EU-rapporten, FRA och kriget i Georgien

EUbloggen har tidigare skrivit om EU-rapporten som justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström deltagit i från svensk sida. Det är en framtidsrapport inom EU som handlar om säkerhet och underrättelseinhämtning för att hantera terrorism, illegal invandring och gränsöverskridande brottslighet. Läs tidigare inlägg 1, 2, 3 och 4 

En aspekt i rapporten som är värt att lyfta upp, särskilt i ljuset av konflikten i Georgien, är vilken vikt Billström & Ask och fem andra länders justitieministrar lägger vid Ryssland. Rapporten menar att EU behöver starka partners och jämte USA pekas just Ryssland ut.

”The European Union vill inevitably need strong partners to succeed in the fight against terrorism on a global scale…In this context, the European Union should also deepen the regular dialogue mechanism with the Russian Federation within the framework of the Permanent Partnership Councul on security, also including, where appropriate, trilateral meetings with the United States.”

Samt i slutet av rapporten:

”Russia is, together with the US, our main strategic partner in the field of justice, freedom and security. The framework for our cooperation with Russia is the EU-Russia Common Space of the Freedom, Security and Justice which is very comprehensive, ranging from counter-terrorism to the fight against drug trafficking, from migration and asylym to judicial cooperation in criminal and civil matters.”

Rapporten uppmanar EU-länderna att bli bättre på att hantera den digitala informationstsunamin, bygga utbyten av information och mer samordning. Den svenska FRA-lagen visar att Sverige har ambitionen (och kanske är det just därför regeringen envisats med lagen trots en orkan av kritik) att ligga i framkant. Ironiskt i sammanhanget är att det land som pekas ut som en så viktig partner är det land som i debatten har pekats ut som huvudmål för spaningen.

För Billström och Ask borde formuleringarna om Ryssland vara mindre roliga i ljuset av händelserna i Georgien. Deras partikamrat Gunnar Hökmark i Europaparlamentet skräder inte orden om Rysslands agerande. Bland EU-ledare så ligger Hökmark närmast Estlands president Ilves som menar att Europas försvarsplanering de senaste två decennierna har byggt på ett felaktigt antagande – att Ryssland inte invaderar ett självständigt land.

Hökmark och Ilves har mothugg, tunga politiker från stora länder säger rakt ut att man vill släta över händelserna i Georgien. Utrikesnämndens ordförande i den tyska Förbundsdagen säger till Reuters att Ryssland borde erbjudas ställning som priviliegerat partnerskap. Det är enligt Reuters första gången någon använder begreppet på Ryssland, tidigare är det enbart Turkiet som beskrivits i de här termnerna.

Uttalandet visar att synsättet i EU-rapporten när det gäller Ryssland inte  har försvunnit efter femdagarskriget, snarare att rapporten kommer att bli hetare och än mer kontroversiell bara.

Frågan är bara vad Tobias Billström och Beatrice Ask idag säger om EU-rapporten, särskilt när det gäller relationen till Ryssland. Vad anser utrikesminister Carl Bildt om styckena om Ryssland? Hittills har jag inte sett att regeringen har kommenterat rapporten över huvud taget.

Läs mer om Georgien: DN, DN, HBL, SVD, SVD, Sydsvenskan

Bloggat om EU-rapporten och FRA: Erik Hultin, Jonas Morian, Henrik Alexandersson, Claes Krantz, Thomas Lidholm

(PO)

Georgien (9): EU som väntat oenigt

Utrikesministermötet i Bryssel blev som väntat en oenig historia. Den ryska realpolitiska kalkylen att det tar tid för 27 stämmor att sjunga i takt var korrekt.

EU:s ministrar var enig om att skicka övervakare från konflikten. Fredsbevarande trupp måste ske under FN-flagg, här lär Ryssland blockera frågan i säkerhetsrådet. När det gäller tonfallet gentemot Ryssland är det kvartetten Polen-Estland-Lettland-Litauen som trycker på för ett tuffare språkbruk och hårdare tag. Länderna är kritiska till att eldupphöret saknar hänvisningar till Georgiens territoriella integritet. Dessutom uppmanar kvartetten Nato att ta emot Ukraina och Georgiens medlemskapsansökningar.

I det andra hörnet fanns framförallt Cypern, Italien och Tyskland som vill behålla en mer EU-neutralitet i konflikten och hålla kanalerna öppna till Moskva.

Samtidigt agerar ett allt mer nervöst Ukraina genom att begränsa rörelsefriheten för den ryska Svarta Havsflottan. USA har också Condolezza Rice på Tbilisibesök samt att amerikanerna kommer att låta sitt flyg och sin flotta leverera bistånd till Georgien. Konflikten i Georgien riskerar att bli farlig, ett misstag eller ett par misstag av nervösa militärer gör att den kan sprida sig.

Med de senaste rapporterna (och nu ska man komma ihåg att det första offret i ett krig är sanningen) om vad som kan vara etnisk rensning i Sydossetien samt att rysk trupp befinner sig på vägen mellan Gori och Tbilisi visar att Ryssland nu fortsätter att spela högt på europeisk oenighet och energiberoende. En klokare rysk taktik hade varit att stanna i Gori och se till att paramilitära styrkor inte hämnas på etniska georgier i Sydossetien. Ryssland tycks här ha felkalkylerat eller inte ha riktigt kontroll över de sina. Ju mer spänningen fortsätter desto större är risken för Moskva att EU-27 lyckas få samstämmig ton, även om det är ännu långt innan det blir en konsert…

Vi kan bara spekulera i om EU hade agerat annorlunda eller fortare med Lissabonfördraget på plats, där det är tänkt att EU ska ha en permanent president och en utrikesrepresentant. Min personliga gissning är att det inte hade varit så stor skillnad, i slutändan handlar utrikespolitiken mycket om nationella intressen – och det går före gemenskapen både idag och i framtiden.

Läs mer om utvecklingen på bland annat SvD, SvD, DN, Carl Bildts blogg, Reuters, GP, Sydsvenskan, Nyhetskanalen, BBC och så har BBC föredömligt samlat nyckeluttalanden från aktörerna här.

(PO)

Georgien (8): Rysk kalkyl om att EU är långsamt

Femdagarskriget har en solklar militär segrare – Ryssland. PR-mässigt är det kraftigt poängövertag för Georgien. Ryssland försöker nu hämta in en del genom att i rättan tid – precis innan EU:s extra ministermöte, acceptera EU/OSSE-fredsplanen.

Punkterna i fredsplanen tycks bland an vara omedelbart eldupphör och att man ska avstå våldshandlingar, att parterna ska återgå till positionerna innan kriget bröt ut och tillåta humanitärt bistånd.

Ryssland har nu skickat ett meddelande om att man är bredd att agera kraftfullt för att skydda sina medborgare, att hävda sina geopolitiska intressen och att man är tillräckligt stark och viktig för att kunna göra det utan några större konsekvenser. I klartext, inga fler gamla sovjetstater med i EU eller Nato. Dessutom har man lagt ett strypgrepp på planerna om en pipeline genom Georgien som helt kommer utanför rysk kontroll.

EU:s utrikesministrar som sammanträder klockan 10 kommer att kritisera Ryssland, men de största rysskritikerna är de små randstaterna nära Ryssland – som Baltikum, Polen, Tjeckien men även Sveriges Carl Bildt. Stora länder som Frankrike och Tyskland har varit mildare i sin kritik, här kan vi räkna med att realpolitik i energifrågorna kommer att spela in. Italien framstår som extra rysslandsvänligt, bland annat trivs Berlusconi och Putin väldigt bra ihop.

Det tog EU flera dagar att få ihop mötet, att bli enig om en tuff politik mot Ryssland lär ta längre tid. Cyniskt kan man säga att ryssarna kalkylerar att det tar tid för EU att komma överens, det tog månader att nå en överenskommelse om styrkan till Tchad och skicka iväg den.

Visst kommer det nu att bli svårare för Ryssland att komma överens om partnerskapsavtal med EU, men Moskva räknar nog med att när vintern kommer och de stora länderna behöver gas så kommer det här lilla sommarkriget vara snabbt glömt av de stora. Byggandet av Nord Streams tysk-ryska gasledningen lär inte heller vara i fara, fast att den efter i kriget i Georgien måste betraktas som än mer hotfull av Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Däremot kommer de små länderna att nogsamt minnas vad som har hänt. Estland som redan varit utsatt för cyberkrig mot Ryssland och Lettland med sina stora ryska minoriteter drar nog en lättnadens suck av att de är med i både Nato och EU, men mer vaksamma kommer de att bli framöver. I Sverige börjar försvarsdebatten igen.

Ukrainas ställning är än mer osäker, på ena sidan en lockande men väldigt avlägsen gemenskap med Europa och Nato, på andra sidan ett revanschistiskt Moskva som inte drar sig för att kränka andra länders territorier. Ukraina kommer att balansera på en skör lina framöver.

När det gäller Georgien finns det en uppenbar besvikelse över långsamt och litet stöd från vännerna i väst. Frågan är om ett snabbt hjälppaket kommer att lindra den bitterheten. Klart är i alla fall Georgien kommer att få stöd från EU, ännu mera stöd – humanitärt såväl som att få igång ekonomin. Dessutom kan det mycket väl bli tal om att de ryska ”fredsbevararna” ersätts eller kompletteras med EU-fredsbevare i delar av området.

Mer om situationen i Georgien och analyser bl a om EU kan du läsa i SvD, SVD, DN, DN, Nyhetskanalen, Aftonbladet, UNT, Sydsvenskan, GP, Hufvudstadsbladet, Politiken, Verdens Gang.

(PO)

Georgien (6): Dagordningen inför EU:s ministermöte

EU:s utrikesministrar möts i Bryssel på onsdag i ett extra insatt möte om situationen i Georgien. Bland annat kommer då franske utrikesministern Bernard Kouchner och finländske utrikesministern Alexander Stubb att redogöra för vad som hänt under deras medlingsresa. Svenske utrikesministern Carl Bildt kommer i Bryssel också att kunna berätta om vad han i egenskap som ordförande för Europarådet har upplevt i Georgien.

En kommenterad dagordning med den svenska positionen inför mötet kan du läsa här. Sveriges inställning är: ”EU bör uppmana Ryssland att medverka i direkta samtal med Georgien och samarbeta med internationella ansträngningar för att nå vapenvila. EU bör upprepa sitt starka stöd för Georgiens suveränitet och territoriella integritet.”

Samtidigt fortsätter fredsansträngningarna under dagen, den franske presidenten Sarkozy kommer att träffa Rysslands president Medvedev. Den senaste utvecklingen kan läsas hos BBC, Aftonbladet, SvD, DN, Expressen och Nyhetskanalen

(PO)

 

Georgien (5): Överraskande tyst från svenska EU-politiker

Bortsett från utrikesminister Carl Bildt är det tyst om kriget i Kaukasus från svenska politiker på EU-nivå. En förklaring kan förstås vara att det är semester för europaparlamentarikerna, men ett europeiskt krig borde kanske vara skäl nog att i alla fall uppdatera sina hemsidor/bloggar. Endast en svensk Europaparlamentariker har kommenterat konflikten på sin nätsajt visar Eubloggens genomgång. Det är Gunnar Hökmark (m) som skrivit fem inlägg på sin hemsida om kriget, bland annat: ”Med militärt våld söker man utpressa ett litet land för att få en ny politisk ledning. Så handlar en regim som ignorerar internationell rätt, som anser sig ha rätt att upprätthålla sina intressen i andra självständiga stater och som anser att makt går före rätt. Det är ett förhållningssätt som har präglat Ryssland under Putins ledning och det är ett förhållningssätt som nu präglar Rysslands politik mot en grannstat.

Det finns ingen annan grannstat som automatiskt står fri från motsvarande påtryckningar och utpressning. Den viktiga skillnaden handlar om Rysslands syn på sina intressen, medlemskap i Nato och i EU samt vilken försvarsförmåga man har mot terrorbombningar och stridsvagnsförband.”

Gunnar Hökmark har också yttrat sig i frågan som vice ordförande i EPP-gruppen (kristdemokrater och konservativa) i Europaparlamentet. Läs uttalandet här.

Lika tyst är det från de politiska partierna. På riksdagspartiernas hemsidor nämns inte kriget med ett enda ord, med undantag för Folkpartiet där dess utrikespolitiska talesperson Birgitta Olsson uppmanar EU att knyta Georgien närmare: ”Omedelbart efter att en vapenvila trätt i kraft bör EU därför knyta Georgien närmare sig genom ett fördjupat grannskapssamarbete. Georgiens Europaperspektiv måste stärkas. Det är viktigt att EU ger ett tydligt stöd till forna Sovjetstater som utvecklas mot demokrati, däribland Georgien”.

Bland de partier som sagt att man ställer upp i Europaparlamentsvalet 2009 är det tomt på kommentarer hos Junilistan, Sverigedemokraterna, Feministiskt Initiativ och Piratpartiet. Bland småpartierna går det däremot hitta uppdateringar om konflikten, till exempel hos Rättvisepartiet Socialisterna.

Den senaste utveckling i konflikten kan läsas exempelvis på SvD eller Nyhetskanalen,

Georgien (4): Små grannstater mest kritiska

Inom EU är det små stater som tillhört Sovjetunionen eller varit i dess intressesfär som tillsammans med svenske utrikesministern Carl Bildt varit mest kritiska emot Ryssland.

Här är ett axplock av EU-reaktionerna på det som händer i Georgien:

Carl Bildt på sin blogg:

”Vi accepterade inte att Milosevics Serbien intervenerade militärt i andra f d jugoslaviska stater med hänvisning till skyddet av de som har serbiska pass. Och vi har anledning att minnas hur Hitler för lite mer än ett halvt sekel sedan använde just denna doktrin för att underminera och anfalla betydande delar av Centraleuropa.”

Estlands president Toomas Hendrik Ilves säger enligt Forbes följande: ”‘War has broken out in Europe, a European nation has fallen victim to the aggression of its neighbour, and the European Union, as the bearer of European values, cannot remain a helpless bystander.”

Estland, Lettland, Litauen och Polen har gjort ett gemensamt uttalande: ”The European Union and NATO must take up the initiative and oppose the spread of imperialist and revisionist policy in the east of Europe.” Läs hela uttalandet här.

Polen är också beredd att sända fredsbevarande trupp under EU-flagg till Georgien. Läs mer här.

Tjeckiens utrikesminister Karel Schwarzenberg kopplar händelserna i Georgien till Sovjetunionens invasion i Tjeckoslovakien 1968 enligt AP”It is a sad coincidence that the fighting in Georgia takes place at the moment when the country is marking the 40th anniversary of the invasion of Warsaw Pact troops in August 1968.”

Storbritanniens Gordon Brown säger enligt BBC: ”Continued aggression against Georgia – and especially an escalation of the conflict beyond South Ossetia – will only serve to damage Russia’s international reputation and its relations with countries across the globe.”

Gernot Erler, biträdande tysk utrikesminister, säger enligt IHT att: ”…it is time to say that there is no longera ny justification for further military attacks.”

Förövrigt kan det vara intressant att läsa rysk och georgisk press, BBC har sammanställt pressröster här.

Den senaste utveckling i konflikten där Ryssland har tillbakavisat fredsförslag från Kouchner och Stubb samt att ryska trupper ska ha gått in i Georgien kan ni läsa i Aftonbladet, Expressen, DN, SvD, och Sydsvenskan.

(PO)

Georgien (2): Finländsk politikerstjärna medlar fred

Finlands utrikesminister Alexander Stubb reser nu till Georgien för att träffa president Saakasjvili under söndagskvällen samt måndagmorgon för att därefter resa vidare till Moskva för möte med utrikesminister Lavrov.

Stubb reser i sin egenskap som OSSE:s ordförande, OSSE är Europeiska säkerhetsorganisationen som har roterande ordförandeskap. Han har Frankrikes utrikesminister (som är ordförande land i EU) Kouchner med på resan

Hufvudstadsbladet, Vasabladet, DN skriver om resan.

Alexander Stubb är finländsk politiker som kan liknas med en blivande storstjärna. Det talades redan för ett par år sedan om Stubb i finländska journalist- och diplomatkretsar om ”Stubben” som republikens president en dag. Som finlandssvensk valde han att nobba Svenska Folkpartiet och istället bli samlingspartist (moderat), elaka tungor gör det gällande att bakom beslutet låg kalkylen att det är mycket svårt att bli statsminister eller president i Finland som sfp:are… 

Stubb är trots sina blott 40 år en veteran i EU-kretsar. Han har en akademisk karriär bakom sig som bland annat gästprofessor på College of Europe i Brügge och innan han valdes in i Europaparlamentet 2004 var han under ett par år rådgivare åt Romano Prodi.

Alexander Stubb hämtades hem tidigare i år när Ilkka Kanerva sms:ade en kvinna för mycket och när jag för ett par veckor sedan besökte Helsingfors så verkar hans första månader få gott betyg av de finländare jag pratat med.

Jag har också träffat Alexander Stubb flera gånger i Bryssel. Han ger både ett sympatiskt och intelligent uttryck, han är en social begåvning – både rolig och lätt att ha att göra med. Efter att jag intervjuat honom om Östersjöfrågor för SVT hojtande han varje gång vi sprang på varandra i parlamentets korridorer ”Heja Sverige!”

Jag brukade då replikera ”Heja Finland!”

Just nu kan ”Stubben” behöva allt ”Heja Finland!” när han står inför sin karriär hittills svåraste politiska prövning att få slut på kriget i Kaukasus.

(PO)

Georgien (1): ”Köp georgiska viner”

Läget i Georgien är allvarligt, naturligtvis för Georgien och Ryssland men också för EU. EU har under dagen skärpt tonen rapporterar Aftonbladet, Expressen och SVD. Konflikten har varit långdragen och har kunnat förutses. Jag har lyssnat på Georgiens president Saakasjvili när han i november 2006 talade i Europaparlamentet och skrev då om talet och om moderaten Gunnar Hökmarks stöd för Georgien i en krönika på SVT.se.

”- Den polska armén har börjat köpa georgiska viner, jag tänker börja göra samma sak.

Det sade Gunnar Hökmark (m) på en pressträff i går eftermiddag.

 

Det var mycket Georgien i Strasbourg igår.

 

Jag lyssnade på landets demokratiskt valde president Saakashvili när han talade i parlamentet. En sympatisk lågmäld man som leder ett land som framstår som en dvärg i jämförelse med Putins Ryssland. Saakasjvili mötte förövrigt sin blivande fru (hon är från Holland) i just Strasbourg när han studerade på stipendium och det är här i parlamentet han kanske har sitt starkaste stöd. I talet nämnde Saakasjvili ett par siffror som jag fastnade för. I en undersökning för tre år sedan från gallup var förtroendet för polisen 5 procent. Efter en reform är förtroendet idag runt 70 procent.

 

Anledningen till att Gunnar Hökmark nu tänker börja handla georgiska viner är den pågående konflikten med Ryssland. Det är ett kallt krig där några ryskuppbackade provinser vill bryta sig ur, och samtidigt har Ryssland stoppat handeln med georgiska produkter, och georgiker som lever i Ryssland förföljs. Georgiens vinodlare har drabbats hårt när deras överlägset viktigaste marknad försvann.

 

Saakasjvili fick stående ovationer av parlamentarikerna. Men frågan är vad det är värt när EU:s medlemsländer ska göra realpolitik med Ryssland om energin?”

Det lär behövas mer än vinköp för att få slut på striderna.

(PO)