Starka reaktioner på Orbans uttalande

Många EU-politiker har reagerat förut på Viktor Orbans Ungern, men frågan är om han inte gick för långt när han målade upp målet att skrota den liberala demokratin till förmån för en auktoritär stat för att i nästa andetag peka ut Kina, Turkiet och Ryssland som förebilder.

Många har reagerat på uttalandet, starkt:


 

 

 


EU-kommissionären Neelie Kroes som har IT-frågor/Digital Agenda i sin portfölj attackerar Orbans senaste drag, en medieskatt som snedvrider konkurrensen till ”illojala” mediers nackdel:

”Fair and unbiased coverage is a principal function of a free and plural media.  Undermining that, and attempting to silence dynamic debate, is an attack on Hungarian democracy. For the sake of that democracy, and of the Hungarian people who have fought so hard to enjoy its benefits, we cannot stand by as idle spectators.”

Problem med Orban är att han är som sin förebild Putin, en politiker där inte ord påverkar honom. Så frågan återstår, vad gör EU nu…

(PO)

Tillägg: Även statsminister Fredrik Reinfeldt (M) uttalade sig senare om Orbans tal. Till Dagens Nyheter sade han bl a:

– Det är provocerande att man gör Ryssland till förebild.

Ungern backar efter kritikstormen

Ungern skickade kapitulationssignaler under måndagen i fråga om den omstridda medielagen rapporterar flera medier, däribland EUobserver.

På torsdag ska Ungern presentera ändringsförslag, orosmolnet nu är att Ungern backar precis så mycket att alla kommer ut med hedern i behåll samtidigt som att tillräckligt många problem med medielagen kvarstår för att ge värnarna av yttrandefrihet migrän bara av att tänka på Ungern.

Att EU-kommissionen och Ungerns premiärminister Viktor Orban båda utropar sig som segrare efter torsdagen är troligt.

(PO)

Ungern på väg att backa

Euractiv.com (utmärkt sajt för fördjupning) rapporterar att nya tongångar från Ungern kan innebära att Ungern är beredd att ompröva sin omstridda EU-lag. IT-kommissionär Neelie Kroes (eller mer formellt kommissionär för digital dagordning) som skrivit ett kritiskt brev till Ungerns regering har nu fått svar. I svaret öppnar Ungern för att om kommissionens kritik kvartstår, efter fördjupad konsultation med Ungerns egna experter, så är man beredd att ändra på lagen. Kommissionens invändningar mot medielagen handlar bland annat om kriteriet att bloggare måste ha en balanserad vy, vilket skulle kunna innebära allt för stora restriktioner när det gäller den grundläggande  yttrandefriheten. Den ungerska lagen gör också anspråk på att omfatta mediebolag i andra länder vilket bryter mot principen om att det är sändarlandets regler som gäller.  Dessutom är medieregistreringen något som Kroes också vill ha bort ur medielagen.

Kroes talesman Jonathan Todd (som jag förövrigt har intervjuat för SVT i Bryssel) menar att kommissionen förväntar sig att Ungern ska ändra lagen snarast, mer i fråga om veckor än månader. Ungerns lagar har väckt ett stort ramaskri över hela Europa, och som EUbloggen konstaterat tidigare, det är tvivelaktigt att Ungern skulle ha kunnat bli ett medlemsland i EU, eftersom lagarna anses bryta mot EU:s fördrag, med medielagen på plats.

Återstår att se om opinionen och EU-kommissionen orkar hålla trycket uppe på Ungern så att inte frågan försvinner nu när hela världens blickar är riktade mot Egypten.

(PO)