ECB höjer räntan

Det är inte bara riksbanken som höjer räntan, även Europeiska Centralbanken (ECB) gav beskedet om höjning idag. Räntan höjs med 0,25 procentenheter och landar på 4,25 procent. Höjningen var väntad och som det brukar heta intäcknad av markanden.

ECB-chefen Trichet fick skarp kritik av president Sarkozy som också är EU:s ordförande. Sarkozy menar att inflationen beror på ravåruprishöjningarna och inte bekämpas bäst av räntehöjningar. Också Spanien och Tyskland uttryckte oro för att höjningen kan skynda på ankomsten av lågkonjunkturen.

För mig som privatperson med bolån så innebär dagens höjningar från riksbank och även centralbank höjda omkostnader på bolån.

(PO)