Renzi vill se gemensam underrättelsetjänst

Det är inte bara krav på mer övervakning som kommer efter terrordåden i Paris mot Charlie Hebdo och en judisk kosherbutik. Italiens premiärminister Matteo Renzi säger enligt AFP att han vill se en gemensam EU-underrättelsetjänst för att möta hotet från terrorismen. Har man en gemensam valuta så måste man ha en gemensamt system för säkerhet argumenterar Renzi.

På en pressträff på Folk & Försvars Rikskonferens i Sälen ställde jag frågan om vad hans partikamrat Anders Ygeman (S) säger om utspelet. Ygeman var som svensk inrikesminister med marschen i Paris och ställde sig då bakom uttalande om mer övervakning av nätet. Men att gå så långt som Renzi vill var något Ygeman avfärdade skarpt.

– Jag noterar att Italien inte tagit upp det på de två möten jag varit på, inledde Ygeman och syftade på inrikesministermötena i Rådet. 

– Det är naturligt för någon som vill ett federativt EU också vill ha en utveckling i riktning mot en gemensam polis och underrättelsetjänst. Det är inte en önskvärd utveckling för mig, sade Ygeman som betonade samarbete genom informationsutbyte istället. 

Renzi väckte stor uppmärksamhet inför det italienska ordförandeskapet där han lovade att driva utvecklingen mot ett Europas förenta stater.

Jag har skrivit om Ygeman och den svåra balansen mellan Säkerhet och Öppenhet för Hudiksvalls Tidning. Läs det här.

Uppdatering 1: Jag bad Europaparlamentets liberala MEP:ar om en reaktion på Renzis uttalande om en europeisk underrättelsetjänst.

Uppdatering 2: Europaparlamentariken Cecilia Wikström (FP) har också kritiserar nu Ygeman för uttalandet om övervakning och särskilt massdata på flygresor, så kallad PNR-data:

– Det finns inget som tyder på att ytterligare PNR data hade bidragit till att stoppa de senaste veckans fruktansvärda terrordåd. Istället för reflexmässiga krav på mer övervakning av alla medborgare borde vi inleda en sansad diskussion om hur vi stoppar dem som utnyttjar utsatta människor och rekryterar dem till terror, säger Wikström i ett pressmeddelande.

(PO)

TV4 första stora mediet att ta upp EU-rapporten

Det blev TV4Nyheterna (som heter Nyhetskanalen på nätet) som blev först bland de stora nyhetsredaktionerna att ta upp FRA-rapporten. Magnus Granér, statssekreterare vid Justitiedepartementet säger till TV4Nyheterna:

– Allt från känslig information, som innehållet i straffregistret, men också helt ofarlig information som innehållet i bilregistret. Det är väldigt olika typer av information som utväxlas
Även blodgrupper och DNA?
– Ja, det kan det ju blir fråga om, om vi är säkra på att det är rätt skyddsnivå på informationen hos mottagarlandet.

Läs mer på Nyhetskanalen.

(PO)

Läsning ur EU-rapporten (1)

Har nu börjat läsa den omtalade EU-rapporten som migrationsminister Billström och justitieminister Ask varit inblandad i från svensk sida. Intrycket är att det är precis som rapporten säger ”ambitiöst” På sidan 14 konstaterar man att ”The European Union has to be ambitious. But as we need a real vision for the future on the one hand, on the other hand we need to focus on efficient and practical cooperation, which allows for quick and targeted results in the interest of citizens”.

I rapporten konstaterar man att den digitala erans ”digitala tsunami” innebär ett mer akut dilemma mellan den personliga integriteten och ”proaktiv prevention” och på sidan 43 kan man läsa:

”Information is the key to protecting the public and an increasingly connected world in which public security organisations will have access to almost limitless amounts of potentially useful information. This is a challenge as well as an oppurtunity – public security organisations will need to transform the way they work it they are to master this data tsunami and turn it into intelligence that produces safe, open and resilient communities. The key to effectiveness will be using technology to connect the capabilities of a multitude of stakeholders and ensure the ringth information gets to right person in the form they are best able to use.”

Rapporten uppmanar EU:s medlemsstater att prioritera investeringar i innovativ teknik som kan automatiserat samla dataanalyser och förbättra realtidssamarbete. Dessutom uppmuntras forskning så att idéer snabbt kan omsättas i praktisk handling.

Det verkar som att regeringen verkligen klarat av att vara i det europeiska samarbetets kärna, samtidigt som regeringen genom satsningen på FRA har placerat sig långt fram inom EU.

(PO)