Strid om talartid i utfrågningarna

Fredrick Federley Foto (C) European Unionen 2014 - EP

Fredrick Federley Foto (C) European Unionen 2014 – EP

Den interna temperaturen i Europaparlamentet skruvas upp inför kommissionärsutfrågningarna. Just nu handlar det om hur utfrågningarna ska gå till och vem som ska få tala när. Ett förslag från Industriutskottets ordförande Jerzy Buzek (EPP), som också är ordförande för utskottsordförandekonferensen, är att talartiden ska fördelas strikt enligt d´Hondtmodellen.

– Jag är djupt oroad över att EPP på det här sättet försöker strypa möjligheten för alla partigrupper att kunna ställa frågor och positionera sig i kommissionsutfrågningarna, säger Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C) till EUbloggen.

Det Federley har reagerat på och tagit strid om i Industriutskottet är förslaget att stryka den första runda som varje partigrupp har till sitt förfogande enligt paragraf 162 i parlamentets regelbok; som säger att en del av talartiden kan vikas åt en representant från varje partigrupp och att alla partigrupper får lika mycket tid i den första rundan. I utskotten handlar det om att varje partigrupps koordinator ska få den möjligheten.

Därefter delas talartiden utifrån gruppstorleken. Genom att bara fördela talartiden direkt enligt d´Hondtmodellen så innebär det att små partigrupper riskerar att inte få ställa någon fråga över huvud taget vilket riskerar att göra utfrågningarna mer urvattnade enligt kritikerna.

EUbloggen söker via twitter kommentarer från Buzek samt de två svenska utskottsordförandena som sitter utskottsordförandekonferensen, Marita Ulvskog (S) som vikarierar på posten i EMPL och Cecilia Wikström (FP) som leder PETI.

UPPDATERAT 19:e september:

Europaparlamentet kommer att följa principen från 162:an. Det beskedet har nu Fredrick Federley fått och han skriver till EUbloggen:

– Det är väldigt teknokratiskt men ändå en seger för att vi över huvud taget ska kunna kalla utskottens granskningar av kommissionärerna för seriösa.

(PO)

BBC hjälper till och förklarar d´Hondt

Snabbguide till bråket kring utskottsplatserna

PETI sammanträder, men vem blir ordförande? Foto (C) Europeiska Unionen 2014 EP

PETI sammanträder. Foto (C) Europeiska Unionen 2014 EP

Vad har hänt? – Europaparlamentets utskott har haft sina konstituerande möten och valt ordföranden och vice ordföranden. Där valdes bland annat Cecilia Wikström (FP) till ordförande i PETI.

Vad bråkas det om, varför är en massa SD:are arga på twitter för det här? – Före valet trodde de flesta att EFDD – en högerpopulistisk EU-skeptisk grupp där Sverigedemokraterna, UKIP och Beppe Grillos M5S (som mer är att beskrivas som en mitten-, antiEU-, grön-, antietablissemangsproteströrelse) skulle få en ordförandeplats (den som Wikström nu fick) och fem olika viceordförande platser.

Varför trodde man det? – För att det är praxis i Europaparlamentet att fördela poster med hjälp av en matematisk modell som heter d´Hondt (och som gynnar stora grupper på smås bekostnad – jfr med proportionalitet) och det ger partigrupperna möjlighet att välja poster i en särskild ordning som bygger på partigruppens storlek. Efter att alla partigrupper gjort sina val så gick man till partigrupperna och fördelade bytet internt med de nationella partierna. Praxis är sedan att man röstar fram det som partigruppen fördelat, men det gjorde man inte den här gången.

Cecilia Wikström Foto (C) Europeiska Unionen 2014 EP

Cecilia Wikström Foto (C) Europeiska Unionen 2014 EP

Varför inte då? – Jo, de två största partigrupperna EPP (Moderater & Kristdemokrater) och S&D (Socialdemokraterna) valde att tillsammans med liberalerna i ALDE att stoppa EFDD just för att de är anti-EU, de ansåg sig inte ha tillräckligt med förtroende för att låta ledamöter från den partigrupp ta poster som kräver samarbete och förtroende. Därför stod det klart i slutet av förra veckan att man skulle följa d´Hondt i alla omröstningar utom i de fall där EFDD skulle få poster, då stoppade man istället in ledamöter från dessa tre partigrupper. Eftersom de tre partigrupperna har en så kraftigt majoritet så kunde de med lätthet rösta igenom ändringen. Det ska tilläggas att parlamentets utskott speglar majoritetsförhållanden i själva plenum.

Måste man inte följa d´Hondt? – Det finns inget konstitutionellt regelverk som säger att det måste bli så här, det är mer en praxis och ”gentlemen´s agreement” och en arbetsordning som en folkvald majoritet valt att göra på ett litet annat sätt.

Är det här unikt? – Inte särskilt om du tänker med ett svenskt lokalt perspektiv. Det är inte direkt sällsynt att det sker olika typer av valsamverkan i svenska kommuner när det gäller platsfördelning i kommunstyrelse och nämnder. Det används särskilt för att stänga ute partier som annars skulle kunna ha tagit plats, precis som det skett nu. I Europaparlamentet inträffade det i ett fall för fem år sedan. Dessutom är det inte bara EFDD som har drabbats av bortröstningar i år, även det tyska Euroskeptiska partiet AfD som är med i partigruppen ECR straffades ut av majoriteten i två fall, till bl a Vänsterpartiets stora glädje.

Ok, jag förstår att EFDD känner sig snuvade på godispåsen, och att Nigel Farage i UKIP tycker att det är mumma att få rasa ut i morgondagens tidningar över ”kupp och EU-krater”, men varför är svenska miljöpartister arga? – Framför allt av två skäl, för det första ser de med misstro mot att några stora partigrupper gör upp och kör över en liten minoritet (oavsett vad man tycker om minoriteten)  och att nästa gång kan det vara de Grönas tur. Dessutom tror jag att man fruktar fem långa maktlösa år om nu parlamentets största, näst största och fjärde största partigrupp ska göra upp om all politik i parlamentet. Det är nämligen svårare att få ihop en majoritet nu än före valet just för att extrema partier på kanterna minskar möjligheterna att nå majoritet, det tvingar mittenpartierna att göra upp för få ett handlingskraftigt parlament och där tappar andra som De Gröna möjligheter att få inflytande genom hoppande majoriteter. Läs mer om olika scenarior här för att skapa olika majoriteter i parlamentet.

Ok, om jag vill läsa mer om vad olika sidorna tycker i bråket? – Då rekommenderar jag Isabella Lövin (MP) och Gunnar Hökmark (M) för att få argumenten presenterade från ”hästens mun”.

(PO)

Tillägg: Inlägget har uppdaterats med information om AfD.

Taktikröstning kan ge Wikström ordförandepost

PETI sammanträder, men vem blir ordförande? Foto (C) Europeiska Unionen 2014 EP

PETI sammanträder, men vem blir ordförande efter Mazzoni? Foto (C) Europeiska Unionen 2014 EP

Europaparlamentets utskott ska under måndagen välja presidier. Traditionellt sett fördelas presidieplatserna enligt d´Hondt-metoden, läs mer om hur fördelningen ska se ut här (se även bilden nedan).

Enligt fördelningen har EFDD (partigruppen med bl a UKIP och Sverigedemokraterna) en ordförandepost att hämta i PETI (utskottet för medborgarnas Framställningar till unionen*),  som har sitt sammanträde kl 17.15 (det direktsänds också så man kan följa det live) . Dessutom har EFDD ett antal vice ordförandeposter.

Fördelningen enligt d`Hondt är en praxis men ingen rättighet, och det som gör att taktikröstning väntas är de uppgifter som kom i EU-medier under fredagen (ex hos Euractiv) och som plockades upp av svenska medier under lördagen att som en del i den uppgörelsen som de parlamentets två största grupper Moderater & Kristdemokrater samt Socialdemokrater gjort med Liberalerna (läs mer om samarbetet här**) så ska EFDD stoppas från att få inflytande över utskottens presidier. Uppgifterna som cirkulerar är lite vaga om det bara handlar om att markera ut EFDD från PETI eller om det gäller samtliga presidieplatser och att EFDD:s platser ska tillfalla ALDE som ersättning för samarbetet (dom stora grupperna delar på talmannajobbet under mandatperioden och ALDE bör ha förhandlat sig till något tröstpris för egen del, att ge bort EFDD:s platser till ALDE skulle innebära att dom stora slipper avstå från sina egna poster för att ge liberalerna tröstpris)

Dessutom pekas Cecilia Wikström (FP) ut av Isabella Lövin (MP) som möjlig ordförande i PETI. Förutom ilskna kommentarer under helgen från SD-håll så är även De Gröna kritiska mot trepartiuppgörelsen att utestänga EFDD. Isabella Lövin skriver i sin blogg:

Jag ser denna kupp från de största grupperna, inte alls som någonting nödvändigt för att bromsa de högerextremas framfart i Europa, utan helt och hållet som ett mycket oroande första steg mot att en stor koalition av dessa grupper nu tänker kapa åt sig hela makten, och skrota det balanserande interna regelverk där alla politiska grupper ska ha möjlighet att få ordförandeposter, bli föredragande för lagförslag eller delta i delegationsresor t ex, oavsett storlek.

Vem tjänar på det här (om det nu blir så att EFDD röstas bort)? Det finns två vinnare, ALDE som får fler poster och faktiskt även partierna EFDD som kan spela kortet ”elaka odemokratiska kuppande pk-elit”. Särskilt UKIP som driver målet Storbritannien (eller vad som blir kvar efter Skottlands folkomröstning av självständighet) ut ur EU kommer att ha en bra tidningsdag på tisdag när de brittiska tabloiderna kommer ut. Konsekvensen på lång sikt är att det riskerar att bidra till öka sprickan mellan delar av EU:s medborgare och förtroendet för Europaparlamentet (i praktiken hela EU).

Är det en kupp? Kupp är ett väldigt starkt ord, det finns inga fastställda regler som måste följas och det är ingen rättighet att sitta som ordförande. En ordförandepost är en förtroendepost, har inte en majoritet förtroende för att du kan göra ett bra jobb så blir man inte vald. Om det är en kupp så har samma typ av kupp skett många gånger i svensk politik på lokal nivå för att utestänga Sverigedemokraterna från kommunstyrelser och nämnder. Det har dessutom varit bredare valsamverkan, som i Sandviken eller Östersund. Kan man tycka illa om det och anse att det är fel oavsett om man är för eller emot Sverigedemokraterna? Jo, absolut – men samtidigt är politik en fullkontaktssport och handlar om makt och påverkan.

Sedan finns det grader, att markera ut EFDD från ordförandeposten i Framställningar kan ha viss logik. Att sätta EFDD på uppdraget att leda arbetet att göra medborgarnas röst hörd måste för en federalist vara som att be räven vakta hönsgården…

Att utestänga EFDD även från vice ordförandeposterna kan väcka mer ont blod och skapa onödig oro hos de mindre grupperna. Det blir en oväntat spännande dag i Europaparlamentet…

(PO)

Skärmavbild 2014-06-27 kl. 19.53.52

Så här ska posterna fördelas enligt d´Hondt. Klicka på bilden för att se en förstoring.

 

*Hämtat från PETI:s hemsida: Rätten att göra framställningar finns inskriven i EU-fördraget och är en grundläggande rättighet som är oskiljbar från unionsmedborgarskapet. Att göra framställningar är ett viktigt och ofta effektivt sätt för människor att direkt engagera sig i parlamentets verksamhet och påverka utskottets ledamöter att särskilt koncentrera sig på deras intressefrågor, förslag eller klagomål. 

Vårt utskott besvarar ofta framställningar från EU-medborgare genom att försöka lösa kränkningar av medborgarnas rättigheter enligt fördraget, och genom att samarbeta med nationella, regionala och lokala myndigheter i frågor som rör tillämpningen av EU:s lagar inom områden som miljö, sociala frågor, fri rörlighet och så vidare. 

Vi är ett utredande utskott, inte ett lagstiftande utskott. Vi försöker se till att det finns icke rättslig hjälp att få för medborgare med underbyggda anspråk. Vårt utskott kan även anordna informationsbesök och lägga fram betänkanden i kammaren.

**I detta bloginlägg redovisade jag rykten (det cirkulerar många rykten i Bryssel) som skulle placera Peter Eriksson som ordförande i TRAN, det blev inte Eriksson – som istället blev ledamot i ITRE (Industri, Forskning och Energi) där de Gröna inte har någon presidieplats att hämta.