Reinfeldts statssekreterare tar över EU-kommissionen i Stockholm

Foto: Regeringskansliet

Foto: Regerings-kansliet

EU-kommissionens representationskontor i Stockholm har fått en ny chef och man kan säga att det är en statssekreterarrockad det handlar om. Den nya chefen Katarina Areskoug var Fredrik Reinfeldts statssekreterare för EU- och utrikesfrågor 2010-2014.

Alliansens valförlust som gjorde att Areskoug blev av med jobbet gjorde också att den tillförordnade chefen Pernilla Baralt (efter Pierre Schellekens) på EU-kommissionens Stockholmskontor gick till den nya rödgröna regeringen som statssekreterare.

Areskoug var innan hon blev statssekreterare under tre år chef för utrikes- och EU-enheten på Statsrådsberedningen. Tidigare jobb på meritlistan finns två år som gruppchef på UD med utvidgningsfrågor och relationer Central- och Östeuropa och fem års verksamhet vid EU-representation i Bryssel.

Samtidigt sluts cirkeln för Areskoug, som började en gång i tiden som handläggare på EU-kommissionen 1996. Kommissionens kontor får alltså en chef med tung politisk EU-erfarenhet på högsta nivå och med 20 års vana att jobba med EU-frågor.

EU-kommissionens kontor är kommissionens ögon, öron och mun i medlemslandet, och har till uppgift att både sköta kontakter med press och allmänhet i frågor som rör EU-kommissionen men också rapportera till Bryssel kring vad som händer i medlemslandet.

(PO)

Twitterreax:


Pierre Schellekens till Canetes kabinett

"Honom ska jag ha!" Canete värvar svenskt till sitt kabinett FOTO © European Union 2014 - EP

”Honom ska jag ha!” Canete värvar svenskt till sitt kabinett FOTO © European Union 2014 – EP

Pierre Schellekens som fram till tidigare i år var EU-kommissionens chef i Stockholm under fem år har fått ännu ett nytt jobb. Via sociala medier berättade Schellekens att han efter en kort tid lämnar uppdraget som kommunikationschef på Jordbruksdirektoratet för att istället bli biträdande chef för kommissionären Miguel Arias Canetes kabinett. Canete har energi- och klimatfrågorna i sin portfölj.

Canete får därmed en politisk allsidig biträdande kabinettschef, som också är väl förtrogen med politiken i de norra delarna av EU. Canete fick ju massiv kritik exempelvis av de svenska regeringens MEP:ar, framför allt från Miljöpartiet som sedan också sade nej till kommissionen som helhet med bl a kritiken mot Canete som argument.

Här kan Pierre Schellekens komma kunna spela rollen av brygga och vara förtroendeskapande när nu utfrågningsstridslarmet lagt sig och den vardagliga politiken ska rulla igång.

Posten som EU-kommissionens chef i Stockholm har den senaste tiden visat sig vara en karriärkatapult mot nya spännande uppdrag. Förutom Schellekens två nya jobb så hann inte posten vara tf-besatt särskilt länge innan Pernilla Baralt rekryterades som statssekreterare.

Läs mer om utfrågningen av Canete och kritiken mot densamme.

Wullt ny tf chef på Kommissionens Stockholmskontor

Wullt in som tf.

Wullt in som tf.

Johan Wullt är ny tf chef för EU-kommissionens kontor i Stockholm efter Pernilla Baralt som slutat för att bli statssekreterare, som i sin tur var tf efter att Pierre Schellekens blev kommunikationschef för hela DG Agri i Bryssel. I det svenska kontorets veckobrev skriver Wullt:

– Jag, Johan Wullt, vill börja denna veckas nyhetsbrev med att gratulera Pernilla Baralt som tillträder som statssekreterare för Sveriges barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér! Jag vill tacka Pernilla för ett framgångsrikt arbete på EU-kommissionen och önskar henne lycka till med kommande utmaningar. Jag ser med tillförsikt fram emot min nya roll som tillförordnad chef här på representationen och ett fortsatt gott samarbete med er alla.

Wullt var tidigare pressekreterare på kontoret i Stockholm och dessförinnan var han talesperson för Olaf, EU:s bedrägeribekämpare och dessförinnan bl a Eurostat.

EU-kommissionens kontor i Stockholm har ca 20 anställda.

(PO)

EU-kompetent statssekreterare rekryterad

Pernilla Baralt som är tillförordnad chef för EU-kommissionens kontor i Stockholm blir statssekreterare åt Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Vem som tar över Baralts jobb på EU-kommissionens kontor i Stockholm är ännu inte klart. Baralt var tf efter att Pierre Schellekens slutade för att bli kommunikationschef för DG AGRI, dvs EU-kommissionens jordbruksdirektorat.

EUbloggen beklagade sig tidigare över regeringens Löfvens EU-insats i inledningen och skickade en önskan om att bristen på EU-erfarenhet skulle kompenseras på statssekreterarnivå, det verkar som om bloggen alltså delvis blivit bönhörd genom att Socialdepartementet får EU-kommissionsveteranen Pernilla Baralt som statssekreterare.

(PO)