Frihandelsavtal, men med en flexibel mur för bilar

Europaparlamentet har till sist gett klartecken för frihandelsavtalet med Sydkorea. Det är det första handelsavtalet efter Lissabonfördraget trätt i kraft, fördraget ger Europaparlamentet delad makt över EU:s handelsavtal.

Avtalet är intressant som ett första tecken på vad som kan komma att komma, att Europaparlamentet mer och mer intar rollen som protektionist (läs mer om det i det tidigare blogginlägget ”Protektionism, därför att ”all politics is local”.

Frihandelsavtalet med Sydkorea innebär att 98 procent av tullmurarna försvinner, men MEP:arna fick ett tillägg som ger skydd åt bilindustrin. Framför allt har italienska parlamentariker varit pådrivande här. Att om parlamentet eller industrin själva begär det så måste EU-kommissionen starta en utredning ifall EU:s bilindustri skadas. Hängslen på för Volvo, Saab och de andra. På så sätt ska bilarbetare i Trollhättan och Torslanda tillsammans med de europeiska kamraterna i Turin och på andra orter skyddas från sydkoreanska biltillverkare som kan hota jobben. Det är alltså ett frihandelsavtal, som ändå har en flexibel mur runt den del av trädgården som man inte vill att gästerna ska vara för mycket i…

Avtalet väntas öka handeln smått svindlande 19 miljarder euro och minska kostnaderna med 1,6 miljarder euro för exportörerna. Rimligtvis borde vinnarna vara konsumenterna med lägre priser som en följd.

Du kan läsa mer på DI och på Europaparlamentets hemsida.

(PO)

Annonser

Protektionism därför att ”All politics is local”

Representanthusets 55:e talman Tip O´Neill myntade begreppet ”All politics is local” och det är levande fras i amerikansk politik som beskriver att om en politiker ska ha framgång så måste den kunna hantera de nära frågorna som angår medborgarna i valkretsen.

I dag har nyheten om att krafter inom EU jobbar för att införa obligatorisk ursprungsmärkning på varor utanför unionen fått ganska stor uppmärksamhet i svenska medier, som exempelvis SvD och Resumé . Stockholms handelskammares VD Maria Rankka kallar det bland annat för ”en dold protektionistisk agenda” och menar att konsumenterna riskerar att drabbas av dyrare varor (läs pressmeddelande här).

Dold eller inte dold, men om man tittar på det stället som Tip O´Neill basade för, Representanthuset i USA, så är det idag en politisk församling som påfallande ofta driver USA i en protektionistisk riktning. Med en mandattid på två år så finns det ingen lång tid att bli förlåten av väljare om man tar beslut som leder till nedläggning av den lokala fabriken när utländska produkter är mer konkurrenskraftiga. All politik är lokal.

På samma sätt har det märkts inom EU-politiken att olika länders företrädare driver politik till gagn för den egna valkretsens medborgare. Italienska politiker har exempelvis drivit på för att skydda den italienska skoindustrin mot kinesiska konkurrenter. All politik är lokal.

Jag skulle för en tid sedan ha modererat ett samtal om EU:s handelspolitik för en tid sedan med EU:s handelskommissionär Karel De Gucht och handelsminister Ewa Björling, men tyvärr ställdes det in pga ändrade resplaner. En sak som var slående i förberedelserna inför seminariet var samstämmigheten från svensk höger och vänster som varnade för att Europaparlamentet är på väg i en ännu tydligare protektionistisk riktning. En utveckling som drivs framför allt av länderna i södra delen av EU, men där också olika saker som rättvisa, miljö etc, etc, börjar användas allt oftare med en protektionistisk baktanke, och att Europarlamentet är på väg att bli mer som Representanthuset. En bromskloss i frihandelsförhandlingar och en stoppkloss när det gäller frihandelsavtal. Att samla en majoritet som säger nej av många olika skäl är ofta lättare än att samla en majoritet som säger ja, särskilt när arbetstillfällen i Spanien, Portugal och Italien kan stå på spel. All politik är lokal.

På samma sätt är Sverige ett frihandelsland, våra jobb är beroende av vår export och att marknaderna är fria. All politik är lokal.

(PO)

TILLÄGG: Nu har frihandelsavtalet med Sydkorea tagit sig igenom Europaparlamentets utskott för internationell handel rapporterar European Voice ikväll. Det verkar som att frihandelsavtalet som slöts hösten 2009 kan komma i kraft till sommaren, men först efter att parlamentet fått igenom en klausul som gör att både parlamentet och industrin kan begära att kommissionen ska påbörja en utredning om man misstänker att importen från Sydkorea skadar industrier i EU-länderna. Omröstning i plenum blir 17:e februari.