EU & Rumänien i Expressen, och Joe Hill & migranter på Folkteatern

Ibland blir ens medverkan nästan som en tanke hur det binds ihop.  Jag medverkade i ett program kring Expressens stora satsning om Rumänien, EU och romerna och gav minnesbilder från 2007 när Rumänien gick med och perspektiv på utmaningarna och problemen.

En rolig sak i samtalet var hur snyggt Cecilia Wikström (L) creddade Soraya Posts (Fi) insatser för romernas situation. Det är bara att hålla med, Post har jobbat målmedvetet men också gjort pragmatiska uppoffringar i andra frågor för att vinna trovärdighet i S-gruppen vilket kanske inte alltid har uppskattats av Fi:s sympatisörer på hemmaplan.

Klippet ligger ännu inte ute på Expressen, jag postar det senare.

expressentv

Och kvällen innan var jag på Folkteatern Gävleborg för en allsångskväll med Joe Hill-låtar där Tunnebaneorkestern med romer från Rumänien stod för musiken. Min roll var som en av tre gäster i panelsamtalet.

(PO)

Liberal kommissionärskandidat sjunger Bandiera Rossa på Youtube

Blunda och försök föreställa dig Cecilia Malmström sjunga med i Bandiera Rossa ”Framåt kamrater, till uppror manar vår röda fana, vår röda fana” på ett evenemang där även Stefan Löfven, Göran Persson, Mona Sahlin, Ingvar Carlsson, Jonas Sjöstedt, Lars Ohly och, ja hela den svenska vänstern är samlad för att fira en ny mitten-vänsterregering. Och sedan att det på tillställningen sjungs om att Europa är en bunt tjuvar och ”om jag kallar dom zigenare skulle zigenarna bli förolämpade. Må djävulen ta dem alla”. Och det skedde för över ett år sen, men nu inför utfrågningen cirkulerar det filmklipp i sociala medier från tillställningen som också sändes i TV. Visst låter det helt otänkbart?

Nu är det förstås inte Cecilia Malmström det handlar om utan om Sloveniens liberala kandidat till EU-kommissionen. EUbloggen har tidigare skrivit om Alenka Bratušek som en av kandidaterna till EU-kommissionen som har en extra uppförsbacke inför utfrågningarna. Och filmklippen på Youtube som fått ny fart gör det nog inte lättare.

Det första klippet är utlagt av det Slovenska Demokratiska Partiets Youtube-konto. SDS är ett parti med i EPP (som tidigare också skrivit brev till Juncker och bett honom få Slovenien att byta kandidat). Det andra och längre klippet lades ut av vad som verkar vara en privatperson i juli i fjol. Tillsammans har klippen haft över 90 000 visningar.

Bandiera Rossa

Svensk text: Gösta Åberg, 1970
Italiensk originaltext och musik (trad): ”Bandiera rossa”

Framåt kamrater, till uppror manar
vår röda fana, vår röda fana.
Framåt kamrater, till uppror manar
vår röda fana som segern ger.

Röda fanan ska mot seger gå!
Röda fanan den ska segern nå!
Röda fanan ska mot seger gå!
Leve socialismen, leve friheten!

För alla utsugnas stora skara
ska röda fanan signalen vara.
O proletärer, stå upp och kämpa,
vår röda fana ska seger ge.

Röda fanan ska mot seger gå!
Röda fanan den ska segern nå!
Röda fanan ska mot seger gå!
Arbetets frukter åt dem som arbetar!

På land, till sjöss, i gruvor och fabriker –
du som har hoppet, som aldrig sviker,
håll dig beredd för revoltens timma!
Vår röda fana ska seger ge.

Röda fanan ska mot seger gå!
Röda fanan den ska segern nå!
Röda fanan ska mot seger gå!
Socialismen är den sanna friheten!

Ej fiendskap, inga gränser mera
ska hindra oss, vi ska trimfera.
O socialister, stå upp och kämpa,
vår röda fana ska mot seger gå.

Röda fanan ska mot seger gå!
Röda fanan den ska segern nå!
Röda fanan ska mot seger gå!
Med socialismen för freden och friheten!

Läs mer om Bandiera Rossa på Enn Kokks blogg.

(PO)

 

Hatet i Europa frodas tre år efter Breivik

För tre år sedan chockades vi alla av det som skedde först i Oslo och sedan på Utøya. Breivik, en ensam och välmotiverad hatare, skapade ett sår hos vårt västra broderfolk vars ärr inte kommer att blekna bort på hundra år. För tre år sedan var vi alla norrmän och delade sorg och smärta.

Så här på årsdagen letade jag rätt vad jag skrev då, om hatet: ”

Steget att göra handling av orden blir inte så långt om orden är extrema – och vi som vill leva i ett öppet samhälle kan aldrig skydda oss mot en beslutsam mördare som Behring Breivik – det vi kan göra är det som den norska politiska ledningen med statsminister Jens Stoltenberg så imponerande har sagt de här dagarna – vi kan fortsätta att älska.

Tyvärr ser jag idag inte mer kärlek och mindre hat i Europa nu:

– De högerextremas framgångar i Europaparlamentsvalet

– Våld från svenska vänster- och högerextremister.

– Palestinakonflikten eldar på gammal antisemitism i Europa.

– Det hårdnande debattklimatet med så mycket ilska och hat inför valet.

– Utvecklingen i Ukraina.

– Romernas utsatthet, både i Rumänien men också i Sverige.

Få anledningar att känna optimism i samhällsklimatet alltså även om det juridiskt har skett förbättringar inom EU.

I årsrapporten för 2013 som kom här i juli konstaterar EU:s Rättighetsbyrå, med säte i Wien, att EU och medlemsländerna tog under året viktiga steg för att skydda och vårda grundläggande rättigheter genom ny lagstiftning bl a inom asylområdet, satsningar på att genomföra förändringar i praktiken och anslutande till internationella konventioner och överenskommelser. Men samtidigt: ”Yet, fundamental rights violations seized the spotlight with distressing frequency: would-be migrants drowned off the EU’s coast, unprecedented mass surveillance, racist and extremist-motivated murders, child poverty and Roma deprivation.”

Problemet ligger många gånger i att gå från lagens anda och bokstav till verklighet, och här är EU:s rättighetsbyrå kritiska till avståndet mellan lag och genomförande. Samtidigt så är samhällsdebatten något vi alla har ett kollektivt ansvar för, land skall med lag byggas – men det goda samhället handlar inte om paragrafer utan medkänsla och tron att det finns, för att citera Nathan Söderblom (som citerades i ärkebiskop Antje Jackaléns Sommarprogram), ” …bundsförvant i varje människas hjärta”

Våld föder våld, hat föder hat. Vårt ansvar är att fortsätta älska. Vårt ansvar är att säga stopp när någon stor ger sig på någon liten utan att tappa hoppet om den felande kan förändras och bättra sig. Här har vi en bit kvar, vi alla.

Till sist, med tankarna med offrens anhöriga i Oslo och på Utøya, Jens Stoltenberg…

(PO)

OK att registrera italienska romer

I en något oväntad vändning har kommissionen gett klartecken till Italien att med hjälp av fingeravtryck registrera de ca 90-110 000 romer som antas vistas i landet .

Förslaget har tidigare kraftigt kritiserats av både parlamentet och kommissionen för att bryta mot mänskliga rättigheter. Men efter ett par ändringar i förslaget, bl a ska inte några uppgifter registreras om religion eller etnicitet, har det nu alltså fått grönt ljus från kommissionen.

Europaparlamentet planerar dock att göra en egen utredning av ärendet och en delegation kommer att besöka ett antal läger för att undersöka hur registreringen genomförs.

(BH)

Europas hantering av romer en skamfläck

I Uppsala upprörs just nu väldigt många av kommunens hantering av en romsk familj som kommit för att vaka över släktingar som skadats svårt i en trafikolycka. Hanteringen har minst sagt varit beklämmande men tyvärr inte alltför ovanlig i Europa trots att vi skriver 2008. Historien från Uppsala visar att Sverige har ingen anledning att vara allt för självgod, även om man är bra bit efter Italien i skamligan. Där kom under våren utvisningsförslag av romer, även om de var medborgare, och nu senast att ta fingeravtryck och registrera alla romska barn som bor i läger.

Europa har en lång och mörk historia att förtrycka romer. När Luxemburg och Sibiu var kulturhuvdstadsår hade i alla fall Luxemburg en utställning om romernas utsatthet genom århundradena, Sverige och tvångssteriliseringen fanns representerad. Rumänska Sibiu skulle ärva utställningen av Luxemburg men enligt museifolket var rumänerna minst sagt ljumma, men så är också Rumänien ett av de EU-länderna som romerna är mest utsatta i.

EU-kommissionen kom idag med en rapport där man pekar ut just romernas utsatthet och efterlyser en EU-gemensam policy för att komma till rätta med diskrimineringen som sker både på en strukturell och individuell nivå. Rapporten visar också att 77 procent av européerna anser att det är en nackdel att vara rom, det kan jämföras med att 79 procent anser att funktionshinder är en nackdel i samhället.

Är man cynisk kan man säga att att det mest utsatta du kan vara i Europa idag är funktionshindrad romsk kvinna…

(PO)