Liberal undergrävde EU-kritik mot lag om ”homosexuell propaganda”

 Den med svenska ögon inte helt obekanta lettiska ledamoten Iveta Grigule är en av flera parlamentariker som nu blir föremål för talmansdiskussioner i Europaparlamentet för att ha tagit sig allt för stora friheter i sina uppdrag utanför EU.
Grigule hoppade av EFDD och kvaddade partigruppen där Sverigedemokraterna ingår under en kort period. Grigule var först grupplös men efter att hennes parti hemma i Lettland styrt sig mot ALDE kom Grigule med där.
Delikat nog för ALDE, som har hög flagg i HBT-frågor, handlar ett av fallen att Grigule slätat över EU-kritik mot Kirigizistans lagstiftning mot ”homosexuell propaganda”. Under ett besök i april slätade hon över en parlamentsresolution som sagt att en sådan lagstiftning kan skada relationen mellan Bischek och Bryssel hävdade Grigule att det hela var ”rådgivande karaktär” (iofs korrekt) men att det var bara för att skapa diskussioner i Kirgizistan. På en presskonferens intygade Grigule att några konsekvenser skulle det inte bli från EU.
Grigule får också kritik för att ha varit inofficiell valobservatör i Kazakhstan tillsammans med Ryszard Czarnecki (ECR, Polen) och Anrejs Mamikins (S&D, Lettland).
Det tredje fallet som nu diskuteras är holländaren Olaf Stuger (grupplös) som i ett möte i Norge struntade helt i att beskriva EU:s energi och klimatpolitik på mötet utan istället körde han sitt eget race som är motsatsen, och uppmanade norrmännen att strunta i att samarbeta i frågorna.
Parlamentetsbrevet konstaterar att även om det är självklart att politiker ska uttrycka sin egen åsikt så måste de även förklara när deras åsikt avviker från parlamentets officiella linje när de representerar Europaparlamentet utomlands.
Läs hela EP-Brevet