Kroatien och USA på agendan 2009

Sverige, Tjeckien och Frankrike har presenterat de fortsätta prioriteringarna för resterande av trions presidieperiod.

Under 2009 kommer Kroatiens medlemsförhandlingar förhoppningsvis att kunna avslutas (trots Sarkozys farhågor när Irland röstade nej till Lissabonfördraget) och relationerna till USA kommer att intensifieras efter presidentvalet.

Även stärkta relationer med EU:s grannstater i öst kommer att vara prioriterade, inte minst med tanke på det nuvarande spända läget med Ryssland.

Det går att läsa hela 18-månadersprogrammet här

(BH)

Nyckelperson för EU-ordförandeskapet hoppar av

Nicola Clase, statssekreterare med EU-frågor och utrikespolitik på sitt bord, hoppar av jobbet på regeringskansliet. Därmed försvinner ännu en nyckelperson med EU-erfarenheter inför det svenska ordförandeskapet hösten 2009.

Clase är den tjänsteman som jämte EU-ambassadören, där Sven-Olof Petersson slutade i våras, som har den viktigaste samordnande funktionen i Sveriges EU-arbete.

Nicola Clase ska istället vara verksam på Harvard, uppgifter om ersättare har jag inte hittat. Sveriges problem är att antalet höga tjänstemän med gedigen erfarenhet av EU-frågor inte är direkt legio. Dessutom är avhoppet ett bakslag för statsministern som avverkat två statssekreterare på två år, först Schenström som hade inrikesfrågor och nu Clase med EU-portföljen.

(PO)

Det blev Danielsson…

…och som väntat en Christian och inte en Lars.

Regeringen beslöt vid sitt sammanträde under torsdagen att utse Christian Danielsson, 52 år, som ny EU-ambassadör. Posten är en nyckelbefattning i det svenska EU-arbetet och Danielsson kommer att vara en av de mäktigaste och viktigaste svenskarna under ordförandeskapet 2009. Christian Danielsson kommer från en tjänst vid EU-kommissionen som chef för enheten som hanterar kandidatländerna Turkiet, Kroatien och Makedonien.

Tjänsten hade två sökanden – Danielssöner båda två. Den andra Danielsson är förre statssekreteraren Lars som är minst sagt i onåd hos utrikesminister Carl Bildt. Ärendet har dragit ut på tiden, till exempel uppgav SvD att regeringen snart skulle utse Danielsson för mer än två månader sedan.

Antagligen beror dröjsmålet för att det inte varit okomplicerat att ge Christian Danielsson tjänstledigt från EU-kommissionen (källa till tjänstledigheten är politikerbloggen, det står inget om det i regeringens pressmeddelande).

Stämmer det att Danielsson har kvar sin anställning på kommissionen så är det i mina ögon varken okontroversiellt eller okomplicerat att regeringen accepterar att en person innehar en tjänst som svensk ambassadör samtidigt som denne har kvar sin anställning i ett internationellt organ som i vissa situationer blir en motpart till svenska intressen. Hittills har jag dock inte sett någon kritik mot upplägget.

Christian Danielsson efterträder Sven-Olof Petersson som blir ambassadör i Canberra, något som EU-bloggen skrivit tidigare om.

Tillägg: Har nu hittat Ekots artikel om Danielsson där Malmström är intervjuad om tjänstledigheten. Uppgiften stämmer men EU-ministern ser inte det som ett problem.

– Nej, det är inga som helst problem. Han har naturligtvis kvar sina kontakter där men nu går han in i en ny fas och kommer framförallt att vara inriktad på att förbereda oss för det svenska ordförandeskapet. Det är ett arbete som han är helt inställd på att det är det stora fokuset nu, säger Cecilia Malmström till Ekot.

Uppenbarligen gäller inte längre den gamla maximen att Ceasars hustru måste vara höjd över alla misstankar. Det är bara att gratulera Danielsson till en bra förhandling med den svenska regeringen, han både får äta kakan och ha den kvar.

(PO)