EU-rätt vs… del 2: Integritet väger tyngre än offentlighet

Det här är del 2 i blogginläggen om Yttrandefrihetskommitténs arbete och hur EU-rätten påverkar. Läs del 1 här.

Del 2: Integriteten krockar med offentligheten

Som journalist är det svårt att riktigt förstå hur EU-domstolen resonerar i målet Schecke GbR och Eifert mot Land Essen. I korthet handlar det om att EU-domstolen tog ställning för rätten till privatliv och personlig integritet på bekostnad av öppenhet och transparens. De som vände sig till domstolen hade tagit emot jordbruksstöd. Trots att var klart och tydligt redan i ansökningsskedet att namn och belopp skulle offentliggöras. Essen menade också att de var skyldiga att offentliggöra uppgifterna, men klagande menade att det inte fanns något allmänintresse att berätta att just dom hade fått den här högen med pengar. För att göra en lång historia kort så när domstolen hade väg allt färdigt och samman ansåg man inte att offentliggörandet av uppgifterna stod i proportion till integritetsskadan.

Som Lind och Strand skriver i sitt yttrande till Yttrandefrihetskommittén: ”..öppenhet inte har ett automatiskt företräde framför rätten tillskydd för personuppgifter, inte ens om betydande ekonomiska intressen står på spel.”

Teresa Küchler på SVD tangerar förövrigt ämnet i Världenbloggen då hon tar en bredare grepp på just integritetens påverkan inom EU just nu.

I framtiden kan det alltså bli svårt för svenska journalister att få fram vilka svenska jordbrukare som tagit del av EU:s jordbruksstöd, i alla fall om de inte vill och hänvisar till att de inte vill att uppgifterna ska offentliggöras.

(PO)

Eva-Britt Svensson (V) vill stoppa EU:s ”hysch, hysch-regler”

Vänsterpartiets Europaparlamentariker Eva-Britt Svensson reagerade på blogginlägget om att journalister och NGO:s tar strid mot förslag som de menar begränsar tillgängligheten på EU-dokument och skrev på min Facebooksida:

– Det var just de här konsekvenserna som gjorde att jag med flera arbetade emot direktivet.

Tror du att det går igenom parlamentet?

– Det är alltid svårt att bedöma – men jag tror att om vi tillsammans med journalister, opiononsbildare m fl verkligen belyser problematiken så kanske vi klarar att stoppa det. Men det är viktigt att frågan ”inte stannar” bland parlamentariker utan sprids.

Mer på temat öppenhet: SvD:s korrespondent i Bryssel, Teresa Küchler, bloggar läsvärt om hur integritet blivit EU-modeordet att använda för hemlighetsmakeri. Läs blogginlägget här.

(PO)

Journalister och NGO:s tar strid mot EU:s ”hysch, hysch-regler”

Nu gör undersökande journalister och NGO:s gemensam sak rapporterar EUobserver för att försöka stoppa det som kan kallas för EU:s nya ”hysch-hyschregler”. Det handlar om rätten att få tillgång till EU-dokument. Efter sju år med relativ öppenhet så riskerar medborgare, journalister och intresseorganisationer få mycket svårare att få tillgång till EU-dokument. Förslaget från EU-kommissionen handlar om att enbart dokument som formellt skickas ska vara offentliga, inte de tusentals dokument som EU-tjänstemän informellt skickar mellan institutionerna. Det är i alla fall tolkningen som kritikerna gör.

Intressant för svenskt vidkommande är att konstatera, att det som nu 131 NGO:s och 56 undersökande journalister protesterar  emot, lades fram av EU-kommissionären Margot Wallström 2008 under rubriken ”EU-kommissionen vill ge allmänheten bättre tillgång till EU-handlingar”. Alltså raka motsatsen till det som kritikerna nu fruktar. Diskussionen och kritiken fanns redan när jag var i Bryssel 2006-2007 då idéerna, som sedan kommissionen lade fram, diskuterades.

Lobbyingen i frågan sker framför allt mot parlamentet där just nu förslaget hanteras i LIBE-utskottet (medborgliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor). Utskottet har 55 ledamöter. Tre av dom är svenskar, ordinarie ledamot är Anna Hedh (S&D) samt suppleanterna Anna Maria Corazza Bildt (EPP) och Cecilia Wikström (ALDE), jag har hittills inte sett att någon har kommenterat ärendet eller uppvaktningen.

Det ska tilläggas också att EU-kommissionen menar att kritikerna missförstått reglerna. Talesmannen Michael Mann säger till EUobserver att man ifrågasätter tolkningen.

(PO)