Språkröret som vill att EU ska skatta

RÖSTADE FÖR (3)

Skärmdump från HelaHälsingland.se

Miljöpartiet har verkligen gjort en resa, från partiet som vill lämna EU till partiet som vill att EU ska få sin första skatterätt. När nu Isabella Lövin väljs som språkrör är det värt att påminna om att hon som första (vad jag vet) partiledare har röstat för att ge EU rätt att ta ut skatt och bestämma användningsområde. Jag skriver om det i en ledare på HelaHälsingland.se som du kan läsa här.

För den nördige handlar det om omröstningarna A7-0154/2012 & A7-0230/2013.

(PO)

 

Nordstream upp på toppmötet

Planerna på fler gasledningar på Östersjöns botten blir nu en toppmötesfråga. Jag har tidigare på HelaHälsingland skrivit om projektet och de kraftiga svenska reaktioner (dock har frågan uppmärksammats sorgligt lite i svenska medier) som det fått från båda sidor blockgränserna i både riksdag och Europaparlament. 

Nu rapporterar Euractiv att frågan kommer upp på toppmötet. Motståndet är formerat kring sju länder i öst- och centraleuropa som Polen, Slovakien, Ungern, Lettland, Litauen, Estland och Rumänien vars energiministrar skrivit till EU-kommissionen. Här saknas Sveriges energiminister Ibrahim Baylan trots att hans regeringsvänner i Miljöpartiet är djupt kritiska.

När frågan diskuteras i rådet kommer det att handla om ett inre marknadsärende skriver Euractiv som också spår att diskussionen kommer att bli kort eftersom synen på hur EU-lagstiftningen ska användas i det här fallet går isär. En kommissionstjänsteman citeras av Euractiv: ”Olika EU-länder, olika EU-institutioner och olika experter har olika åsikter”.

Det stämmer överens med den bild som EUbloggen har av ärendet, att det är komplext, och att man från svensk sida ogärna ger sig in och petar i det juridiska. Här borde dock för svensk del föras även politisk diskussion och förhoppningsvis blir det ett EU-nämndsärende, det borde Peter Eriksson och Niclas Malmberg ta upp med sin partikamrat Carl Schlyter som är nämndens ordförande.

Den polske Europaparlamentariken Jacek Saryusz-Wolski har också ställt frågor till EU-kommissionen i frågan.

Vill du läsa mer om varför Nordstreams utbyggnad är en mindre bra idé rekommenderar jag ledaren på HelaHälsingland. 

Peter Eriksson värvar från Central Sweden

Skärmavbild 2015-01-21 kl. 19.30.12

Frelén till MP (foto från Linkedin)

EUbloggen har noterat en övergång bland Brysselklubbarna kring julledigheterna. Det är Daniel Frelén som tar steget från Central Sweden, regionkontoret för Dalarna, Gävleborg och Örebro, för att istället spela med det gröna laget i Europaparlamentet.

Det är miljöpartiets Peter Eriksson som gjort värvningen av Frelén som arbetat med politisk påverkan åt Central Sweden sedan 2012 inom framför allt sammanhållningspolitiken, transport och innovationer. Daniel Frelén tillträdde sin nya tjänst strax före jul.

Vad gör du hos Peter Eriksson?
– Jag är politisk sekreterare med fokus på ITRE-utskottet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Vad är den största skillnaden att jobba på ett regionkontor och i Europaparlamentet?
– I och med att alla är i Bryssel är tempot högre. Intresset är högre eftersom parlamentet är i beslutsprocessen och regionkontoren är utanför. Skillnaderna vad gäller avstånd som finns mellan svenska regionerna och Bryssel märks inte lika tydligt i parlamentet.

Vad anser du är den viktigaste frågan för EU under året?
– Det viktigaste jag kommer att jobba med under 2015 är energiunionen – dess innehåll och styrsystem.

(PO)

MP vill se EU-styrka vid gränsen mellan Ukraina och Ryssland

Jag har ännu inte sett resolutionstexten som det ska röstas i Europaparlamentet i dag DSC_0067(berörde den i gårdagens blogginlägg om Sverigedemokraterna). Utifrån ett pressmeddelande från miljöpartiets MEP Peter Eriksson som även sitter i Rysslandsdelegationen drar jag slutsatsen att de Gröna kommer att rösta ja (och att Eriksson är en av signatärerna) och att det blir en intressant läsning.

–  EU kan vid behov etablera en egen övervakningsstyrka i Ukraina för att effektivisera kontrollen av gränsen mellan Ukraina och Ryssland.  Gränsövervakare från EU borde kunna utplaceras på begäran av de ukrainska myndigheterna. Det är viktigt att se till att oavhängiga gränsbevakare placeras vid gränsen så fort som möjligt och därför beklagligt att OSSE:sövervakningsstyrka i området är underdimensionerad, säger Eriksson i pressmeddelandet inför omröstningen.

 –  EU:s energiberoende av Ryssland måste minskas. Samtidigt är det ett led i försöken att hjälpa Ukraina på fötter. I resolutionen understryker EU-parlamentet att EU-kommissionen genast måste ta itu med att förbereda ett finansieringspaket som tillåter Ukraina att påbörja en radikal omstrukturering av hela sin energisektor så att den motsvarar EU:s, också vad gäller t.ex. förnybar energi och energieffektivitet.

  Det är Ryssland som bär det yttersta ansvaret för att fredsförhandlingarna står still. Om Moskva inte slutar obstruera och genast upphör med sitt stöd till separatisterna i östra Ukraina omintetgörs fredsprocessen. Samtidigt uppmanas också Ukraina att gå i genuin dialog med civilsamhället och bland annat respektera minoritetsrättigheterna och vidta åtgärder för att minska korruptionen. 

Uppdaterat: Resolutionstexten kan läsas här.

(PO) 

Plastpåsedeal på bordet

Sent under måndagskvällen nådde Europaparlamentet och Ministerrådet en uppgörelse vid trilogen om plastpåsar, något som twittrande Europaparlamentariker beskriver ovan. Det var sista chansen att nå en överenskommelse. Men fortfarande tycks det inte som om uppgörelsen är helt i hamn, trilogens tredje part EU-kommissionen uppges vara inte helt glad och enligt European Voice så överväger kommissionen att dra tillbaka hela paketet (Tillägg: Kommissionen tänker inte stoppa) om inte uppgörelsen får enhällig uppbackning av medlemsländernas ambassadörer vid fredagens Corepermöte (precis så glasklart som EU-politik brukar vara med andra ord).

Rapportören Margrete Auken (DK) från Gröna Gruppen.

Rapportören Margrete Auken (DK) från Gröna Gruppen.

Syftet med nattens uppgörelse är att fasa ut platspåsar.

Parlamentets rapportör Margrete Auken (DK, Gröna Gruppen) hade inför förhandlingarna lagt fram ett kompromissförslag på två ben:

1. Medlemsländerna får välja mellan att införa en avgift på plastpåsar i butik eller se till att på annat sätt minska mängden plastpåsar med 80 procent till 2022.
2. Ett förbud mot en särskilt skadlig typ av plast, nämligen ”oxo-nedbrytbara” plastpåsar. Det är en typ av plast som varken kan återvinnas eller komposteras och som försämrar möjligheten att återvinna annan plast. Något som Storbritannien i alla fall tidigare motsatt sig.

Enligt Miljöpartiets Linnea Engström på twitter har kompromissen i punkt 1 landat i att medlemsländerna fått längre tid på sig att få ned användningen, samt att det dessutom går från procent till absolut antal. Möjligheten att införa en avgift på påse i butik finns fortfarande kvar.

När det gäller Oxo-plasterna och Storbritannien så är det enligt de uppgifter EUbloggen tagit del av på morgonen som så att det inte blir något förbud. EU-kommissionen ska istället utföra en studie och överväga andra åtgärder.
Uppgörelsen handlar om tunna plastpåsar, mellan 10 och 50 mikrometer. Det är av den typen som är vanlig i svenska matbutiker när du handlar. Tunnare påsar (under 10 mikrometer) som de du lägger tomaterna och tjockare påsar (mer än 50 mikrometer) som går att återanvända omfattas inte av förslaget. Däremot omfattas tjockare påsar om ett land väljer att ta ut avgifter.
Det är också stora skillnader mellan medlemsländernas platspåseanvändning där Sverige ligger på den nedre halvan. I botten återfinns bl a Irland som tidigare infört skatt på påsar och fått ned användningen med 90 procent på ett decennium.
Klicka på bilden för att läsa hela EU-kommissionens underlag.

Klicka på bilden för att läsa hela EU-kommissionens underlag.

(PO)

Wallström tvålar till Hedh & Miljöpartiet

IMG_3941

Klicka på bilden för att läsa artikeln.

Ibland får man sätta morgonkaffet i halsen när man läser SvD. Den här gången är det Margot Wallström som på ett överraskande och inte särskilt politiskt taktiskt och korrekt sätt rackar ned på en majoritet av regeringens folkvalda parlamentariker. Läs hela artikeln & faktarutan här.

Frågan det handlar om är att Miljöpartiet & Anna Hedh (S) valde att rösta nej till Junckers kommission. Ett beslut som var anmärkningsvärt utifrån svenskt regeringsperspektiv, som riskerar att undergräva Sveriges position och förtroende i olika förhandlingskonstellationer. EUbloggen har noterat i det inlägg bl a här, samt mer läsning om ställningstagandena för Hedh och Miljöpartiet.

Att det är besvärligt för regeringen är en sak, men att så öppet såga och i praktiken mer eller mindre idiotförklara regeringens partikamrater i Europaparlamentet som klentänkande i en bubbla inför hela svenska folket är anmärkningsvärt. Det är också förvånande att det inte kommit reaktioner på det (eller förresten kanske inte – eftersom det var inte enda stället i intervjun man kunde sätta kaffet i halsen, mer än en gång…)

Mer passande svar hade varit ett resonemang om att det är en olycklig signal som Sveriges regering inte ställer sig bakom men samtidigt uttrycka förståelse för att partigruppslogiken kan te sig annorlunda i parlamentet – typ nåt sånt.

Sedan bakom kulisserna borde regeringen ha haft ett rensa-luften-möte med sina fem nejröstande MEP:ar och diskuterat kommunikation och strategi för de kommande fyra åren för att åtminstone kunna ge sken av att gå bättre i takt (och taktgången bestäms mer tillsammans i en fungerande relation snarare än ordergivning från arvfurstens palats).

Att uttala sig som Wallström gör i SvD minskar inte EUbloggens bild av att regeringen saknar en sammanhållen EU-politik, och att det är olyckligt att EU-frågorna politiskt ligger hos utrikesminister Wallström och inte hos en egen minister i Statsrådsberedningen.

(PO)

Fotnot: Jag utgår från att Wallström är korrekt citerad. 

Tillägg måndag kl 13:16: Som minnesgoda läsare har påpekat, så är Wallströms utskåpning av regerings-MEP:ar i samma anda som Fredrik Reinfeldt 2012 när han kritiserade MEP:ar i budgetfrågan. Då dundrade Wikström tillbaka i en intervju med Europaportalen.

– Det viner ingen partipiska från Rosenbad till Bryssel och jag är ingen marionett som någon ska dra i trådarna i för att jag ska dansa. Min partiledare här heter Guy Verhofstadt [ledare för den liberala gruppen ALDE] och jag har varit lojal mot den partilinjen, säger Cecilia Wikström.

Tillägg måndag 22:50: Några reaktioner på Wallström från berörda MEP:ar

 

Eriksson kräver Kommissionskrafttag mot skatteflykten

Nu rullar reaktionerna in på #Luxleaks som visar hur 340 företag skatteplanerat med hjälp av Luxemburg för att undvika bolagsskatter under den tid Juncker både var premiärminister och finansminister. Europaparlamentarikern Peter Eriksson (MP) utnyttjar nu möjligheten att ställa en fråga till Kommissionen med anledning #Luxleaks. Eriksson vill att kommissionen nu lägger fram lagförslag som tvingar företag att publicera skatteuppgörelser likt de i Luxemburg. Att just Juncker (och Timmermans från Nederländerna) är från ett ”skatteparadis” gör det extra angeläget skriver Eriksson.

Som sagt var, Junckers huvudvärk tilltar…

Läs tidigare inlägg om #Luxleaks

Hela pressmeddelandet & Erikssons fråga:

Peter Eriksson (MP): ”Kommissionen måste agera mot skatteflykten”

– Jag har idag ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen om vad de kommer att göra för att få stopp på den illojala och parasitära skattepolitik som bland annat Luxemburg bedriver, säger Peter Eriksson, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Journalistnätverket ICIJ har idag avslöjat hur Luxemburgs myndigheter i hemliga skattebeslut hjälper hundratals internationella företag med planering för att betala så lite skatt som möjligt.

– Det här avslöjandet måste bli ett avstamp för att stoppa skatteflykten i EU en gång för alla. Att ett EU-land låter företag undkomma skatt innebär att andra EU-länder berövas på skatteintäkter och det i sin tur gör att möjligheterna att bygga ett välfärdssamhälle undermineras, säger Peter Eriksson.

– Kommissionen måste lägga fram lagförslag med krav på ökad transparens så att stora företag tvingas publicera skatteuppgörelser av det slag som nu har avslöjats. De två tyngsta namnen i kommissionen, Jean-Claude Juncker och Frans Timmermans, kommer från länder som är skatteparadis för storföretag. Nu har de en chans att visa att detta inte hindrar dem från att agera, säger Peter Eriksson.

FRÅGAN till KOMMISSIONEN:

FRÅGESTÄLLARE: Peter Eriksson

TEXT:

Nya uppgifter, som avslöjas av journalistnätverket ICIJ (1), visar hur Luxemburgs myndigheter hjälper hundratals internationella företag med planering för att betala så lite skatt som möjligt. Det har inte tidigare funnits så konkreta bevis för omfattningen av företagens skatteplanering. Att ett EU-land låter företag undkomma skatt innebär att andra EU-länder berövas på skatteintäkter och det i sin tur gör att möjligheterna att bygga ett välfärdssamhälle undermineras.

Det här är en fråga som handlar om förtroendet bland medborgare för Europeiska Unionen som helhet och för den nyligen tillträdda kommissionen i synnerhet.

Hur kommer den nya kommissionen att arbeta för att få stopp på den illojala konkurrensen mellan EU-länder på skatteområdet? Kommer kommissionen att lägga fram förslag om krav på ökad transparens så att stora företag tvingas publicera skatteuppgörelser av det slag som nu har avslöjats?

Det finns redan nu lagstiftning som kräver att banker redovisar hur mycket skatt de betalar i varje land. Kommer kommissionen att lägga fram förslag på sådan lagstiftning som omfattar alla stora företag i EU?

(1) Fotnot: ICIJ:s avslöjande om skatteplaneringen: http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/

leaked-documents-expose-global-companies-secret-tax-deals-luxembourg

Pierre Schellekens till Canetes kabinett

"Honom ska jag ha!" Canete värvar svenskt till sitt kabinett FOTO © European Union 2014 - EP

”Honom ska jag ha!” Canete värvar svenskt till sitt kabinett FOTO © European Union 2014 – EP

Pierre Schellekens som fram till tidigare i år var EU-kommissionens chef i Stockholm under fem år har fått ännu ett nytt jobb. Via sociala medier berättade Schellekens att han efter en kort tid lämnar uppdraget som kommunikationschef på Jordbruksdirektoratet för att istället bli biträdande chef för kommissionären Miguel Arias Canetes kabinett. Canete har energi- och klimatfrågorna i sin portfölj.

Canete får därmed en politisk allsidig biträdande kabinettschef, som också är väl förtrogen med politiken i de norra delarna av EU. Canete fick ju massiv kritik exempelvis av de svenska regeringens MEP:ar, framför allt från Miljöpartiet som sedan också sade nej till kommissionen som helhet med bl a kritiken mot Canete som argument.

Här kan Pierre Schellekens komma kunna spela rollen av brygga och vara förtroendeskapande när nu utfrågningsstridslarmet lagt sig och den vardagliga politiken ska rulla igång.

Posten som EU-kommissionens chef i Stockholm har den senaste tiden visat sig vara en karriärkatapult mot nya spännande uppdrag. Förutom Schellekens två nya jobb så hann inte posten vara tf-besatt särskilt länge innan Pernilla Baralt rekryterades som statssekreterare.

Läs mer om utfrågningen av Canete och kritiken mot densamme.

Svenskt paradigmskifte: Regeringsparti röstar emot kommissionen

Bodil och Max säger nej, nein, non, no, ei... till kommissionen.

Bodil och Max säger nej, nein, non, no, ei… till kommissionen.

Aldrig tidigare har ett sittande svenskt regeringsparti röstat emot en tillträdande EU-kommission, men i morgon händer det. Det är var i och för sig inte på något sätt oväntat att Miljöpartiets fyra ledamöter i Europaparlamentet skulle följa grupplinjen om den landade på ett nej, och ett nej har i parlamentskorridorerna varit på gång ett tag.

SvD:s Brännpunkt anger MP att nejrösten beror på att kommissionen är ojämställd (medlemsländernas ansvar som nominerade män), sviker miljöpolitiken och minst en kommissionär är jävig (Canete).

Det innebär att Stefan Löfven får en extra sak att bevisa på toppmötet, hur han ska bli en EU-spelare när delar av hans regering röstar emot kommissionen (Miljöpartiet röstade också emot Juncker, men då var man inte i regeringsställning). Miljöpartiet är inte vana i regeringsställning och det ska bli intressant att se hur intressena på regeringsnivå och i Europaparlamentet utvecklar sig under de kommande fyra åren.

Jag skriver för övrigt om tidigare frågestecken kring Löfvens EU-lag i Dalarnas Tidning idag.

Stefan Löfvens huvudvärk på toppmötet kan bli ännu större i morgon om även de fem svenska socialdemokratiska ledamöterna röstar nej, sist jag stämde av med några S-ledamöter var det oklart hur man skulle rösta. Enbart könssammansättningen var skäl nog för ett nej kom upp i samtalet. TILLÄGG: Anna Hedh stödjer inte EU-kommissionen.

En ledamot i S-gruppen i parlamentet, som inte tillhör Socialdemokraterna i Sverige, är Soraya Post (FI). Hon har tidigare sagt att hon kommer rösta nej. Kanske delvis beroende på att hon fick häftig kritik hemma i Sverige för att ha röstat ja till Juncker som EU-kommissionens ordförande.

Jag utgår från att Malin Björk (V) röstar nej, och det gör även Kristina Winberg (SD) och Peter Lundgren (SD). Det innebär att 8 svenska nej. De sju svenska borgliga ledamöterna kommer att rösta ja. Om det blir en svensk majoritet för eller emot att godkänna EU-kommissionen avgörs av Socialdemokraterna som alltså blivit vågmästare i hur de 20 svenska MEP:arna ställer sig (dock kommer hela EU-kommissionen att godkännas av Parlamentet på onsdag eftersom den officiella linjen från EPP, S&D  & ALDE är att rösta för, även med vissa avhopp är det en betryggande majoritet).

(PO)