Europaportalen: Brysselkorren bara säkrad året ut

Nu har ordföranden för Europaportalen.se, Lise-Lotte Lenberg på LO, svarat på Eubloggens frågor kring turerna kring indragningarna på Europaportalen. Orsaken i första skedet till att två av tre personer skulle försvinna var att projektpengar från EU var slut. Däremot är inte korretjänsten i Bryssel permanent räddad, pengar finns bara året ut. Om det blir en fortsättning beror på föreningens ekonomi.

Här är Lenbergs hela svar:

”Vi har inte ersatt en person hemma med en i Bryssel. Anledning till att vi haft tre personer tidigare har varit projektpengar från EU, projektet avslutas sista mars 2011). Eftersom ägarna tycker att det är oerhört värdefullt med en korrespondent i Bryssel har vi beslutat att skjuta till pengar i nio månader (april-december).

Vi har bara två sätt att få intäkter till portalen, det ena är medlemskap och det andra är annonsintäkter. Vi kommer därför att arbeta hårt under året för att få fler medlemmar och annonsörer.”

Varför Europaportalen gick ut med beskedet först att Brysselkorrespondent Christian Wohlert skulle sägas upp och sedan ändrade det på en måndagsförmiddag får vi inte veta.

Inte heller varför ägarna i första skedet inte tyckte att det var så oerhört värdefullt ha bevakning på plats i Bryssel att man beslutade att skjuta till pengarna redan då. Men huvudsaken är att det blev rätt, till sist.

Nu återstår det att se om Europaportalen får ordning på ekonomin. Framför allt skulle de behöva skjuta till insatser på annonsförsäljningen för att få något att hända. Samma gamla ”ägarannonser” har legat på sidan månader efter månader. Att förlita sig på ägarorganisationers nyckfulla välvilja är i längden ingen hållbar publicistisk idé.

Tidigare inlägg om Europaportalens beslut om indragning av korretjänsten, kritik mot nedläggningen av Europaparlamentariker och tvärvändningen.

 

(PO)