Pittella hotar att fälla EU-kommissionen

Gianni Pittella FOTO © European Union 2014 - EP

Gianni Pittella FOTO © European Union 2014 – EP

Man kan nog konstatera att socialdemokraternas ”partiledare” i Europaparlamentet Gianni Pittella inte läst SvD Brännpunkt där vd:n för Novus Torbjörn Sjöström skriver att den svartvita verklighetsbilden behöver tonas ned.

I ett pressmeddelande från S&D-gruppen skriver Pittella flera anmärkningsvärda saker.

Bakgrunden är att Pittella är arg på att EU-kommissionen försöker göra sitt jobb (jag har svårt att tolka det annorlunda). En av EU-kommissionens roller är att vara fördragets väktare och se till att medlemsländerna fullföljer gemensamma åtaganden.

EU-länderna har åtagit sig att genomföra finansiella reformer och exempelvis följa stabilitetspakten.  S&D-gruppen skriver ”European Commissioner for economic and monetary affairs Jyrki Katainen is proposing to dictate to member states, threatening to impose sanctions should they refuse to implement financial reforms imposed by Brussels.”

Det är anmärkningsvärt, dels utifrån att Jyrki Katainen INTE längre är ekonomikommissionär. Det är Pittellas partikamrat Moscovici som från 1:a november 2014 tagit över posten.

Katainen är numera VP för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Men det är Katainen som blir måltavla i pressmeddelandet. Jag har inte hittat något som förklarar varför det kommer nu (men kan ha missat något, flödet av nyheter och pressmeddelanden är enormt stort i EU-sfären) eller varför Katainen är ett rött skynke. Det jag hittar är att EU-kommissionen i oktober flaggade för åtgärder för brott mot stabilitetspakten, vilket skedde under Barrosokommissionens sista dagar då Katainen hade ekonomifrågorna.

Pittella citeras också direkt i pressmeddelandet:
 ”I urge president Juncker to reject this diabolical plan. It is not just illegal, it is also politically unacceptable. I want to say openly: this plan could be the end of the Juncker’s Commission. President Juncker should stop Katainen before he causes irreversible damage.”

Att EU-kommissionen fullföljer sitt uppdrag är alltså diaboliskt och olagligt? Det är en retorik som bara göder EU-förakt och som skruvar upp tonläget. Varför Pittella inte väljer att försöka förändra politiken eller argumentera politiskt är anmärkningsvärt.

Än mer anmärkningsvärt är att han hotar att fälla Juncker-kommissionen i ett misstroendevotum bara knappa två månader efter tillträdandet och där kommissionen redan har avverkat en misstroendeomröstning.

Det är en inte första gången Pittella tar i rejält, tidigare har han hotat Slovenien och försökt välja landets kommissionär.

Frågan är vad svenska ledamöterna i S&D-gruppen eller någon annan läsare kan bidra med pusselbitarna varför det kommer nu och på det här sättet?

(PO)

Tweets i pusslandet vad Pittella menar:

Det här är konferensen som avses – har dock inte hittat något refererat ännu, talet finns inte publicerat på Kommissionens hemsida.

Junckers 300 miljarder euro är 21…

I morgon ska EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presentera kickstarten för den europeiska ekonomin. En satsning på 315 miljarder euro under tre år som kan ge upp till 1,5 miljoner jobb, enligt dokument som EUbloggen tagit del av.

Men dokumenten visar också att det inte är några 315 miljarder som EU satsar utan blott 21 miljarder euro. Juncker räknar med med att varje satsad EU-euro ska ge femtonfalt tillbaka. 300 miljardersnivån handlar alltså INTE om pengar IN från EU – utan om erfaren effekt UT tack vare andra intressenter.

I dokumentet EUbloggen har tagit del av konstaterar kommissionen: ”Based on prudent estimates from historical experience, the multiplier effect of the Fund will be 1:15. In other words, for every public euro that is mobilised through the Fund, € 15 of total investment, that would not have happened otherwise, is generated.”

Skärmavbild 2014-11-25 kl. 21.00.54

Det blir  den ”Nya Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar” som får de 21 miljarder euro att använda. 5 miljarder hämtas från Europeiska investeringsbanken (EIB) samtidigt som 16 miljarder garanteras från EU:s budget (det verkar handlar om att flytta investeringspengar och utnyttja buffertar).

Den nya strategiska investeringsfonden (som får EU-förkortningen EFSI) ska vara igång och arbeta i mitten av nästa år, om kommissionen får med sig rådet och parlamentet så snabbt som man önskar. En mindre del av pengarna ska användas till stöd för riskfinansiering av små- och medelstora företag medan den större delen handlar om stödja strategiska infrastruktursatsningar, som bredband, elledningar, transporter i industrucentra, men även i utbildning, forskning, förnyelsebar energi och energieffektivitet. Med andra mycket av det som ligger i EU-kommissionens planer för energiunionen och för att stödja de mål som EU har satt upp när det gäller energieffektiviseringar och ihopbyggandet av den europeiska elmarknaden.

Medlemsländerna håller redan på att skicka in projekt utifrån tre kriterier:

*Projekt som stöder EU-målen och skapar mervärde på EU-nivå

*Projekt som ger snabb uppväxling i socioekonomiska värden

*Projekt som kan starta inom tre år.

I Sverige finns exempelvis Norrbottniabanan, kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå.

EU-kommissionen hoppas också att medlemsländerna kommer att bidra till EFSI och det kan också vara ett sätt att öka investeringarna i medlemsländerna och runda stabilitetspakten:

”Member States, directly or through their National Promotional Banks, will have the opportunity to contribute to the Fund in the form of capital. Importantly, in the context of the assessment of public finances under the Stability and Growth Pact, the Commission will take a favourable position towards such capital contributions to the Fund.

The EU guarantee will be backed up by existing EU funds from the existing margins of the EU budget, the Connecting Europe Facility and the Horizon 2020 programme. Thanks to the Fund, the impact of these EU programmes on the real economy will be multiplied, compared to what they would have achieved otherwise.”

8 av 16 miljarder euro av EU-garantin kommer från 2 miljarder ur EU-budgeten, 3,3 miljarder från Connecting Europe och 2,7 miljarder från Horizon 2020. Nu är jag inte ekonom men kommissionen räknar med att pengarna används dubbelt på det här sättet:

”Importantly, the necessary re-affected appropriations in these two programmes do not mean that the money is lost. On the contrary, the EFSI offers significantly increased possibilities to invest in Europe’s infrastructure, as well as for research and innovation purposes. This is a win-win situation for everyone involved.”

Resterande 8 miljarder ska tillföras senare, men i det som EUbloggen lagt ögonen på så finns det inte angivet hur.

Gissningsvis kommer Juncker att få en del kritik under morgondagen, kritiken kommer troligtvis att ha olika teman beroende på vilket håll.

*För blekt i förhållande till förväntningarna.

*Att näringslivet inte kommer att vara beredd att satsa de summor som behövs för att få det att lyfta till 300-miljardersnivån.

*Även om det är ”små” pengar i jämförelse med förväntningarna är finansieringen till stora delar fortsatt oklar.

*Befintliga program som Horison 2020 riskerar att vattnas ur.

*Urholkar stabilitetspakten.

De som kommer att gilla det kommer att lyfta att det är smart sätt att använda pengarna för att stödja EU:s prioriteringar och att det kommer att välkomnas särskilt från socialdemokratiska regeringschefer i Frankrike och Italien som vill se att stabilitetspakten böjs till förmån för stora, tunga infrastrukturinvesteringar.

Det här är förstås ännu gissningar på reaktionerna i morgon…

(PO)

Stubbs huvudvärk: Stabilitetspakten

Foto (C) Europeiska Unionen 2012

Foto (C) Europeiska Unionen 2012

Vårt östra grannland har problem, stora problem. Nokias mobiltelefoner, Euron som försvårar konkurrensen inom skogssektorn tillsammans med vikande pappersefterfrågan har slagit hårt mot Finland som nu bryter mot stabilitetspakten. Det strukturella underskottet väntas bli 1 procent istället för tillåtna 0,5 procent.

Den finländska ekonomin är alltså i kris och samtidigt har Finland drabbats av Rysslands invasion av Ukraina genom sanktionerna mellan EU och Ryssland i den pågående sanktionsupptrappningen. Det är utifrån det perspektivet, och en påtaglig nervös ekonomisk situation samt erfarenheten av Sovjetunionens fall när en stor del av Finlands ekonomi försvann över en natt, som Finlands motsträvighet att implementera nya sanktioner ska ses.

Särskilt orolig är Finland över det ryska hotet att stänga ryskt luftrum. Det skulle innebära ett förödande slag för det nationella flygbolaget Finnair som har specialiserat sig på Asientrafiken som går just över Ryssland. Finland tillhör normalt EU:s mjuka Rysslandsduvor inom EU.

Nye statsministern Alexander Stubb har fått flera rejäla huvudvärkar att hantera.

(PO)