EUbloggen avslöjar: Det här ska kommissionen göra 2015 (I)

euflagga1.jpgEUbloggen har ju fått se ett utkast på det arbetsprogram 2015 som EU-kommissionen lägger fram i nästa i vecka. Här kan du läsa om de 80-tal EU-förslag som skrotas. I ett par inlägg kommer nu bloggen att lyfta fram de 23 nya initiativ som EU-kommissionen kommer att presentera nästa år.

Under punkten en union för demokratisk förbättring aviserar kommissionen att man kommer att lägga fram ett förslag om att alla EU-institutioner måste vara öppna med vilka lobbyister som är verksamma med att påverka beslutsprocessen. Ett öppet lobbyregister är ett krav som nästan ett helt enigt parlament tidigare ställt sig bakom.

I kommissionens tidigare aviserade riktlinjer finns också avsiktsförklaringen att se över processen som godkänner GMO, det för att bättre svara upp mot oron som finns både hos medlemsstater och hos konsumenter.

Under 2015 kommer också kommissionen att lägga förslag för att minska byråkratin och effektivisera beslutsfattandet.

Till sist ska man alltid ha en reservation med, det handlar alltså om ett utkast och det är fullt möjligt att någon förändring sker i sista stund eller runt sittande bord på EU-kommissionens möte på tisdag.

(PO)

Medverkar i SR Västernorrland

Klicka på bilden för att lyssna (från ca 19 min).

Klicka på bilden för att lyssna (från ca 19 min).

Medverkade under onsdagen i SR Västernorrlands eftermiddagsprogram och pratade om turerna kring Mid Sweden European Office (MSEO) som läggs ned men ska återuppstå, oklart när, hur, i vilken form och med vilket uppdrag.

Lyssna från ca 19 min för att höra mig. Landstinget kommer in senare i sändningen, runt 42:50. Intervjuas gör Elisabet Strömqvist (S) som blir landstingsråd efter årsskiftet.

Kort reflektion om Strömqvists intervju, det är märkligt att man trots haft hela 2014 på sig inte kommit fram till vad man ska göra med verksamheten. Att försöka vända bristen på resultat och handlingskraft från utvärderingen 2013 fram till idag till något positivt är ett illusoriskt politiskt akrobatstycke. Tittar man i exempelvis Regionförbundet Jämtlands skrivning från senaste årsredovisningen hittar man följande:

”Under 2013 genomfördes en utvärdering av kontoret i regionförbundets regi. Av utvärderingen framkom att ägarna vill ha en beställarverksamhet. Verksamheten har hittills haft ett mycket generellt bevakningsområde omfattande samtliga politikområden. Ägarna vill nu pröva att göra lite mer precisa beställningar under 2014. Verksamheten är upplagd i projektperioder, där nuvarande period avslutas 2014. Ett närmare samarbete med Norrbottens och Västerbottens Brysselkontor, North Sweden, ska undersökas inför nästa period.”

Det hade varit mer klädsamt om Strömqvist erkänt att man från ägarkonstellationens sida inte klarat av att processa fram villkoren för nästa projektperiod och komma överens, och att det är beklagligt och kapitalförstöring – men när det nu har hänt att man försöker göra det bästa av det.

Läs vad jag tidigare har skrivit om MSEO dels i juni när uppsägningarna av personalen kom och om härdsmältan när det står klart att all personal drar eller har har dragit samt att landstinget i Västernorrland tycker att jag är osaklig i min kritik.

(PO)

Debatten om Mid Sweden: ”Oksanens kritik är osaklig”

Skärmavbild 2014-11-16 kl. 10.52.15

Klicka på bilden för att läsa både inlägg och svar hos Allehanda.

Det är inte bara jämtar jag retat med min kritik av hanteringen av Mid Sweden European Office. På mitt inlägg här på bloggen blev Robert Uitto arg över att jag kallade det bl a Härdsmälta. Allehanda (tidningar i Ångermanland) tyckte mitt inlägg på bloggen var intressant bränsle på debatten att man med mitt goda minne även körde det i Allehandas kanaler.

Det fick Per Walberg (M) som är ordförande i landstingsstyrelsen och Sverker Ågren (KD), ordförande i regionala nämnden att fatta pennan och kalla kritiken osaklig.

I grunden tycker jag att det är bra att landstinget reagerar och går i svaromål. Det tyder på engagemang och är viktigt för framtiden. Men det förtar inte intrycket av en administrativ härdsmälta där regionen kört verksamheten i botten för att man inte kan i tid komma fram till hur man ska bedriva verksamheten.

Just det är svagheten, att den här existensiella krisen uppstår när projekttiden tar slut och en massa strukturkapital förstörs i processen. Det skrev jag om redan i juni när jag lanserade förslaget att Mid Sweden borde gå samman med North Sweden och gärna få med sig norska och finländska kontor till en starkare enhet. Det som är positivt i frågan nu är att i alla fall Jämtlands Robert Uitto och Luleås Niklas Nordström på twitter verkar vara öppna för idén med ett gemensamt nordsvenskt kontor samt att landstinget i Västernorrland säger att man vill ta ansvar och att man satsar mer pengar.

(PO)

Härdsmälta bakom Midsweden-kontorets nedfrysning

Det blev så illa som man kunde befara i somras. Nu rapporterar Allehanda att verksamheten på Mid Sweden European Office går in i väntläge vid årsskiftet. Två av tre anställda har redan dragit, chefen slutar om en månad. Orsaken är att nyordningen kring kontoret inte hunnit klart.

Om nu när verksamheten med landstinget i Västernorrland så totalt kört i diket är det bara att ta upp luren och ringa till North Sweden (som man ändå säger att man vill samarbeta med) och be om att få gå med där istället, allt annat är att fortsätta elda med skattepengar. Att först ta kostnaden för nedläggning och malpåse, och sedan starta upp verksamheten från ruta ett med de inkörningskostnaderna (9-12 månader) är som att bjuda på SlösO på ett frislag.

EUbloggen har tidigare uppmärksammat Mid Sweden-soppan och lanserade då förslaget (inkl organisationsskiss och bemanningsplan) att slå ihop verksamheten i hela Norra Sverige, Norra Finland och Norra Norge för att få en starkare och mer kostnadseffektiv organisation som sätter frågorna som berör Top of Europe på den Brysselpolitiska kartan.

(PO)

Paulsen och Gustafsson utpekade av SVT

En av de två parlamentarikerna som pekas ut av SVT är Marit Paulsen (FP). Det är konsultfirman bakom The Parliament Magazine som tar betalt av lobbyister och sedan får parlamentariker att skriva utspel i ämnen som lobbyisterna betalat för som nämner Marit Paulsen som en av två svenska parlamentariker som anlitas. Notera att ingen har påstått att parlamentarikerna tar betalat för att skriva. Marit Paulsen själv säger att varken hennes stab eller hon själv förstått att att det är ett konsultföretag som tog betalt för hennes medverkan.

Läs hela artikeln här.

Marit Paulsen har tidigare gjort sig känd för att vara kritisk mot lobbyismen och antagligen fäster detta avslöjande sig betydligt mindre på henne än vad det skulle ha gjort på många andra parlamentariker. Med ett namn kvar att avslöjas så minskar alltså risken/chansen att detta är faktor X i valrörelsen. Läs även mitt tidigare inlägg (och särskilt det andra tillägget)

TILLÄGG: Den andra utpekade politikern är Vänsterpartiets Mikael Gustafsson som inte heller han verkar ha varit medveten om vad han medverkat i. Intrycket blir då att det är ett bolag som kommit på en smart affärsidé att kapitalisera på 1) lobbyisters behov att gentemot sina uppdragsgivare att visa resultat 2) genom att ta betalt för sidutrymme och som samverkar med 3) parlamentarikers behov av att få synas och bli publicerad utan att ha riktig koll på var och varför, bara att det är bra att synas…

Om nu inte reportrarna Henrik och Carolina har mer i bagaget att plocka fram så får jag personligen pudla för att jag trodde att det här skulle bli fråga X.  För att det skulle bli fråga X hade följande behövts:

– En medvetenhet från MEP vad man gett sig in i

– Bevis i form av en ekonomisk transaktion eller annan fördel

-En kontroversiell frågeställning som lobbyingen handlade om

Men jag väntar en stund till med pudeln helt och hållet – annars kanske jag får pudla pudeln.

(PO)

Här kommer faktor X i valrörelsen

Mina gamla kollegor på SVT (två reportrar som jag har jobbat med och som jag har högt förtroende för) sitter på bomben i valrörelsen som kan pulverisera de partier som är berörda.

Det handlar om det här avslöjandet att utspel av parlamentariker kan köpas för utspel via en lobbyistfirma som gör Parliament Magazine och som ligger bakom den interna ryggdunkningstävlingen Parliamentarian of the Year (där ingen svensk vann i år).

SVT uppger att lobbyfirman framhåller särskilt två svenskar MEP:ar som ännu inte namngivits. Utifrån hur jag skulle ha lagt upp nyhetsarbetet så kommer det i steg 2 eller 3 och att man nu jagar dessa två för kommentarer.

Om jag tänker nyhetscykel förväntar jag mig att de kommer att publiceras senast till kl 19:30 i Rapport ikväll. Kanske tidigare om kvällstidningarna jagar fram namnen vilket tvingar SVT ut på banan. De partier som är berörda kommer att få en tuff uppåtbacke de tre sista dagarna före valet. För partier som hänger på gärdsgården kan det bli fullständigt förödande.

Troligt är att avslöjandet också kommer att kunna få effekter i att det ökar politikerföraktet vilket leder till påverkan i valdeltagandet eller att röster går till EU-skeptiska partier.

UPPDATERING 9:21: Räkna med att namnen publiceras på SVT.se runt lunchtid om inte förr.

UPPDATERING 9:50: Ser att en del i sociala medier tror att MEP:arna har fått pengar för att skriva. Det finns inget i SVT:s rapportering som tyder på det, och det är inte heller den bild jag har av hur det fungerar. Det är alltså firman som driver tidningen som tar betalt. Sedan matchar dom det som lobbyisten vill ha fram med parlamentariker som de vet ligger åtminstone ganska nära i sakuppfattning. Parlamentarikerna å sin sida har ett behov av att synas och få ut sitt budskap och hugger glatt på alla chanser. Det är som professor Torbjörn Larsson säger till SVT, att det är inte olagligt men en form av manipulation som man som politiker behöver vara vaksam över. En parlamentariker som får en fråga från ex SVT Opinion att skriva en debattartikel i ett ämne som redaktionen jagar eller en fråga från Parliament Review att skriva om ett ämne (som ett företag betalt för) ser inte alla gånger någon tydlig skillnad på frågorna om att medverka.

Sedan är det som signaturen Peter skriver i kommentarsfältet att ”Thought leader”-artiklarna på hemsidan har en sponsrad rad. Läs hela Peters kommentar nedan.

UPPDATERING 12:34: Den första som pekas ut är Marit Paulsen (FP).

UPPDATERING 15:28: Den andra är Mikael Gustafsson (V). Om det inte kommer mer så har jag tagit i för mycket i mitt faktor X-uttalande ovan. Läs mer här.

UPPDATERING 09:01 (dagen efter): Kan konstatera att jag hade fel i impact i valrörelsen, och att jag trodde att det skulle hålla längre. Jag får pudla detta  inlägg.

(PO)