Postmomschockbesked för Sverige

Jag har alltid velat sätta en rubrik i stil med som Postmomschockbesked. Idag kan jag göra det!

EU-domstolen har underkänt att Posten AB tar ut moms på porto. Det ska Posten AB inte göra enligt EU:s direktiv som pekar på att posttjänster som utförs av ett bolag i ”offentligt postväsende” ska undantas.

Därmed går EU-domstolen på kommissionens linje som dragit Sverige inför rätta. Jag uppmärksammades på domen (som du kan läsa här) av Nyhetsbyrån Direkt på Twitter.

För Sverige får det här direkt konkurrenspåverkan vilket var Sveriges linje i domstol. Ett 30-tal företag bedriver verksamhet på liknande finansieringsvillkor som Posten AB vilket då skulle snedvrida konkurrensen. Dessutom har moms tagits ut på alla posttjänster sedan 1993.

Domstolen menar dels att offentligt postväsende omfattas av de bolag som tagit på sig ”samhällsomfattande posttjänster.

Blogginlägget kommer troligen att uppdateras.

(PO)

 PS. Favorit i repris, en ”riktig post”

EU-kommissionen till Sverige – vi lägger oss inte i momsen

EUbloggen har ju tidigare konsterat att man nog inte ska skylla momsen på ideell sektor helt och hållet på EU. Senaste aktuella fallet är ju Second Hand-försäljningen som ska momsbeläggas efter att svensk byråkrati valde hårdför tolkning av EU-rätten.

I veckan fick dock finansminister Magdalena Andersson välsignelse från EU-kommissionen att ignorera frågan. Även om EU-kommissionen principiellt anser att den svenska momsbefrielsen är fel så konstaterar man att det i Sverige (liksom i andra länder som har momsbefriat ideella föreningar) inte påverkar EU:s inre marknad och därmed läggs överträdelseärendet ned. Ett beslut som var ganska väntat.

Det här innebär att regeringen utan behöva snegla lika neurotiskt på EU-rätten som Skatteverket och Högsta förvaltningsdomstolen gjort nu kan åtgärda problemet om man lyckas komma till skott med ett förslag.

Skattutskottets ordförande Per Åsling (C) lovar alltjämt en snabb och positiv behandling i riksdagen för ny lagstiftning. I ett pressmeddelande säger Åsling också att inbetalad moms borde återbetalas:

– Det är orimligt att hjälporganisationer ska bära det ekonomiska hundhuvudet för att Finansministern och regeringen vaknat i elfte timmen och därmed misslyckats med att lösa skatteproblemet i tid.
– Vi anser att Skatteverket bör upphöra med att ta in moms från ideella föreningar i väntan på nya regler. Dessa regler måste innebära att inbetald moms återbetalas.

Second hand, ännu en svensk tolkning

Jag skrev en ledare för Hälsingetidningar (Hudiksvalls Tidning, Ljusnan, Söderhamns-Kuriren och Ljusdals-Posten) i lördags om Second Handmomsen. Här är det förvaltningsrätten som i en dom som Skatteverket tolkat så att det där med Second Hand och ingen moms inte går ihop sig. Risken är dock väldigt stor att det återigen är en nitisk tolkning, likt den med snuset, av EU-lagstiftning som den här gången har gjorts av Skatteverket.

I Högsta Förvaltningsdomstolen dom i fallet Ullareds IK är det följande mening som fått Skatteverket att springa iväg:

”Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening bör i vart fall butiksförsäljning med skänkta varor som bedrivs under villkor som framstår som jämförbara med kommersiell handel i t.ex. antikvariat, antikhandeln eller butiker för andrahandsförsäljning av märkeskläder inte anses jämförbar med den traditionella loppmarknadsformen. Fråga är då om en gräns kan dras mellan sådan verksamhet och den enklare butiksförsäljning som är i fråga i målet.”

Skatteverkets tolkning kom nu i höstas och har hettat till efter att Skatteverket i veckan gått ut och begärt att föreningar med Second Handföreningar ska momsregistrera sig.

Men mycket talar för att svensk politik ganska enkelt skulle kunna täppa till hålet. För när man tittar på vad Förvaltningsdomstolen skriver om EU-rättens påverkan så framstår inte EU:s mervärdesskattedirektiv som boven i dramat:

Mervärdesskattedirektivet, 2006/112/EG, omfattar alla beskattningsbara personer, varmed avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syften och resultat. Direktivet innehåller emellertid regler om olika undantag från skatteplikt, som kan få betydelse för verksamhet som bedrivs av en ideell förening.

Närmast av intresse är bestämmelsen om undantag för skatteplikt för tillhandahållande av tjänster och omsättning av varor som görs av t.ex. idrottsföreningar i samband med penninginsamlingsevenemang som anordnas uteslutande till förmån för organisationen själv, förutsatt att undantaget inte kan befaras vålla snedvridning av konkurrensen (artikel 132.1 o).

EU-domstolen har i sin hittillsvarande praxis inte haft att ta ställning till hur långt begreppet penninginsamlingsevenemang sträcker sig. Någon anpassning av 4 kap. 8 § ML till direktivets regler i de nu aktuella avseendena har inte gjorts. Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 angett att en dialog förs med EU-kommissionen (prop. 2012/13:1 vol. 1, s. 318 f.).”

Det finns alltså inget som direkt verkar spöka i EU-rätten, dessutom har kanske den avgörande frågan hur långt begreppet penninginsamlingsevenemang kan pågå inte prövats. Andra länder som Finland har inte heller momsbeskattat ideell Second hand. Därför borde lite aktivitet från regeringens sida kunna justera lagstiftningen så att Röda korset med flera kan fortsätta sin ideella verksamhet, särskilt (vilket är min ledares huvudpoäng) som att skatteutskottets ordförande Per Åsling (C) flaggat för en snabb och välvillig behandling för att säkerställa stöd i riksdagen (vilket inte ska föraktas med tanke på den parlamentariska situationen).

(PO)

Sverigedemokraterna ljuger eller blandar äpplen och päron

Image

Ljuger är ett starkt ord. Det kan också vara okunskap och mänskligt fel, eller bara ett totalt ointresse av att hålla ordning på siffror. Vilket det är lämnar jag till andra att bedöma.

Sverigedemokraterna har i det valmaterial som skickats ut till hushållen och som fått sin beskärda del av uppmärksamhet i sociala medier säger att ”Det är dags att sätta stopp för EU:s korruption…”

Noterade på twitter att en person (som jag inte känner) frågade för tre dagar sedan vad SD menade och jag kunde inte låta bli att gå in och ställa fråga om källhänvisning. Jag har fortfarande inte fått svar.

Image

Det som Sverigedemokraterna ljuger om, blandar ihop eller är bara ointresserade och slarviga om handlar om två skilda saker. När jag gräver lite snabbt får jag fram följande (och notera att det är olika siffror/uppskattningar som kan variera men jag kommer inte i närheten av att hitta SD:s siffror).

Ca 100-190 miljarder EURO handlar om momsbedrägerier och/eller korruption i EU:s medlemsländer. Det har alltså inget med EU-pengar att göra annat än att det är momsfusk som inte kommer till medlemsländernas kassor. Låt oss ta ett konkret exempel, om Jimmy tar in sin kompis Björn som bygger om badrummet och Jimmy betalar Björn, polare osv, svart så är det ett momsbedrägeri eftersom pengarna inte skattas för och inte kommer in i skattkassan. Det är hissnande summor som försvinner från 28 stater varje år, men det är inte pengar från EU:s budget. Här nämns olika siffror vid olika tillfällen och lite beroende på vad man syftar på.

Europarlamentarikern Olle Schmidt (FP) har bloggat om det här. Läs mer i SvD här. Och kommissionär Cecilia Malmström här.

Den andra summan, som årligen försvinner ur EU:s budget genom bedrägerier ligger närmare 3,5-5,5 miljarder KRONOR. 2010 uppskattades det till 600 miljoner euro (ca 5,4 miljarder kronor). Läs även det här.

OLAF, EU:s korruptionsbekämpare har konstaterat för 2012 följande: 

Expenditure

  • irregularities reported as fraudulent costing €315 million (0.25% of total EU expenditure) in 2012 –  compared with €295 million (0.21%) in 2011

Revenue

  • irregularities reported as fraudulent involving €77.6 million (0.42% of the gross amount of traditional own resources collected) for 2012 compared with €109 million (1.24%) for 2011.

Det blir ca 3,5 miljarder kronor. Om man lägger till Olafs siffror för det som inte är betraktat som bedrägerier men som inte redovisats för på ett korrekt sätt landar den totala summan på 30 miljarder kronor. Alltså långt från Sverigedemokraternas 100 miljarder.

Stora summor: Absolut. Ett problem: Självklart. Allvarligt: Varje förslösad skattekrona/euro är en stöld från folket (Gustav Möller).

Jag bagatelliserar inte bedrägerierna men i en faktagranskare skulle det alltså bli illrött blinkande sken för Sverigedemokraternas påstående om 100 miljarder (oklart vilken valuta…) Vill man vara ett parti i elitserien kan man inte spela div II-hockey.

Och jag väntar fortfarande på att få en källa till SD:s påstående, men av tidigare erfarenheter av SD:s räknefel lär jag få vänta.

(PO)

PS: Jag ska tillägga att jag har inget emot att bli överbevisad. Jag har ingen prestige som hindrar mig att publicera det på bloggen. Bollen till Sverigedemokraterna. 

———————-

Uppdatering 19:e maj kl 15:25

Försöker få svar via twitter, det går väl så där…

Skärmavbild 2014-05-19 kl. 15.20.47

 

Skärmavbild 2014-05-19 kl. 15.23.43

EU-kommissionen till Eubloggen: ”Goda förutsättningar att nå en lösning med Sverige”

Jag efterlyste i mitt förra inlägg om någon var uppdaterad på läget mellan svenska regeringen och EU-kommissionen i konflikten om det gällande momsdirektivet (inte översynen av det samma), och har fått en uppdatering från en av parterna. Det är EU-kommissionens chef i Stockholm Pierre Schellekens  som via Facebook kommenterar hur frågan ligger just nu:

”EU-kommissionen har inte fattat något beslut om moms för den ideella sektorn i Sverige. Det enda som har sagts är att det svenska förslaget att undanta alla ideella organisationer med en omsättning under 1 miljon SEK inte är godtagbart. Detta innebär inte att all ideell verksamhet i Sverige kommer att momsbeläggas. Diskussioner pågår mellan RK och EU-kommissionen för att hitta andra lösningar inom ramen för de undantag som förutses i det gällande direktivet. Det föreligger goda förutsättningar att hitta en för båda parter tillfredställande lösning inom nuvarande lagstiftning. 

I kommissionens meddelande som antas idag noteras att nuvarande lagstiftning redan undantar en stor del av ideella organisationer, och att endast en liten del av deras verksamhet kan utgöra ett problem. Kommissionen noterar dock att det finns lösningar i nuvarande direktivet även i dessa fall och är i beredd att ge riktlinjer till berörda medlemsstater om hur dessa kan hanteras. Skulle det vissa sig att nuvarande lagstiftning, tvärtemot kommissionens nuvarande bedömning, ändå utgör ett problem för den ideella sektorn, är kommission beredd att titta vidare på den frågan.”

Jag väntar nu på att finansminister Anders Borg ska höra av sig precis som Pierre Schellekens gjorde efter min uppmaning till läsarna att fylla med uppdateringar av läget men misstänker att jag lär få vänta väldigt länge…

Men skulle Borg höra av sig skulle följande frågeställningar vara intressanta att få svar på:

Kan inte svenska regeringen tänka sig ett generellt momsundantag för alla med en omsättning under 1 Mkr, det skulle då innebära att konkurrensen inte snedvreds mellan föreningar och småföretag (som kommissionen är rädd för) samtidigt som många småföretagare skulle älska en sådan reform.

Vilken annan typ av kompensation kan regeringen tänka sig för landets idrottsföreningar om det skulle bli aktuellt?

Är regeringen verkligen seriös när man driver ett undantag som ligger tio gånger så högt som medges i direktivet, något som också varit uppenbart sedan 1995 (att sedan driva det i översynen av direktivet, alltså den nya rundan – det är en annan sak. Det är en ny politisk spelplan…) eller är det mer fråga om populism? Man blir ju poppis i hela idrotts-Sverige om man är tuff mot Stora Stygga Vargen i Berlaymont…

To Be Continued.

PS Jag fortsätter peta i medierapporteringen, SR:s korre kallar det för EU-kommissionens förslag, vill bara återigen bli tydlig. Det som kommissionen kom med idag är INTE ett lagstiftningsförslag, även om vi tagit ett steg närmare ett lagstiftningsförslag…

Momsstriden fortsätter – och medierapporteringen fortsätter att vara förvirrad

När kommissionen fortsätter tänka högt (i ett så kallat meddelande, ett steg efter grönboken)  så har inte den svenska proteststormen fått EU-kommissionen att vekna när det gäller moms för ideella föreningar.

I dagens meddelande fokuserar kommissionen på enhetlighet och neutralitet. Och det är den här formuleringen som får svenskt idrottsliv att gå i taket:

Other exemptions

Other exemptions which act as restrictions in the tax base and which might create distortions will be examined to see whether the economic, social or technical reasons for them are still valid and whether the way they are applied can be improved. In seeking to broaden the tax base, no options should be discarded at this stage.

However, some stakeholders have advocated maintaining or even broadening the scope of certain exemptions. The VAT treatment of non-profit-making organisations has prompted numerous reactions. However, those organisations already benefit from an exemption which covers their activities in the general interest. The residual activities not covered by this exemption are the only cause of concern. However, these activities could be covered by the general exemption scheme for small businesses that have a turnover below a certain threshold and through further simplification measures and procedures which Member States can introduce. Member States can also introduce targeted compensation mechanisms, outside the VAT system, to alleviate the cost of VAT on their acquisitions.

(10) The Commission calls on Member States to make use of the existing options to alleviate the burden of VAT on non-profit making organisations. It can provide them with guidance on the VAT regime applicable to them.

I klartext säger kommissionen att undantaget som finns kan användas (här är det konflikt mellan Sverige och kommissionen om storleken – där Sverige ligger långt över undantaget som medges i direktivet. Sverige hotas med domstol. Har inte uppdaterat mig på ärendet de senaste månaderna – någon läsare kanske har bättre koll på status i frågan???) och att om Sverige och Anders Borg vill så finns det andra sätt än momsen (som ska vara neutral och inte slå ut företag med oschysst konkurrens) att kompensera idrotten. Men det har hittills inte kommit några sådana signaler från finansministern som jag har sett.

Svensk idrott har ju framgånsrikt lobbat på svenska parlamentariker som tagit strid i frågan, vid en omröstning om ett yttrande till kommissionens grönbok (som föregick meddelandet) så uttalade sig Europaparlamentet sig för att ha undantag för idrottsföreningar. Hur den ställningen håller tills det blir realpolitik och förhandlingar om skarpa förslag återstår att se. I Sverige är det få frågor som kommissionen någonsin tagit så mycket stryk i, men sett i ett EU-perspektiv så är det en förhållandevis liten opinion som driver frågan och det finns andra politiska hänsyn att ta – som konkurrensneutralitet och att förbättra EU-ländernas skattebaser, särskilt viktigt i kristider som nu.

EU-maskineriet är också en långbänk och inte alltid så lätt att förstå. Många svenska politiska journalister kapitulerar kunskapsmässigt totalt när det kommer till EU:s beslutsfattande, därför ska man inte döma SvD Sporten så hårt, men lite trist att tidningen som har tre av Sveriges förnämsta EU-pennor inte använder sina interna resurser för att reda ut det hela. Några snabba saker:

*Parlamentets omröstning var en icke bindande opinionsyttring.

*Skarpt förslag om lagstifning ligger inte på bordet, ännu. Innan kommissionen har lagt ett förslag har varken ministerråd eller parlamentet någon formell befogenhet.

*Det är inte ministerrådet som fattar det slutliga beslutet, Europaparlamentet är medlagstiftande. Det betyder att ministerråd och parlament ska vara överens.

*Konflikten om nuvarande direktiv nämns inte.

Jag saxar ur en artikel jag skrivit i våras om bakgrunden till konflikten om nuvarande direktivet:

Redan när Sverige gick med i EU 1995 var det uppenbart att det fanns en kollision mellan EU-rätten och svenska momslagar. När sedan en översyn av momsdirektivet klubbades på 2006 och att den skulle vara implementerad 2008 blev konflikten oundviklig då kommissionen inledde det första steget i ett rättsligt förfarande mot Sverige. En av EU-kommissionens uppgifter är att se till att EU:s lagar och regler följs av medlemsländerna. I korthet kan konflikten beskrivas som att EU-direktivet (som alltså har högra rättslig status än svensk lag) medger ett undantag på ca 10 000 euro i omsättning. Sverige kräver ett undantag på 114 000 euro, betydligt högre än vad andra länder har. På den nivån skulle 9 av 10 idrottsföreningar inte beröras av momsen.

Hela meddelandet läses här. RF:s officiella reaktion.

Parlamentet gör gemensam sak med svensk lobbyaktion

Jag har ju bloggat en del om momsen och ideella föreningar, och EU-kommissionen som hotar Sverige med process för att man inte följer momsdirektivet och snedvrider konkurrensen och att det också pågår en översyn av momsdirektivet, om lobbykampanjen som pågår från svenskt föreningsliv med idrotten i spetsen. Tidigare inlägg kan ni se genom exempelvis klicka på kategorierna idrott eller moms.

Nu har Europaparlamentet svarat på Kommissionens remissunderlag (den sk ”grönboken”) genom att anta en resolution med parlamentets ingångsvärden till kommissionens arbete att lägga fram ett skarpt lagstiftningsförslag på hur det nya momsdirektivet ska se ut. Resolutionen hittar du här.

När det gäller just ideella föreningar så vill parlamentet enligt resolutionen se att fler länder kan göra som Sverige vill göra (och bevara) och ha undantag för ideella föreningar. För den svenska lobbyn i frågan är det här ett stort steg framåt. Det visar att man skapat en majoritet för att slåss för undantag och att det kan bli väldigt svårt för kommissionen att få igenom förslag som går i andra riktningen.

Några svenska röster:

– Det här sänder en viktig och tydlig signal till Kommissionen. Idrottsföreningars försäljning av hamburgare och liknande konkurrerar inte med McDonald’s och att undanta dem från moms är därför fullt rimligt, säger Gunnar Hökmark (M), viceordförande för Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen i ett pressmeddelande.

– Förhoppningsvis inser nu kommissionen att den måste tänka om i den pågående översynen av momsdirektivet. Det är betydligt smartare att anpassa reglerna efter de ideella föreningarna än att snärja in eldsjälarna i ett bökigt regelverk, sade Olle Ludvigsson (S) till Europaportalen.

– Nu sätts EU-kommissionen under rejäl press att agera. Glädjande är att Kommissionär Semeta i debatten lovade att lyssna till våra argument, säger Olle Schmidt (FP), som varit liberala gruppens talesperson, och Kent Johansson, blivande EU-parlamentariker för Centerpartiet i ett gemensamt pressmeddelande.

Striden mellan Sverige och kommissionen om undantag och tolkningar av det nuvarande direktivet ligger separat från den här frågan, samtidigt är det som så att om kommissionen inser att det nya momsdirektivet kommer att tillåta undantag så svalnar intresset att upprätthålla det nuvarande genom att driva process mot Sverige. På så sätt hänger frågorna ihop.

(PO)

Momsfrågan: Return to sender

Rapporterna om kommissionär Semetas möten igår i Stockholm om momsfrågan och idrotten har varit ganska skissartade och med en svensk vinkel. Kanske inte så konstigt med tanke på tonläget hos skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow inför mötet som i debattartikeln i Expressen under rubriken ”Stoppa EU:s straffskatt på knattefotboll”. Rubriken i sig hamnar i häradet för lögn och förbannad dikt även om debattartikeln inte är lika tillskruvad. Nu tror jag inte att von Sydow själv satte rubriken utan en ganska kreativ redaktör…

Enda redaktionen som jag hittat som har en kommissionskälla är Europaportalen. Den sammantagna bilden av medierapporteringen och de samtal jag har haft under dagen är snarare att Semeta gjort ”Return to sender” till Anders Borg.

Enkelt uttryck har kommissionären klargjort följande:

NEJ, dagens momsdirektivet tillåter inte undantag för vissa sektorer som ideella föreningar.

JA, det går att ha undantag från direktivets gräns på 10 000 euro. Det finns exempel på länder som har undantag och ganska stora – och det är inte omöjligt att kommissionen skulle gå med på Borgs förslag om en gräns på 100 000 euro – men under förutsättning att det gäller alla och inte bara ideella föreningar.

Alltså, return to Sender. Well Mr Borg, what are you going to do? Med den här ganska skickliga politiska manövern har Semeta skickat tillbaka bollen långt in på svensk planhalva och tydliggjort att det egentligen är en svensk fråga hur man vill lösa problemen, inom ramen, för EU-direktivet.

Borg har då huvudvärken att ett generellt undantag på upp till 100 000 euro skulle innebära mångmiljardbelopp som försvinner från statskassan. Jag har inte själv hunnit kollat upp det, läsare får gärna fylla i, men att det är i en sådan storleksordning så att det är i nivåer med regeringens prioriterade reformer som jobbskatteavdragets femte steg. Samtidigt är jobbskatteavdraget hotat av en riksdagsmajoritet som gör att det riskeras att röstas ned.

Jag säger inte att det är det mest troliga scenariot, men det skulle inte vara omöjligt att insikten om en riskerad prestigeförlust om femte jobbskatteavdraget samtidigt som en rejäl flört mot småföretagen (och retoriken att det skulle innebära möjligheten till att småföretag vågar anställa, och att fler skulle våga starta eget) skulle kunna göra en politisk kovändning. Kanske är det något som den nya centerledaren får presentera och då stärka partiets profil gentemot småföretagen. På det här sättet skulle idrotten få undantaget också på den nivå som Borg från början föreslog.

Ett mer troligt scenario nu är en kompromiss från Borg som säger undantag i nivån med hälften, säg ca 40 000 – 50 000 euro (mer hanterbart för statskassan) samtidigt som momsredovisningsreglerna förenklas rejält (ingen som är småföretagare skulle bli ledsen över det).

Det ska bli intressant att se om Borg lyckas före över bollen ännu en gång till EU-kommissionens planhalva eller om de här turerna nu får sitt slut på svensk sida.

Samtidigt ska vi inte glömma bort att det här är den lilla frågan för svenskt idrottsliv, den större frågan är översynen av momsdirektivet som just nu bearbetas av kommissionen och som ska läggas fram som förslag till ministerrådet och parlamentet. Den frågan styr hur kommer reglerna att se ut när det nya direktivet träder i kraft. Momsspelet Borg vs Semeta där svensk idrott sitter på läktaren kommer när den blir avgjord bara vara i kraft under några år innan det nya direktivet är på plats.

(PO)

Idrottskommissionären om den heta momsfrågan

Skriver om EU-momsen och idrotten på Sportwire. I del 1 är det en kortare intervju med idrottskommissionären Vassiliou och en bakgrund. Mer kommer nog under helgen.

Sportwire är anledningen att det framöver kan bli lite ojämnt med inlägg från min sida. Kolla gärna in youtubefilmen.

(PO)

Olle Schmidt (FP) skuggrapportör i momsfrågan

Folkpartiets Europaparlamentariker Olle Schmidt har utsetts till den liberala (ALDE) gruppens skuggrapportör på momspaketet. Just nu gör EU-kommissionen en översyn av det direktiv vars tolkningar orsakat strid mellan kommissionen å en sidan och det svenska föreningslivet och det offentliga svenska livet. Stridsfrågan handlar om gränsdragningar där Sverige vill ha ett undantag som är tio gånger högre än vad direktivet föreskriver, vilket bland annat fått Riksidrottsförbundet och svensk idrott att gå i taket.

Kommissionens grönbok avslutas i maj och sedan tar det väl ungefär ett halvår innan det kommer ett skarpt förslag som parlamentet och ministerrådet ska arbeta med. Det är alltså den processen som Olle Schmidt blivit skuggrapportör för, det betyder enkelt förklarat att han är den liberala gruppens ansvarige i frågan. I parlamentet är det en parlamentariker från en partigrupp som utses som rapportör som har det övergripande ansvaret att sy ihop lösningar och kompromisser, de andra partigrupperna utser var sin skugga som också jobbar med paketet. För att ett förslag sedan ska bli verklighet som parlamentet och ministerrådet också komma överens.

ALDE är parlamentets tredje största partigrupp och beskedet är ett litet men viktigt steg för svenska intressen att skaffa sig centrala positioner inför behandlingen av momsfrågan. När det gäller tolkningen av det nuvarande direktivet är det en fråga mellan kommissionen och den svenska regeringen, där kommissionen som är väktare och första uttolkare av EU:s lagar och förordningar kan komma att dra Sverige inför EU-domstolen som då får avgöra om Sverige följer eller bryter mot direktivet.

(PO)