Stödet för EU ökar – Euron fortsatt iskall

20 år av svenskt medlemskap och EU-sympatierna är på väg uppåt mot de relativt höga nivåerna som fanns för ett par år sedan kan man konstatera i SCB:s återkommande mätning. Jämfört med november för ett år sedan har andelen positiva ökat med 5,1 procentenheter. 50,5 procent av svenskarna är för ett medlemskap, motståndet nere på 20,9 procent. Ja till fortsatt medlemskap hämtar andelar både från motståndarna och gruppen osäkra. Kvinnor är mer osäkra om vad de tycker än männen.

Skärmavbild 2014-12-10 kl. 14.40.58

Ska man spekulera lite till varför ökningen sker nu med 5 procentenheter jämfört med förra året så har stödet för EU haft en tendens att peaka efter Europaparlamentsvalet. Uppmärksamheten och att vi pratar om EU på ett mer djupgående sätt än annars gör avtryck. I år har vi också haft (om än kort) viss uppmärksamhet av att Sverige röstade om medlemskapet för 20 år sedan. Möjligtvis kan även betydelsen av EU i kriser (från ekonomi via brandflyg till Ryssland-Ukraina) ha haft någon effekt ovanpå uppmärksamheten.

Däremot ligger Eurofrågan i en kompakt frysbox och lär fortsätta att vara där i många år med mer än tre av fyra väljare som säger nej.

Skärmavbild 2014-12-10 kl. 10.32.29

#SEiEU20ÅR: ”Ofta gott är, vad de gamle säga”

Åt åldrig talare

du aldrig må skratta;

ofta gott är, vad de gamle säga.

Ofta ur skrumpet skinn

skarptänkta ord komma,

sådant som hänger bland hudar

och slänger bland småskinn

och lätt dinglar bland löpmagar.

ur vers 134 från Hávamál (Den Höges sång)

Ingvar Carlsson & Ulf Dinkelspiel

Ingvar Carlsson & Ulf Dinkelspiel

Det var gott om skrumpet skinn när Europahuset arrangerade 20 år sedan folkomröstningen om EU. På scenen satt nestorn i svensk europajournalistik Rolf Gustavsson (70 år) och modererade ett samtal mellan Ingvar Carlsson (80 år) som var socialdemokratisk statsminister vid folkomröstningen och Ulf Dinkelspiel (75 år) som var chefsförhandlare och även Europaminister 91-94. Att sedan PG Gyllenhammar (79 år) avslutade med att ta mikrofonen på slutet och hålla ett brandtal gjorde att det handlade om över 200 år av vuxen erfarenhet av politik, samhälle och Europafrågor.

För ynglingen Rolf Gustavsson var det där med ålder fascinerande och han betonade det i inledningen, vilket fick Ingvar Carlsson att muttra:

– Kan vi släppa det där med ålder nu.

Jag gör det i alla fall, och konstaterar (utan refereratsambition) några skarptänkta ord och slutsatser som kom under det timmeslånga samtalet. Citaten är från några stödtweets och fritt ur minnet och är alltså mer andemening och inte nödvändigtvis helt ordagrant.

*Tacka Berlinmurens fall för svenska EU-inträdet. Tidigare var neutraliteten och stå mellan Nato (vilket vi i idag vet inte var helt och hållet sant) och Sovjetunionens pakt en hämsko.IMG_3776

*Att Palme redan på tidigt 70-tal skulle gärna ha sett Sverige som medlemmar av det europeiska projektet, men att han gjorde bedömningen att folkopinionen samt neutralitetsfaktorn var så stark att det nog skulle bli ett nej (som i Norge) vid en folkomröstning. Carlsson: ”Hade Palme varit med om murens fall så skulle han ha verkat för ett EU-inträdet då”

*Carlsson är starkt övertygad om politikens möjligheter, vilket gjorde att han hade svårt att förstå varför vissa vänsterpolitiker som han inte ville nämna vid namn (varvid Rolf Gustavsson vänligt sufflerade för publiken GUDRUN SCHYMAN och fick en arg blick och repliken – ”Inga namn var det ju” tillbaka från Carlsson) kunde vara nöjda med EES-avtalet som gav det ekonomiska tillträdet men politisk maktlöshet och inte ville vara med i klubben och påverka.

*Att både Dinkelspiel och Carlsson i princip vill att Sverige inför Euron, men att EMU-projektet är dåligt förvaltat och skött. Farhågor om det över huvud taget kommer att hålla uttrycktes. Dinkelspiel var också förvånad över hur snabbt EMU blev verklighet efter inträdet, han trodde det skulle ha dröjt längre. Carlsson menade också att frågan om EMU var för ännu för otydlig och att blanda in den i folkomröstningen skulle nog ha varit olycklig (och lett till ett nej).IMG_3757

*Respekten, ja man skulle kunna kalla det för ömsint, mellan Carlsson och Dinkelspiel var stor. Carlsson sade bl a om Dinkelspiel att han var som ett exempel när svensk demokrati fungerar som bäst, med ansvarstagande över partigränserna. ”Något att lära av”, konstaterade Carlsson med en adress till nutiden från dåtiden.

*Roligast var nog Carlsson om DN Debatt. Carlssons strategi för försiktigt och stegvis, och han skrev en debattartikel som öppnade för ett medlemskap men som DN-redaktören tolkade tvärtemot och rubriksatte ”Carlsson stänger dörren”. Det var ju dock inte Carlssons budskap, ”så jag fick skriva en tlll”.

*Erfarenheterna från kärnkraftsomröstningen var vägledande för Carlssons strategi och taktik att få ett ja. ”Jag lärde mig respekt, fingertoppskänsla för att inte skada politiken, jag ville hitta en försiktig framgångsväg”.

(PO)

Fler Intagrambilder:

Rolf Gustavsson var först på plats.

Rolf Gustavsson var först på plats.

IMG_3733

Mikrofon på har Carlsson nog gjort några tusen gånger.

Trion med Dinkelspiel, ynglingen Gustavsson och Carlsson.

Trion med Dinkelspiel, ynglingen Gustavsson och Carlsson.

Rolf Gustavsson & Ingvar Carlsson.

Rolf Gustavsson & Ingvar Carlsson.

Mycket publik på plats i Europahuset.

Mycket publik på plats i Europahuset.

PG Gyllenhammar

PG Gyllenhammar

20 år sedan EU-inträdet.

20 år sedan EU-inträdet.

PG tog mikrofonen.

PG tog mikrofonen.

IMG_3812

Statssekreteraren Hans Dahlgren på plats för att prata om dagens prioriteringar.

Statssekreteraren Hans Dahlgren på plats för att prata om dagens prioriteringar.

Trä

#Wefie med gamla grannar i mitt Brysselkvarter.

Svenskarna sticker ut i Eurobarometern

Enligt senaste Eurobarometern så är svensken inte som andra européer, svensken är mer positiv till det mesta.

  • 95 procent är nöjda med sitt liv, jämfört EU-snittet 77 procent.
  • Svenskarna har mer tillförsikt till framtiden.
  • 54 procent av svenskarna är positiva till EU-medlemskapet, jfr med 52 procent för hela EU.
  • Svenskarna har hög tilltro till Sveriges förmåga att göra sin röst hörd inom EU. Svenskarna anser sig också förstå hur unionen fungerar  och att andra länder tar hänsyn till Sverige i högre utsträckning än EU-snittet.
  • Svenskarna är mer positiva till globaliseringen.
  • Svenskarna är i topp på att anse att man drar nytta av EU i globaliseringen.
  • Sju av tio svenskar är för Turkiets medlemskap.

En siffra känns litet märklig med den senaste Eurobarometern, det är stödet för en monetär union är 48 procent mot 47 procent emot. Kanske har det att göra med frågeställningen, för andra opinionsinstitut som ställer frågan med frågeställningen EMU och Euron får ett kraftigt övertag i opinionen.

Tillexempel frågade SCB i maj om hur man skulle rösta om det var folkomröstning om att införa Euron som valuta – då svarade 52 procent nej och 35 procent ja.

Det kanske är som så att svenskarna inte förstår EU så bra som de tror om de inte riktigt begriper vad EU-kommissionen menar med monetär union…

(PO)