Rysslands svartlistning av EU-medborgare är fortsatt ”söndra & härska”

Foto (C) European Unionen 2014 - EP

Sandra Kalniete är en av de svartlistade. Hon har varit tydlig med vilken sida i konflikten som hon står på…. Foto (C) European Unionen 2014 – EP

EU:s lista var transparent och öppen, med motivering varför en person hamnade på listan. När Ryssland svarar med att svartlista EU-medborgare för att resa till Ryssland så sker det utan motivering och att listan helst ska hållas hemlig.Att listan har blivit känd kallar Ryssland för oanständigt.

Att det fanns en lista av något slag kommer inte som en överraskning. Tidigare har bland annat Kalniete kastats ut ur Ryssland. Tittar man lite djupare på listan framträder ett intressant mönster. Av de 89 namnen så ligger tyngdpunkten på Polen, Storbritannien, Baltikum, Sverige och Tyskland. Ingen från Ungern, Österrike, eller Italien (och bara en från Grekland) finns på listan.

Politiskt så är det ett 20-tal från EPP-gruppen men ingen från Socialistgruppen (som jag har hittat). Föga förvånande är det heller ingen som jag hittar från EFDD-gruppen (där Sverigedemokraterna ingår) och inte heller någon från Vänstergruppen GUE/NGL. Däremot har ett par gröna, inklusive Heidi Hautala från Finland kommit med.

Det är tydligt att Ryssland vevar hårdare mot länder och grupper som man anser som sina fiender medan man låter de som inte utgör ett lika stort problem vara. Söndra och härska med andra ord.

Landsfördelningen (med reservation för felräkning på skakigt tåg)

Polen 18

Storbritannien 9

Sverige 8

Estland 8

Tyskland 7

Litauen 7

Lettland 5

Rumänien 5

Danmark 4

Tjeckien 4

Frankrike 4

Nederländerna 3

Spanien 2

Belgien 2

Finland 1

Grekland 1

Bulgarien 1

LÄS: Hela listan

Gunnar Hökmark (M) skriver om svartlistningen.

Anna Maria Corazza Bildt (M) intervjuas av BBC

(PO)

Kalniete kastades ut ur Ryssland

Foto (C) European Unionen 2014 - EP

Kalniete tar ställning. Foto (C) European Unionen 2014 – EP

Sandra Kalniete är vice ordförande i EPP (KD & M) i Europaparlamentet och lettisk politiker som bland annat har en bakgrund som EU-kommissionär, utrikesminister och är en högljudd kritiker av Rysslands politik. Med tanke på hennes bakgrund som född i Gulag är det inte konstigt att hon var en av de ledande politikerna vid Lettlands självständighet.

När Ryssland nu väljer att kasta ut Kalniete ur landet och neka henne att delta i begravningen av Boris Nemtsov (läs min ledare om Nemtsovmordet på HelaHälsingland.se) så är det inget slumpmässigt val av politiker. Dels handlar det om psykologi gentemot Baltikum som redan är under rysk informationskrig, dels handlar det om plocka en högprofilerad politiker för ett budskap men samtidigt undvika att reta de stora medlemsländerna i EU i onödan. När EU stoppar ryska politiker från besök så sker det öppet och meddelas i förväg i form av sanktionslistor som blir gällande genom publicering i officiellt tidning. Ryssarna kör mer med ”roulette”-metoden vilket gör att det är svårförutsägbart och mer nervöst för en besökare som kan bli stoppad och utkastad när som helst. Ni kan ju gissa om det är EU eller Ryssland som följer ”rättsstatens principer”…

Kalniete fick alltså resa tillbaka till parlamentet i Bryssel, men först efter att hon fick veta att det var straffbart för henne att vistas i Ryssland. Det ryska beslutet fick talmannen Martin Schulz att gå i taket:

– Det här är dubbelt allvarligt. I en tid när det behövs återhållsamhet och good will för att trappa ned konflikten så fortsätter den ryska administrationen att trycka på alla knappar som går motsatt riktning.

Åtminstone en svensk politiker är på plats på Nemtsovs begravning och som twittrar om det, riksdagsledamoten Kerstin Lundgren (C).

UPPDATERAT: Uppmärksamma läsare berättar att Ryska UD uppger att man tidigare meddelat Vilnius att Kalniete var ”persona non grata” pga sin ”aktivism” och att detta var meddelat till Riga. En talesman för ryska UD kallade Kalnietes besök för en provokation.

Här nedan berättar Kalniete själv i sina tweets om upplevelsen att bli stoppad i Moskva:

(PO)

Hökmark blev inte vice ordförande i EPP

Den största partigruppen EPP (Moderater & Kristdemorkater) har efter valet av ordförande som blev Manfred Weber gått vidare och valt vice ordförandena. Noterbart för svenskt vidkommande är Gunnar Hökmark inte blev omvald.

Hökmark hade nominerats av Sverige, Danmark och Estland, men det som ansågs vara den nordisk-baltisk platsen gick istället till Sandra Kalniete från Lettland. Kalniete är en välkänd lettisk politiker som var med vid Lettlands frigörelse och bidrog till självständighet från den sovjetiska ockupation.

Hennes personliga bakgrund är en skakande berättelse om att födas i Gulag året innan Stalin dog.  Först som femåring fick hon och hennes föräldrar återvända till Lettland. Kalniete var en av grundarna av den den lettiska folkfronten, hon har varit utrikesminister och Lettlands första EU-kommissionär och sedan 2009 Europaparlamentariker.

Historien är skildrad i boken ”Med högklackade skor i Sibiriens snö” som finns utgiven på svenska och tillgänglig i nätboklådor.

Att Gunnar Hökmark inte blev omvald som viceordförande kan dels ses ur perspektivet att det var Kalnietes tur på nordiska-baltiska platsen, dels att tyska CDU-CSU blivit mindre liberalt och mer konservativt vilket bidrog till att den dominerande gruppen lade sitt stöd på Kalniete istället för en mer marknadsliberal svensk.

För svenskt vidkommande innebär det här att det formella inflytandet i den största partigruppen minskar vilket får anses vara beklagligt (ideala ur moder Sveas perspektiv är ju att svenskar finns med i så många presidier som möjligt).

(PO)