EU-minister och parlamentarikerrockad

Skärmavbild 2016-05-26 kl. 21.19.04

Europaveteranen och statssekreteraren Ann Linde blir EU-minister när Löfven återinför posten. Ett bra val kommenterar jag på helahalsingland.se.

Genom att europaparlamenteriken Peter Eriksson (MP) hämtas hem från parlamentet för att bli bostadsminister får Jakop Dalunde åka till Bryssel som ersättare. Dalunde skulle annars ha blivit av med sin riksdagsplats när Åsa Romson kommer tillbaka från sin ministerfrånvaro. Dalunde som var försvarspolitisk talesperson satt i riksdagen som statsrådsersättare.

(PO)

Luxleaks-läckare kan vinna medborgarpris

Förre PwC-medarbetaren Antoine Deltour har nominerats till det europeiska medborgarpriset. Bakom nomineringen står från början europaparlamentarikern Peter Eriksson (MP) som nu fått med sig hela gröna gruppen i nomineringen skriver MP i ett pressmeddelande.

Deltour var visselblåsaren som larmade om  Luxleaks-skandalen. Som Miljöpartiet skriver i pressmeddelandet: ”Utan honom hade vi inte vetat hur omfattande de s.k. skatteuppläggen med enskilda företag varit och den debatt och de förändringar som pågår just nu om större öppenhet och rättvisare beskattning hade inte hänt.”

Deltour läckte uppgifter om 340 företag som smet undan skatt efter särskilda avtal i Luxemburg och i andra europeiska länder till en fransk journalist. Deltour står nu åtalad för och riskerar både fängelse och böter.

Medborgarpriset instiftades av Europaparlamentet för sju år sedan och delas ut i oktober.

(PO)

Peter Eriksson värvar från Central Sweden

Skärmavbild 2015-01-21 kl. 19.30.12

Frelén till MP (foto från Linkedin)

EUbloggen har noterat en övergång bland Brysselklubbarna kring julledigheterna. Det är Daniel Frelén som tar steget från Central Sweden, regionkontoret för Dalarna, Gävleborg och Örebro, för att istället spela med det gröna laget i Europaparlamentet.

Det är miljöpartiets Peter Eriksson som gjort värvningen av Frelén som arbetat med politisk påverkan åt Central Sweden sedan 2012 inom framför allt sammanhållningspolitiken, transport och innovationer. Daniel Frelén tillträdde sin nya tjänst strax före jul.

Vad gör du hos Peter Eriksson?
– Jag är politisk sekreterare med fokus på ITRE-utskottet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Vad är den största skillnaden att jobba på ett regionkontor och i Europaparlamentet?
– I och med att alla är i Bryssel är tempot högre. Intresset är högre eftersom parlamentet är i beslutsprocessen och regionkontoren är utanför. Skillnaderna vad gäller avstånd som finns mellan svenska regionerna och Bryssel märks inte lika tydligt i parlamentet.

Vad anser du är den viktigaste frågan för EU under året?
– Det viktigaste jag kommer att jobba med under 2015 är energiunionen – dess innehåll och styrsystem.

(PO)

MP vill se EU-styrka vid gränsen mellan Ukraina och Ryssland

Jag har ännu inte sett resolutionstexten som det ska röstas i Europaparlamentet i dag DSC_0067(berörde den i gårdagens blogginlägg om Sverigedemokraterna). Utifrån ett pressmeddelande från miljöpartiets MEP Peter Eriksson som även sitter i Rysslandsdelegationen drar jag slutsatsen att de Gröna kommer att rösta ja (och att Eriksson är en av signatärerna) och att det blir en intressant läsning.

–  EU kan vid behov etablera en egen övervakningsstyrka i Ukraina för att effektivisera kontrollen av gränsen mellan Ukraina och Ryssland.  Gränsövervakare från EU borde kunna utplaceras på begäran av de ukrainska myndigheterna. Det är viktigt att se till att oavhängiga gränsbevakare placeras vid gränsen så fort som möjligt och därför beklagligt att OSSE:sövervakningsstyrka i området är underdimensionerad, säger Eriksson i pressmeddelandet inför omröstningen.

 –  EU:s energiberoende av Ryssland måste minskas. Samtidigt är det ett led i försöken att hjälpa Ukraina på fötter. I resolutionen understryker EU-parlamentet att EU-kommissionen genast måste ta itu med att förbereda ett finansieringspaket som tillåter Ukraina att påbörja en radikal omstrukturering av hela sin energisektor så att den motsvarar EU:s, också vad gäller t.ex. förnybar energi och energieffektivitet.

  Det är Ryssland som bär det yttersta ansvaret för att fredsförhandlingarna står still. Om Moskva inte slutar obstruera och genast upphör med sitt stöd till separatisterna i östra Ukraina omintetgörs fredsprocessen. Samtidigt uppmanas också Ukraina att gå i genuin dialog med civilsamhället och bland annat respektera minoritetsrättigheterna och vidta åtgärder för att minska korruptionen. 

Uppdaterat: Resolutionstexten kan läsas här.

(PO) 

Wallström tvålar till Hedh & Miljöpartiet

IMG_3941

Klicka på bilden för att läsa artikeln.

Ibland får man sätta morgonkaffet i halsen när man läser SvD. Den här gången är det Margot Wallström som på ett överraskande och inte särskilt politiskt taktiskt och korrekt sätt rackar ned på en majoritet av regeringens folkvalda parlamentariker. Läs hela artikeln & faktarutan här.

Frågan det handlar om är att Miljöpartiet & Anna Hedh (S) valde att rösta nej till Junckers kommission. Ett beslut som var anmärkningsvärt utifrån svenskt regeringsperspektiv, som riskerar att undergräva Sveriges position och förtroende i olika förhandlingskonstellationer. EUbloggen har noterat i det inlägg bl a här, samt mer läsning om ställningstagandena för Hedh och Miljöpartiet.

Att det är besvärligt för regeringen är en sak, men att så öppet såga och i praktiken mer eller mindre idiotförklara regeringens partikamrater i Europaparlamentet som klentänkande i en bubbla inför hela svenska folket är anmärkningsvärt. Det är också förvånande att det inte kommit reaktioner på det (eller förresten kanske inte – eftersom det var inte enda stället i intervjun man kunde sätta kaffet i halsen, mer än en gång…)

Mer passande svar hade varit ett resonemang om att det är en olycklig signal som Sveriges regering inte ställer sig bakom men samtidigt uttrycka förståelse för att partigruppslogiken kan te sig annorlunda i parlamentet – typ nåt sånt.

Sedan bakom kulisserna borde regeringen ha haft ett rensa-luften-möte med sina fem nejröstande MEP:ar och diskuterat kommunikation och strategi för de kommande fyra åren för att åtminstone kunna ge sken av att gå bättre i takt (och taktgången bestäms mer tillsammans i en fungerande relation snarare än ordergivning från arvfurstens palats).

Att uttala sig som Wallström gör i SvD minskar inte EUbloggens bild av att regeringen saknar en sammanhållen EU-politik, och att det är olyckligt att EU-frågorna politiskt ligger hos utrikesminister Wallström och inte hos en egen minister i Statsrådsberedningen.

(PO)

Fotnot: Jag utgår från att Wallström är korrekt citerad. 

Tillägg måndag kl 13:16: Som minnesgoda läsare har påpekat, så är Wallströms utskåpning av regerings-MEP:ar i samma anda som Fredrik Reinfeldt 2012 när han kritiserade MEP:ar i budgetfrågan. Då dundrade Wikström tillbaka i en intervju med Europaportalen.

– Det viner ingen partipiska från Rosenbad till Bryssel och jag är ingen marionett som någon ska dra i trådarna i för att jag ska dansa. Min partiledare här heter Guy Verhofstadt [ledare för den liberala gruppen ALDE] och jag har varit lojal mot den partilinjen, säger Cecilia Wikström.

Tillägg måndag 22:50: Några reaktioner på Wallström från berörda MEP:ar

 

Eriksson kräver Kommissionskrafttag mot skatteflykten

Nu rullar reaktionerna in på #Luxleaks som visar hur 340 företag skatteplanerat med hjälp av Luxemburg för att undvika bolagsskatter under den tid Juncker både var premiärminister och finansminister. Europaparlamentarikern Peter Eriksson (MP) utnyttjar nu möjligheten att ställa en fråga till Kommissionen med anledning #Luxleaks. Eriksson vill att kommissionen nu lägger fram lagförslag som tvingar företag att publicera skatteuppgörelser likt de i Luxemburg. Att just Juncker (och Timmermans från Nederländerna) är från ett ”skatteparadis” gör det extra angeläget skriver Eriksson.

Som sagt var, Junckers huvudvärk tilltar…

Läs tidigare inlägg om #Luxleaks

Hela pressmeddelandet & Erikssons fråga:

Peter Eriksson (MP): ”Kommissionen måste agera mot skatteflykten”

– Jag har idag ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen om vad de kommer att göra för att få stopp på den illojala och parasitära skattepolitik som bland annat Luxemburg bedriver, säger Peter Eriksson, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Journalistnätverket ICIJ har idag avslöjat hur Luxemburgs myndigheter i hemliga skattebeslut hjälper hundratals internationella företag med planering för att betala så lite skatt som möjligt.

– Det här avslöjandet måste bli ett avstamp för att stoppa skatteflykten i EU en gång för alla. Att ett EU-land låter företag undkomma skatt innebär att andra EU-länder berövas på skatteintäkter och det i sin tur gör att möjligheterna att bygga ett välfärdssamhälle undermineras, säger Peter Eriksson.

– Kommissionen måste lägga fram lagförslag med krav på ökad transparens så att stora företag tvingas publicera skatteuppgörelser av det slag som nu har avslöjats. De två tyngsta namnen i kommissionen, Jean-Claude Juncker och Frans Timmermans, kommer från länder som är skatteparadis för storföretag. Nu har de en chans att visa att detta inte hindrar dem från att agera, säger Peter Eriksson.

FRÅGAN till KOMMISSIONEN:

FRÅGESTÄLLARE: Peter Eriksson

TEXT:

Nya uppgifter, som avslöjas av journalistnätverket ICIJ (1), visar hur Luxemburgs myndigheter hjälper hundratals internationella företag med planering för att betala så lite skatt som möjligt. Det har inte tidigare funnits så konkreta bevis för omfattningen av företagens skatteplanering. Att ett EU-land låter företag undkomma skatt innebär att andra EU-länder berövas på skatteintäkter och det i sin tur gör att möjligheterna att bygga ett välfärdssamhälle undermineras.

Det här är en fråga som handlar om förtroendet bland medborgare för Europeiska Unionen som helhet och för den nyligen tillträdda kommissionen i synnerhet.

Hur kommer den nya kommissionen att arbeta för att få stopp på den illojala konkurrensen mellan EU-länder på skatteområdet? Kommer kommissionen att lägga fram förslag om krav på ökad transparens så att stora företag tvingas publicera skatteuppgörelser av det slag som nu har avslöjats?

Det finns redan nu lagstiftning som kräver att banker redovisar hur mycket skatt de betalar i varje land. Kommer kommissionen att lägga fram förslag på sådan lagstiftning som omfattar alla stora företag i EU?

(1) Fotnot: ICIJ:s avslöjande om skatteplaneringen: http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/

leaked-documents-expose-global-companies-secret-tax-deals-luxembourg

Svenskt paradigmskifte: Regeringsparti röstar emot kommissionen

Bodil och Max säger nej, nein, non, no, ei... till kommissionen.

Bodil och Max säger nej, nein, non, no, ei… till kommissionen.

Aldrig tidigare har ett sittande svenskt regeringsparti röstat emot en tillträdande EU-kommission, men i morgon händer det. Det är var i och för sig inte på något sätt oväntat att Miljöpartiets fyra ledamöter i Europaparlamentet skulle följa grupplinjen om den landade på ett nej, och ett nej har i parlamentskorridorerna varit på gång ett tag.

SvD:s Brännpunkt anger MP att nejrösten beror på att kommissionen är ojämställd (medlemsländernas ansvar som nominerade män), sviker miljöpolitiken och minst en kommissionär är jävig (Canete).

Det innebär att Stefan Löfven får en extra sak att bevisa på toppmötet, hur han ska bli en EU-spelare när delar av hans regering röstar emot kommissionen (Miljöpartiet röstade också emot Juncker, men då var man inte i regeringsställning). Miljöpartiet är inte vana i regeringsställning och det ska bli intressant att se hur intressena på regeringsnivå och i Europaparlamentet utvecklar sig under de kommande fyra åren.

Jag skriver för övrigt om tidigare frågestecken kring Löfvens EU-lag i Dalarnas Tidning idag.

Stefan Löfvens huvudvärk på toppmötet kan bli ännu större i morgon om även de fem svenska socialdemokratiska ledamöterna röstar nej, sist jag stämde av med några S-ledamöter var det oklart hur man skulle rösta. Enbart könssammansättningen var skäl nog för ett nej kom upp i samtalet. TILLÄGG: Anna Hedh stödjer inte EU-kommissionen.

En ledamot i S-gruppen i parlamentet, som inte tillhör Socialdemokraterna i Sverige, är Soraya Post (FI). Hon har tidigare sagt att hon kommer rösta nej. Kanske delvis beroende på att hon fick häftig kritik hemma i Sverige för att ha röstat ja till Juncker som EU-kommissionens ordförande.

Jag utgår från att Malin Björk (V) röstar nej, och det gör även Kristina Winberg (SD) och Peter Lundgren (SD). Det innebär att 8 svenska nej. De sju svenska borgliga ledamöterna kommer att rösta ja. Om det blir en svensk majoritet för eller emot att godkänna EU-kommissionen avgörs av Socialdemokraterna som alltså blivit vågmästare i hur de 20 svenska MEP:arna ställer sig (dock kommer hela EU-kommissionen att godkännas av Parlamentet på onsdag eftersom den officiella linjen från EPP, S&D  & ALDE är att rösta för, även med vissa avhopp är det en betryggande majoritet).

(PO)

Löfvens laguppställning i rådsmatcherna

Åsa Westlund (S) Foto (C) European Union 2014 EP

Åsa Westlund (S) redo för ministerpost Foto (C) European Union 2014 EP

Sverige är i väntans tider efter det Indirekta Ministerrådsvalet i söndags (aka Riksdagsvalet). Huvudspåret är att socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven blir statsminister i en minoritetsregering där även Miljöpartiet ingår. Statsministern själv Stefan Löfven (S) har inga erfarenheter från EU:s institutioner men väl från Europeiska Metall. Vilka som kommer att representera Sverige i EU:s olika ministerråd är ännu en bit bort men EUbloggen listar de hetaste kandidaterna med EU-erfarenheter.  Det är framför allt i sitt eget socialdemokratiska parti som Stefan Löfven kommer att hämta statsråden som spelat politisk boll i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg tidigare.

Heta namn med STOR EU-erfarenhet

Margot Wallström (S) – EU-kommissionär under åren 1999-2009. Först som miljökommissionär och därefter vice ordförande i EU-kommissionen med institutionella relationer och kommunikation på sitt bord. Margot Wallström tippas av många som utrikesminister. Henrik Brors lanserar henne dock som en vice statsminister som kan sekundera Stefan Löfven på plats under toppmötena. En variant skulle också kunna vara att kombinera det med EU-ministeruppdraget. Ett långskott är att Wallström skulle få ta hand om ett kombinerat klimat & miljödepartement som departementschef med en miljöpartist eller rent av två i departementet som statsråd.

Åsa Westlund (S) – Europaparlamentariker under åren 2004-2014. I EUbloggens ögon en självskriven socialdemokratisk minister ur den nya generationen med goda europeiska kunskaper. Åsa Westlund kan vara kandidat både till EU-ministerposten men även på poster som klimatminister, miljöminister och konsumentminister.

Heta namn med EU-erfarenhet

Ibrahim Baylan (S) – har ministerrådserfarenhet från sin tid som skolminister 2004-2006. Baylan har en bred politisk profil där han har varit ordförande i trafikutskottet, partisekreterare och skolpolitisk talesman. Tar han inte plats i utbildningsdepartementet lär Löfven kunna använda honom exempelvis som infrastrukturminister eller varför inte som näringsminister.

Morgan Johansson (S) – var folkhälsominister 2002-2006 och har sin EU-erfarenhet från ministerrådet under den tiden. 2010-2014 satt han som ordförande i justitieutskottet. Johansson är möjlig justitieminister men lär också vara möjlig i andra roller.

Ylva Johansson (S) – har två ministerperioder och sina EU-erfarnenheter från 1994-1998 som skolminister och 2004-2006 biträdande socialminister med vård och äldreomosorg på sitt bort. Idag vice ordförande arbetsmarknadsutskottet och kandidat till arbetsmarknadsminister.

Carin Jämtin (S) – var biståndsminister 2003-2006 och är idag partisekrerare. Jämtin torde ingå i en regering och kan ta många olika ministerroller, från utrikesminister, till näringsliv, arbetsmarknad och socialminister.  

och så EUbloggens tips till Stefan Löfven…

Göran Färm (S) – Europaparlamentariker 1999-2004 med rapportörskap för EU:s budget 2003, därefter rådgivare åt Wallström och sen tillbaka 2007 i Europaparlamentet fram till valet i maj. I Färm har Löfven en erfaren korridorräv och förhandlare med goda kontakter och lång erfarnhet. Om EUbloggen var Stefan Löfven skulle ett av de första samtalen gå till Göran Färm och få honom att kliva in rollen som exempelvis Samordningsminister med EU-ansvar, för att kunna vara stöd och guide och lite mer av en överrock till de internationellt oerfarna ministrarna. I ett europeiskt perspektiv är heller 65 år inget hinder för en ministerpost.

Jokrar till ministerposter med varierande EU-erfarenhet

Isabella Lövin (MP) – framgångsrik Europaparlamentariker, men lär få stanna kvar i parlamentet för att MP hämtar ministrarna från hemmaplan.

Peter Eriksson (MP) – skulle i stort sett bara hinna skriva in sig i parlamentet innan det var dags att vänta hem till en ministerpost. Inte särskilt troligt.

Marita Ulvskog (S) – lär stanna kvar i Europaparlamentet.

Thomas Bodström (S) – comeback som justitieminister eller varför inte utrikeshandelsminister, en jurist kan ju behövas för TTIP & TISA. 

Jens Orback (S) – kanske biståndsminister?

Det är snart dags för nationalsång och matchstart för Löfvens lag. Men eftersom hela spelartruppen är tunn när det gäller EU-erfarenheter så räkna med att Wallström och Westlund bör få nyckelroller. Lite besvärligt är det för Miljöpartiet som saknar ministerkandidater med EU-erfarenheter, kanske kan det åtgärdas på tjänstemannasidan? Och om Stefan Löfven lyssnar på EUbloggen så tar han in Göran Färm i laguppställningen också…

(PO)

 

Taktikröstning kan ge Wikström ordförandepost

PETI sammanträder, men vem blir ordförande? Foto (C) Europeiska Unionen 2014 EP

PETI sammanträder, men vem blir ordförande efter Mazzoni? Foto (C) Europeiska Unionen 2014 EP

Europaparlamentets utskott ska under måndagen välja presidier. Traditionellt sett fördelas presidieplatserna enligt d´Hondt-metoden, läs mer om hur fördelningen ska se ut här (se även bilden nedan).

Enligt fördelningen har EFDD (partigruppen med bl a UKIP och Sverigedemokraterna) en ordförandepost att hämta i PETI (utskottet för medborgarnas Framställningar till unionen*),  som har sitt sammanträde kl 17.15 (det direktsänds också så man kan följa det live) . Dessutom har EFDD ett antal vice ordförandeposter.

Fördelningen enligt d`Hondt är en praxis men ingen rättighet, och det som gör att taktikröstning väntas är de uppgifter som kom i EU-medier under fredagen (ex hos Euractiv) och som plockades upp av svenska medier under lördagen att som en del i den uppgörelsen som de parlamentets två största grupper Moderater & Kristdemokrater samt Socialdemokrater gjort med Liberalerna (läs mer om samarbetet här**) så ska EFDD stoppas från att få inflytande över utskottens presidier. Uppgifterna som cirkulerar är lite vaga om det bara handlar om att markera ut EFDD från PETI eller om det gäller samtliga presidieplatser och att EFDD:s platser ska tillfalla ALDE som ersättning för samarbetet (dom stora grupperna delar på talmannajobbet under mandatperioden och ALDE bör ha förhandlat sig till något tröstpris för egen del, att ge bort EFDD:s platser till ALDE skulle innebära att dom stora slipper avstå från sina egna poster för att ge liberalerna tröstpris)

Dessutom pekas Cecilia Wikström (FP) ut av Isabella Lövin (MP) som möjlig ordförande i PETI. Förutom ilskna kommentarer under helgen från SD-håll så är även De Gröna kritiska mot trepartiuppgörelsen att utestänga EFDD. Isabella Lövin skriver i sin blogg:

Jag ser denna kupp från de största grupperna, inte alls som någonting nödvändigt för att bromsa de högerextremas framfart i Europa, utan helt och hållet som ett mycket oroande första steg mot att en stor koalition av dessa grupper nu tänker kapa åt sig hela makten, och skrota det balanserande interna regelverk där alla politiska grupper ska ha möjlighet att få ordförandeposter, bli föredragande för lagförslag eller delta i delegationsresor t ex, oavsett storlek.

Vem tjänar på det här (om det nu blir så att EFDD röstas bort)? Det finns två vinnare, ALDE som får fler poster och faktiskt även partierna EFDD som kan spela kortet ”elaka odemokratiska kuppande pk-elit”. Särskilt UKIP som driver målet Storbritannien (eller vad som blir kvar efter Skottlands folkomröstning av självständighet) ut ur EU kommer att ha en bra tidningsdag på tisdag när de brittiska tabloiderna kommer ut. Konsekvensen på lång sikt är att det riskerar att bidra till öka sprickan mellan delar av EU:s medborgare och förtroendet för Europaparlamentet (i praktiken hela EU).

Är det en kupp? Kupp är ett väldigt starkt ord, det finns inga fastställda regler som måste följas och det är ingen rättighet att sitta som ordförande. En ordförandepost är en förtroendepost, har inte en majoritet förtroende för att du kan göra ett bra jobb så blir man inte vald. Om det är en kupp så har samma typ av kupp skett många gånger i svensk politik på lokal nivå för att utestänga Sverigedemokraterna från kommunstyrelser och nämnder. Det har dessutom varit bredare valsamverkan, som i Sandviken eller Östersund. Kan man tycka illa om det och anse att det är fel oavsett om man är för eller emot Sverigedemokraterna? Jo, absolut – men samtidigt är politik en fullkontaktssport och handlar om makt och påverkan.

Sedan finns det grader, att markera ut EFDD från ordförandeposten i Framställningar kan ha viss logik. Att sätta EFDD på uppdraget att leda arbetet att göra medborgarnas röst hörd måste för en federalist vara som att be räven vakta hönsgården…

Att utestänga EFDD även från vice ordförandeposterna kan väcka mer ont blod och skapa onödig oro hos de mindre grupperna. Det blir en oväntat spännande dag i Europaparlamentet…

(PO)

Skärmavbild 2014-06-27 kl. 19.53.52

Så här ska posterna fördelas enligt d´Hondt. Klicka på bilden för att se en förstoring.

 

*Hämtat från PETI:s hemsida: Rätten att göra framställningar finns inskriven i EU-fördraget och är en grundläggande rättighet som är oskiljbar från unionsmedborgarskapet. Att göra framställningar är ett viktigt och ofta effektivt sätt för människor att direkt engagera sig i parlamentets verksamhet och påverka utskottets ledamöter att särskilt koncentrera sig på deras intressefrågor, förslag eller klagomål. 

Vårt utskott besvarar ofta framställningar från EU-medborgare genom att försöka lösa kränkningar av medborgarnas rättigheter enligt fördraget, och genom att samarbeta med nationella, regionala och lokala myndigheter i frågor som rör tillämpningen av EU:s lagar inom områden som miljö, sociala frågor, fri rörlighet och så vidare. 

Vi är ett utredande utskott, inte ett lagstiftande utskott. Vi försöker se till att det finns icke rättslig hjälp att få för medborgare med underbyggda anspråk. Vårt utskott kan även anordna informationsbesök och lägga fram betänkanden i kammaren.

**I detta bloginlägg redovisade jag rykten (det cirkulerar många rykten i Bryssel) som skulle placera Peter Eriksson som ordförande i TRAN, det blev inte Eriksson – som istället blev ledamot i ITRE (Industri, Forskning och Energi) där de Gröna inte har någon presidieplats att hämta.