Anna Hedh blir rapportör

FOTO © European Union 2013 - EP

FOTO © European Union 2013 – EP

Socialdemokraternas Europaparlamentariker Anna Hedh blir rapportör i frågan om ”tillgång till information från EU-institutionerna, EU:s motsvarighet till Sveriges offentlighetsprincip.”

I ett pressmeddelande säger Anna Hedh (S) att det kommer att bli ett tufft arbete:

– Ökad insyn och öppenhet för allmänheten är kontroversiellt i många medlemsstater och även för EU-kommissionen. För mig är det en fråga om demokrati och jag kommer att kämpa hårt för att EU:s medborgare ska få utökad rätt att få del av information.

Det handlar om en omarbetning av EU:s öppenhetsförordning från 2001 som innebar att alla handlingar i institutionerna var offentliga om det inte omfattas av sekretess. I Lissabonfördraget togs steget längre och omfattar även EU-organ och byråer. EU-kommissionens lagförslag för att uppfylla fördraget menade kritikerna var mycket begränsat och mer en teknisk tillämpning.

I första rundan skärpte parlamentet förslaget på en rad ändringar som bland annat handlade om vad som är en handling och att individuell prövning måste göras och inte automatiskt falla under strängare sekretess. 

Den dåvarande rapportören Judith Sargentini från de Gröna sade i ett pressmeddelande 2011 efter parlamentsbehandlingen att tillgången till dokument är en fundamental rättighet:

”It is high time that the culture of secrecy with regard to official EU documents ended. Instead, the Council and Commission are seeking to find new ways to restrict access to official documents in the context of the current review of the EU transparency regulation. By proposing a narrower definition of what constitutes a document, they are defending secrecy. The European Parliament does not accept this and underlined that today with a large majority.

Det finns en annan reflektion som jag gör men som får utvecklas senare, men det är att Bryssel där dokumenten officiellt är mer svårtillängliga i gengäld läcker som ett såll men att i Sverige med mer öppenhet så blir tjänstemännen allt räddare och tystare när de kontaktas av journalister.

(PO)

 

 

Eva-Britt Svensson (V) vill stoppa EU:s ”hysch, hysch-regler”

Vänsterpartiets Europaparlamentariker Eva-Britt Svensson reagerade på blogginlägget om att journalister och NGO:s tar strid mot förslag som de menar begränsar tillgängligheten på EU-dokument och skrev på min Facebooksida:

– Det var just de här konsekvenserna som gjorde att jag med flera arbetade emot direktivet.

Tror du att det går igenom parlamentet?

– Det är alltid svårt att bedöma – men jag tror att om vi tillsammans med journalister, opiononsbildare m fl verkligen belyser problematiken så kanske vi klarar att stoppa det. Men det är viktigt att frågan ”inte stannar” bland parlamentariker utan sprids.

Mer på temat öppenhet: SvD:s korrespondent i Bryssel, Teresa Küchler, bloggar läsvärt om hur integritet blivit EU-modeordet att använda för hemlighetsmakeri. Läs blogginlägget här.

(PO)

Journalister och NGO:s tar strid mot EU:s ”hysch, hysch-regler”

Nu gör undersökande journalister och NGO:s gemensam sak rapporterar EUobserver för att försöka stoppa det som kan kallas för EU:s nya ”hysch-hyschregler”. Det handlar om rätten att få tillgång till EU-dokument. Efter sju år med relativ öppenhet så riskerar medborgare, journalister och intresseorganisationer få mycket svårare att få tillgång till EU-dokument. Förslaget från EU-kommissionen handlar om att enbart dokument som formellt skickas ska vara offentliga, inte de tusentals dokument som EU-tjänstemän informellt skickar mellan institutionerna. Det är i alla fall tolkningen som kritikerna gör.

Intressant för svenskt vidkommande är att konstatera, att det som nu 131 NGO:s och 56 undersökande journalister protesterar  emot, lades fram av EU-kommissionären Margot Wallström 2008 under rubriken ”EU-kommissionen vill ge allmänheten bättre tillgång till EU-handlingar”. Alltså raka motsatsen till det som kritikerna nu fruktar. Diskussionen och kritiken fanns redan när jag var i Bryssel 2006-2007 då idéerna, som sedan kommissionen lade fram, diskuterades.

Lobbyingen i frågan sker framför allt mot parlamentet där just nu förslaget hanteras i LIBE-utskottet (medborgliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor). Utskottet har 55 ledamöter. Tre av dom är svenskar, ordinarie ledamot är Anna Hedh (S&D) samt suppleanterna Anna Maria Corazza Bildt (EPP) och Cecilia Wikström (ALDE), jag har hittills inte sett att någon har kommenterat ärendet eller uppvaktningen.

Det ska tilläggas också att EU-kommissionen menar att kritikerna missförstått reglerna. Talesmannen Michael Mann säger till EUobserver att man ifrågasätter tolkningen.

(PO)