Nordstream upp på toppmötet

Planerna på fler gasledningar på Östersjöns botten blir nu en toppmötesfråga. Jag har tidigare på HelaHälsingland skrivit om projektet och de kraftiga svenska reaktioner (dock har frågan uppmärksammats sorgligt lite i svenska medier) som det fått från båda sidor blockgränserna i både riksdag och Europaparlament. 

Nu rapporterar Euractiv att frågan kommer upp på toppmötet. Motståndet är formerat kring sju länder i öst- och centraleuropa som Polen, Slovakien, Ungern, Lettland, Litauen, Estland och Rumänien vars energiministrar skrivit till EU-kommissionen. Här saknas Sveriges energiminister Ibrahim Baylan trots att hans regeringsvänner i Miljöpartiet är djupt kritiska.

När frågan diskuteras i rådet kommer det att handla om ett inre marknadsärende skriver Euractiv som också spår att diskussionen kommer att bli kort eftersom synen på hur EU-lagstiftningen ska användas i det här fallet går isär. En kommissionstjänsteman citeras av Euractiv: ”Olika EU-länder, olika EU-institutioner och olika experter har olika åsikter”.

Det stämmer överens med den bild som EUbloggen har av ärendet, att det är komplext, och att man från svensk sida ogärna ger sig in och petar i det juridiska. Här borde dock för svensk del föras även politisk diskussion och förhoppningsvis blir det ett EU-nämndsärende, det borde Peter Eriksson och Niclas Malmberg ta upp med sin partikamrat Carl Schlyter som är nämndens ordförande.

Den polske Europaparlamentariken Jacek Saryusz-Wolski har också ställt frågor till EU-kommissionen i frågan.

Vill du läsa mer om varför Nordstreams utbyggnad är en mindre bra idé rekommenderar jag ledaren på HelaHälsingland. 

Lipponen skriver på för Nord Stream

Finlands förre statsminister Paavo Lipponen (s) ska bli lobbyist, åt Nord Stream och den tysk-ryska gasledningen genom Östersjön. Det rapporteras i Finland, Sverige och Ryssland.

Lipponen är den andra socialdemokratiska regeringschefen som tar direkt jobb åt Nord Stream. Förre förbundskansler Gerhard Schröder som skrev under avtalet med Ryssland fick ordförandeposten i bolaget. I Sverige är det Dan Svanell, tidigare bl a pressekreterare åt Anna Lindh, som är Nord Streams representant.

Det har spekulerats kring Göran Perssons konsultuppdrag för JKL, även om det inte finns någon direkt koppling till Nord Stream så är en av Nord Streams delaägare, tyska Eon, storkund hos JKL.

(PO)

Dagen gick till gasmotståndarna

Det pågår ett hårt lobby- och opinionskrig runt Nord Streams gasledning i Östersjön. På ena sidan finns resursstarka ryska Gazprom samt tyska jättarna BASF och Eon, uppbackade av respektive lands regeringar, på den andra sidan en brokig skara av små länder som de baltiska och Sverige samt ryskt-tyskt skeptiska Polen (inte utan historiska orsaker om man säger som så) samt diverse miljöintressen.

I dag togs dagen hem av det sistnämnda laget när frågan var upp i Europaparlamentet. Låt mig först tydligt säga att vad parlamentet tycker i frågan har ingen praktisk betydelse, utan ska ses som opinionsbildning. Med rösterna 542 mot 60 uppmanar parlamentet att kommissionen ska göra en ny miljögranskning. Flera svenska parlamentariker deltog i debatten.

För tio månader sedan var jag i Europaparlamentet och träffade då bland andra utrikesutskottets nuvarande ordförande och den föregående. Det var två herrar med skilda åsikter, polacken Jacek Sayusz-Wolski underkände argumentet att EU förbundit sig att genomföra gasledningen bara för att det fanns med på en prioriteringslista – något som Nordstreams styrelseordförande (tillika förre förbundskanslern) Gerhard Schröder har hävdat. Sayusz-Wolskis företrädare på posten, tysken Elmar Brok höll inte med. Gasledningen följer väldigt mycket nationslinjen.

Av en slump sprang jag på representanter från Nord Stream som var i Strasbourg för att lobba och fick också en intervju med Sebastian Sass från bolaget. På vägen från Strasbourg fick jag i bilen mitt livs första samtal från en pr-firma efter en intervju. PR-firman ringde från Sverige och presenterade sig som uppdragstagare åt Nord Stream och ville veta när, var och hur intervjuerna skulle sändas. Det var inget jag hade problem med att berätta, men det är en tydlig fingervisare hur avancerat och tufft opinionsspelet i den här frågan är och hur mycket resurser som Nord Stream lägger på det. Vad som antagligen hade hänt var att Nord Streams representant meddelade sitt huvudkontor om intervjun, som ringde sin landsansvariga PR-firma som skulle skaffa sig koll för att rapportera tillbaka.

Samtidigt är satsningen på PR-firmor småpengar i sammanhanget. Gasledningen beräknas kosta 120 miljarder kronor.

TILLÄGG: Läser just i Resume att förre statssekreteraren Ulrika Schenström ska lockas till Nord Stream som lobbyist. Idag inleds också Nord Streams flört med svenska opinionen i Almedalen. Som sagt var, pr-kriget är viktigt och Nord Stream ligger under. Ett lag som går dåligt, men som har pengar försöker alltid köpa sig ur krisen genom att värva nya spelare…

(PO)