänkande om EU-lärdomar av Fukushima och framtidens energimix.

(PO)

Utländskt atomavfall i Sverige

EU har beslutat sig för att tackla energi, miljö och klimatfrågorna gemensamt. Därför är det inte konstigt att tänka sig att gemensamt ansvar för kärnkraften kommer att komma. Kärnkraften står för ungefär en tredjedel av EU:s energiförsörjning. EU-kommissionen har sedan sex år ett lagförslag som är blockerat i ministerrådet, men det finns nu förhoppningar om att det kan komma att röra på sig i slutförvarsfrågan.

Sverige och Finland är de länder som kommit längst när det gäller geologiskt slutförvar. I Sverige ska SKB under nästa år besluta sig om Forsmark eller Oskarshamn. Det är inte orimligt att tro att det i en inte alltför avlägsen framtid blir en diskussion om det svenska slutförvaret inte ska ta emot avfall från andra länder. Det vore irrationellt att för de 15 länder (av EU:s 27) som har kärnkraft att lösa problemen på egen hand var och en för sig. Enbart Sverige genererar årligen 230 ton avfall. Både ekonomi och säkerhet torde bli bättre av ett par tre slutförvarslösningar istället för 15. Att ett av dessa en dag hamnar i Sverige är ingen orimlig gissning.

Där är vi ännu inte i debatten eller i processen, men kärnkraftsvännerna har medvind. I Almedalen diskuteras både slutförvar med Sigyn på plats och kärnkraften. I dag gick också Svenskt Näringsliv, LO och fackförbundet Pappers ut i en gemensam debattartikel där man säger att man behöver kärnkraften för företagens och jobbens skull när klimatfrågan utmanar. På EU-nivå hörs också kärnkraftsanhängarna allt mer medan motståndarna både inom och utanför kommissionen, som exempelvis Margot Wallström, hörs mer sällan. Här är exempelvis Europaparlamentariker Christofer Fjellner (m) representativ för den typsike europeiske kärnkraftsanhängarnas syn på det hela, när han argumenterar att den som är orolig för klimatförändringarna men emot kärnkraft inte är trovärdig.

Klimatet har haft effekt i opinionen, enligt en Eurobarometer som kom i början av månaden så är det 44 procent mot 45 procent mellan anhängare och motståndare, dött lopp alltså. För bara tre år sedan var siffrorna 37-55 till kärnkraftsmotståndarnas favör.

Ju mer kärnkraften hamnar i fokus, desto snabbare kommer de gemensamma säkerhetsfrågorna och slutförvaret att hamna på agendan. 39 procent av europeerna uppger att de skulle ändra sig bara man kunde lösa slutförvaret. 93 procent säger att de tycker att man ska lösa slutförvarsfrågan nu – inte sen.

Mycket talar för att det blir en debatt ganska snart i Sverige om vi ska ta emot avfall från andra länder.

Några som rapporterat om frågan är TV4Nyheterna i Uppsala, SR Uppland och EUObserver.