Nu kommer 5G

G-GInfographic

Sydkorea och EU har idag tillkännagivit en gemensam satsning på 5G.

Det handlar om att arbeta fram en branschstandard som ska gälla för båda parter, och som man hoppas att övriga världen kommer att följa efter.

För EU och Sydkorea handlar det om att försöka ha ledartröjan inom den digitala telekomvärlden i framtiden.

För Ericsson är det här goda nyheter. För dig som konsument kommer det att dröja flera år innan du kommer att använda dig av 5G.

(PO)

 

 

Annonser

Frihandelsavtal, men med en flexibel mur för bilar

Europaparlamentet har till sist gett klartecken för frihandelsavtalet med Sydkorea. Det är det första handelsavtalet efter Lissabonfördraget trätt i kraft, fördraget ger Europaparlamentet delad makt över EU:s handelsavtal.

Avtalet är intressant som ett första tecken på vad som kan komma att komma, att Europaparlamentet mer och mer intar rollen som protektionist (läs mer om det i det tidigare blogginlägget ”Protektionism, därför att ”all politics is local”.

Frihandelsavtalet med Sydkorea innebär att 98 procent av tullmurarna försvinner, men MEP:arna fick ett tillägg som ger skydd åt bilindustrin. Framför allt har italienska parlamentariker varit pådrivande här. Att om parlamentet eller industrin själva begär det så måste EU-kommissionen starta en utredning ifall EU:s bilindustri skadas. Hängslen på för Volvo, Saab och de andra. På så sätt ska bilarbetare i Trollhättan och Torslanda tillsammans med de europeiska kamraterna i Turin och på andra orter skyddas från sydkoreanska biltillverkare som kan hota jobben. Det är alltså ett frihandelsavtal, som ändå har en flexibel mur runt den del av trädgården som man inte vill att gästerna ska vara för mycket i…

Avtalet väntas öka handeln smått svindlande 19 miljarder euro och minska kostnaderna med 1,6 miljarder euro för exportörerna. Rimligtvis borde vinnarna vara konsumenterna med lägre priser som en följd.

Du kan läsa mer på DI och på Europaparlamentets hemsida.

(PO)