Luxleaks-läckare kan vinna medborgarpris

Förre PwC-medarbetaren Antoine Deltour har nominerats till det europeiska medborgarpriset. Bakom nomineringen står från början europaparlamentarikern Peter Eriksson (MP) som nu fått med sig hela gröna gruppen i nomineringen skriver MP i ett pressmeddelande.

Deltour var visselblåsaren som larmade om  Luxleaks-skandalen. Som Miljöpartiet skriver i pressmeddelandet: ”Utan honom hade vi inte vetat hur omfattande de s.k. skatteuppläggen med enskilda företag varit och den debatt och de förändringar som pågår just nu om större öppenhet och rättvisare beskattning hade inte hänt.”

Deltour läckte uppgifter om 340 företag som smet undan skatt efter särskilda avtal i Luxemburg och i andra europeiska länder till en fransk journalist. Deltour står nu åtalad för och riskerar både fängelse och böter.

Medborgarpriset instiftades av Europaparlamentet för sju år sedan och delas ut i oktober.

(PO)

Första misstroendeomröstningen mot Juncker I

Skärmavbild 2014-11-18 kl. 17.44.47

Den mest politiska kommissionen i historien får också den mest politiska behandlingen. Redan på tredje veckan skramlas det till en misstroendeförklaring mot Juncker I i Europaparlamentet. Innan ni börjar tro något annat – låt mig säga att Junckerkommissionen kommer att överleva den här misstroendeomröstningen. En del menar också att kommissionens ställning stärks och majoriteten svetsas samman om det.

Sent i eftermiddags informerade parlamentets talman Martin Schulz partigruppernas ledare att han mottaget krav på en misstroendeomröstning som uppfyller kriteriet med en underskrift från minst var tionde ledamot.

Det är EFDD och grupplösa som Le Pens Nationella Fronten (tillsammans utgör dessa mer än var tionde ledamot) som skrivit på. Bland dessa finns sverigedemokraterna Peter Lundgren och Kristina Winberg. Enligt vissa uppgifter är det M5S, Beppe Grillos parti, i EFDD som varit pådrivande i misstroendeförklaringen.

Misstroendeförklaringen handlar om LuxLeaks, och enligt uppgifter försöker vänstergruppen GUE/NGL samla ihop till en egen misstroendeförklaring (man vill inte dela misstroendeplattform med EFDD & mfl) men ännu inte nått 76 ledamöter.

Här är hela misstroendeförklaringen:

MOTION OF CENSURE ON THE COMMISSION

pursuant to Rule 119 of the Rules of Procedure

(2014/0000(RSP))

Marco Zanni, Marco Valli, Steven Woolfe, Patrick O’Flynn, Peter Lundgren, Kristina Winberg, Diane James, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Nigel Farage, Roger Helmer, John Stuart Agnew, Tim Aker, Jonathan Arnott, Janice Atkinson, Amjad Bashir, Gerard Batten, Louise Bours, James Carver, David Coburn, Jane Collins, William (The Earl of) Dartmouth, Bill Etheridge, Raymond Finch, Nathan Gill, Mike Hookem, Paul Nuttall, Margot Parker, Julia Reid, Jill Seymour, Joëlle Bergeron, Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D’Ornano, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

B8‐0249/2014

Motion of censure on the Commission by the European Parliament

(2014/0000(RSP))

The European Parliament,

– having regard to Council Directive 2014/86/EU of 8 July 2014 amending Directive

2011/96/EU on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States,

– having regard to its resolution of 19 April 2012 on the call for concrete ways to combat tax fraud and tax evasion1

– having regard to its resolution of 21 May 2013 on Fight against Tax Fraud, Tax Evasion and Tax Havens2

– having regard to its resolution of 12 December 2013 on the call for a measurable and binding commitment against tax evasion and tax avoidance in the EU3

– having regard to the G20 finance ministers’ agreement of 21 September 2013 on new measures to combat corporate tax avoidance,

– having regard to Article 107 of the Treaty on the Functioning of the European Union,

– having regard to Article 17(8) of the Treaty on European Union, Article 234 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 106a of the Euratom Treaty,

– having regard to Rule 119 of its Rules of Procedure,

A. whereas the difference between avoidance and evasion is clear, namely that avoidance is legal and evasion is not, but the Commission and the EU institutions have constantly ignored this and treated the two as if they were identical;

B. whereas aggressive corporate tax avoidance schemes in EU Member States, particularly the one applied in the Grand Duchy of Luxembourg, have caused the loss of billions of euros in potential tax revenues to other EU Member States;

C. whereas, starting from June 2014, the Commission is investigating allegedly illegal state aid in the form of illicit tax agreements between the Grand Duchy of Luxembourg and Fiat Group and Amazon;

D. whereas these aggressive tax avoidance schemes and agreements were approved by the OJ C 258E, 7.9.2013, p. 53. tax office of Luxembourg during a period in which the new Commission President, Jean-Claude Juncker, held the office of Prime Minister of the Grand Duchy;

E. whereas the Grand Duchy of Luxembourg under the leadership of Mr Juncker has not been cooperative in the Commission’s investigation into illegal tax agreements; F. whereas the new Commission, in statements released by President Juncker and other Commissioners during the hearings before the European Parliament, promised a strong effort in fighting against illicit tax avoidance agreements inside the European Union;

G. whereas while tax avoidance agreements between corporations and the Grand Duchy of Luxembourg are apparently legal, they may give rise to moral and ethical questions from the millions of citizens who are facing the worst economic crisis of modern times;

H. whereas aggressive corporate tax avoidance schemes are contradictory to the values of ensuring a fair share of contributions by all sectors of society, including business;

I. whereas national tax sovereignty is a vital tool for competition and economic growth, but the Luxembourg tax deals are contradictory to the values of ensuring fair competition among the Member States;

J. whereas a person who is responsible for the creation, implementation, governance and monitoring of these aggressive tax avoidance policies does not have the credibility to serve European citizens as President of the European Commission;

1. Deplores the fact that EU Member States have lost billions of euros in potential tax revenues as a result of aggressive corporate tax avoidance schemes in Luxembourg, established during the period in which the new President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, held the office of Prime Minister of the Grand Duchy of Luxembourg;

2. Believes that the fact that Commission President Jean-Claude Juncker held the office of Prime Minister throughout the period of these agreements makes him directly responsible for the tax avoidance policies;

3. Believes that it is intolerable that a person who has been responsible for aggressive tax avoidance policies should serve as President of the European Commission;

4. Confirms that it has no confidence in Mr Juncker as the President of the European Commission and representative of the European Union vis-à-vis citizens;

5. Censures the European Commission;

6. Instructs its President to forward this motion of censure to the President of the Council and the President of the Commission and to notify them of the result of the vote on it in plenary.

(PO)

Eriksson kräver Kommissionskrafttag mot skatteflykten

Nu rullar reaktionerna in på #Luxleaks som visar hur 340 företag skatteplanerat med hjälp av Luxemburg för att undvika bolagsskatter under den tid Juncker både var premiärminister och finansminister. Europaparlamentarikern Peter Eriksson (MP) utnyttjar nu möjligheten att ställa en fråga till Kommissionen med anledning #Luxleaks. Eriksson vill att kommissionen nu lägger fram lagförslag som tvingar företag att publicera skatteuppgörelser likt de i Luxemburg. Att just Juncker (och Timmermans från Nederländerna) är från ett ”skatteparadis” gör det extra angeläget skriver Eriksson.

Som sagt var, Junckers huvudvärk tilltar…

Läs tidigare inlägg om #Luxleaks

Hela pressmeddelandet & Erikssons fråga:

Peter Eriksson (MP): ”Kommissionen måste agera mot skatteflykten”

– Jag har idag ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen om vad de kommer att göra för att få stopp på den illojala och parasitära skattepolitik som bland annat Luxemburg bedriver, säger Peter Eriksson, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Journalistnätverket ICIJ har idag avslöjat hur Luxemburgs myndigheter i hemliga skattebeslut hjälper hundratals internationella företag med planering för att betala så lite skatt som möjligt.

– Det här avslöjandet måste bli ett avstamp för att stoppa skatteflykten i EU en gång för alla. Att ett EU-land låter företag undkomma skatt innebär att andra EU-länder berövas på skatteintäkter och det i sin tur gör att möjligheterna att bygga ett välfärdssamhälle undermineras, säger Peter Eriksson.

– Kommissionen måste lägga fram lagförslag med krav på ökad transparens så att stora företag tvingas publicera skatteuppgörelser av det slag som nu har avslöjats. De två tyngsta namnen i kommissionen, Jean-Claude Juncker och Frans Timmermans, kommer från länder som är skatteparadis för storföretag. Nu har de en chans att visa att detta inte hindrar dem från att agera, säger Peter Eriksson.

FRÅGAN till KOMMISSIONEN:

FRÅGESTÄLLARE: Peter Eriksson

TEXT:

Nya uppgifter, som avslöjas av journalistnätverket ICIJ (1), visar hur Luxemburgs myndigheter hjälper hundratals internationella företag med planering för att betala så lite skatt som möjligt. Det har inte tidigare funnits så konkreta bevis för omfattningen av företagens skatteplanering. Att ett EU-land låter företag undkomma skatt innebär att andra EU-länder berövas på skatteintäkter och det i sin tur gör att möjligheterna att bygga ett välfärdssamhälle undermineras.

Det här är en fråga som handlar om förtroendet bland medborgare för Europeiska Unionen som helhet och för den nyligen tillträdda kommissionen i synnerhet.

Hur kommer den nya kommissionen att arbeta för att få stopp på den illojala konkurrensen mellan EU-länder på skatteområdet? Kommer kommissionen att lägga fram förslag om krav på ökad transparens så att stora företag tvingas publicera skatteuppgörelser av det slag som nu har avslöjats?

Det finns redan nu lagstiftning som kräver att banker redovisar hur mycket skatt de betalar i varje land. Kommer kommissionen att lägga fram förslag på sådan lagstiftning som omfattar alla stora företag i EU?

(1) Fotnot: ICIJ:s avslöjande om skatteplaneringen: http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/

leaked-documents-expose-global-companies-secret-tax-deals-luxembourg

LUXLEAKS: Kanske inte vad Juncker tänkt sig…

Jean-Claude Juncker Foto (C) Europeiska Unionen 2014 EP

Jean-Claude Juncker Foto (C) Europeiska Unionen 2014 EP

När Jean-Claude Juncker igår mötte pressen efter sitt första kommissionsmöte var det lite matadoren i Tjuren Ferdinand över honom. ”Snälla du, stånga mig, sparka mig”. Juncker konstaterade att pressen så här inledningsvis hade varit för hyllande och det oroade honom, eftersom förväntningarna att leverera för mycket för fort steg skriver bl a Euractiv.

“I’m afraid of disappointing you. So I would ask you to follow me with a degree of criticism. Because I’m strictly incapable of any auto criticism. So I need the criticism of others,” Juncker stated.

Men det som hände sen kunde nog inte Matadoren Juncker ha föreställt sig. Journalistikens sjunde helvetesnivå öppnade sina portar. I ett pan-Europeiskt projekt i regi av ICIJ (internationell sammanslutning av undersökande journalister) med partners i fem världsdelar, 26 länder och 80 journalister (från Sverige SR & SVT, Finland Yle och Danmark DR) gick igång med LuxLeaks.

Projektet har kommit över handlingar från PwC som visar hur omkring 340 företag har kunnat få hemliga avtal med Luxemburg som kraftigt sänkt deras globala skatter. I en del fall är skatten lägre än en procent. Perioden som handlingarna täcker är när Jean-Claude Juncker var landets premiärminister och finansminister. Tajmingen var förstås uttänkt och välplanerad, att släppa lös Luxleaks i samma ögonblick som Juncker satt sig i sadeln ordentligt.

Juncker får nu bevisa sin trovärdighet genom att försöka städa upp och få bort bolagsskattekonkurrensen mellan några lågskattetrixarländer (bl a Irland och Cypern kan placeras jämte Luxemburg i den här kategorin) och harmonisera reglerna. Om han inte dessförinnan i den här härvan av dokument knyts till något som kan ha varit olagligt. Då har Juncker en rejäl huvudvärk att hantera. Men redan borde det värka lite vid tinningarna efter att avgångskrav har kommit från danska parlamentarikerna Jesper Kofod (S) och Morten Messerschmidt (DF). Dessutom lär han inte ha stärkt sina aktier hos de svenska MEP:ar som röstade emot kommissionen.

Det är svårt att tro att Juncker riktigt hade tänkt sig det här scenariot, han missade att presskåren inte är någon snäll Tjuren Ferdinand…

Kolla in #LuxLeaks på twitter, läs mer på Ylva Nilssons blogg, SVT, SR, YLE, DR.

(PO)