Svenska ledamöter röstade fel om Schulz bilar

Talmannen I Europaparlamentet välkomnade i veckan Niinistö, som nu vill se ett EU-hybridförsvar Foto (C) European Union - EP 2015

Talmannen I Europaparlamentet Martin Schulz, här tillsammans med Finlands president Niinistö. En av de omtalade bilarna anas (troligen) i bakgrunden. Foto (C) European Union – EP 2015

När Budgetkontrollutskottets utlåtande om hur Europaparlamentet skött budgeten så röstade parlamentet som väntat igenom kritiken mot talmannen Martin Schulz bilar, ett ämne som varit föremål för blogginlägg om hur mycket bil talmannen åkt på ett år (motsvarande 3,6 varv runt ekvatorn) och hur S-gruppen försökte få bort kritiken i utskottet.

Nu klubbades formuleringen i förslaget: ”46. Europaparlamentet är bekymrat över bristen på efterhandskontroller när det gäller ledamöternas användning av tjänstebilar och ifrågasätter att parlamentets talman har tillgång till två tjänstebilar.”

Majoriteten var betydande, med 481 mot 201 enligt den preliminära röstlistan. Schulz fick också se sig motröstad av flera S-ledamöter som gick mot gruppen, däribland de svenskar som deltog i omröstningen som Soraya Post (Fi), Olle Ludvigsson (S) och Jens Nilsson (S) (Guteland, Hedh och Ulvskog deltog inte omröstningen).

Däremot blev det mycket överraskande att upptäcka att det fanns svenskar och finländare som röstade för. Majoriteten av den liberala gruppen tyckte inte att det var något att ifrågasätta att talmanen har tillgång till två tjänstebilar. Här röstade Nils Torvalds (SFP), Fredrick Federley (C) och Cecilia Wikström (FP) alltså emot punkt 46 som var en över 100 voteringar under två timmar i Europaparlamentet under onsdagen.

Jag drog iväg ett mejl till de svenska ledamöternas kansli med frågan: ”Om jag läser röstprotokollet rätt röstade du emot punkt 46 i revisionsrapporten för EP, och undrar nyfiket varför då?”

Fick snabbt, måhända lätt rodnande, svar. Första pudeln kom från Hannes Hervieu på Fredrick Federleys kansli som meddelar att man kommer att ändra röstningen till det slutliga protokollet (i Europaparlamentet har man alltså möjlighet att göra det):

”På grund av omröstningar och förhandlingar kring miljö, skog och flyktingarnas situation så blev det en miss i vår interna hantering av den här omröstningen, så vi är väldigt glada att ha blivit uppmärksammade på det här. För oss är det viktiga att EU fokuserar på att lösa miljöproblemen och inte på att talmannen ska ha så bra villkor som möjligt.”

Därefter från Linda Aziz på Cecilia Wikströms kansli:

”Det blev fel i omröstningen i paragraf 46, vi har rättat till detta till ett +.” (+ betyder röstade för skrivningen min anm).

Därmed, efter EUbloggens frågor, så röstade alltså samtliga svenskar emot att Martin Schulz ska ha två bilar. Sedan är det en helt annan sak att ta av honom en bil. Det tar säkert 1,5 år, tills Schulz talmanna-mandatperiod tar slut så att näste talman bara har en bil. Då kan ändå Schulz räkna med att bli omkringkörd fram till maj 2019, eftersom avgående talman har rätt till bil i ytterligare 2,5 år efter sin talmansperiod.

(PO)