Parlamentariker tycker som EUbloggen

Svenska Europaparlamentariker tycker precis som EUbloggen, att det är dags för EU-kommissionen att komma med ett förslag som innebär att tramset med att flyga spriten först från Sverige och sedan till Sverige istället för att man som resenär får spritpåsen på charterresan vid landningen ska upphöra. Gunnar Hökmark (m) ska nu ta kontakt med skattekommissionären Lázló Kovács rapporterar SvD.

Här är det tidigare inlägget om flygspriten.

(PO)

Ännu ett grönt förslag från kommissionen, tack!

…så kan man sammanfatta läsarreaktionerna i SvD efter att tidningen skrivit om snurrigt hanterande av flygspriten. Beställer du sprit på din hemresa på en charter så tas spriten från ett svenskt lager, packas i slutna påsar och transporteras i container till resmålet. Där kvitteras varorna ut av ett lokalt företag som betalar det landets alkoholskatt för varorna och så får du med dig spriten hem till Sverige.

Spritlassen gör planen tyngre och därmed ökar utsläppen. Orsaken till systemet är EU:s skatte- och tullregler. Artikeln har engagerat SvD:s läsare som helt rätt undrar ”Hur svårt ska det vara” och ”Låt folk köpa vid ankomsten”.

Här kan EU-kommissionen komma med ett populärt och grönt förslag, att ändra på reglerna så att spriten kan hämtas ut vid hemkomsten. Minskad byråkrati (red tape) och gröna frågor har ju varit Barrosokommissionens profilområden, så varför inte så här under sista året av mandattiden komma med ännu ett förslag?

(PO)