Greklandssamtal i TV4:s livesändning

euroGästade under söndagskvällen TV4Nyheternas livesändning om Grekland och samtalade med utrikeskommentatorn Rolf Porseryd.

Du kan se samtalet här.

Har även skrivit en längre analys inför eurotoppmötet som du kan läsa här.

Och efter toppmötet har jag skrivit en mer ideologisk ledare där jag pekar på att EU:s visioner är värda att försvaras.

EU-valvakan frias av GRN

Skärmdump från SVT. Klicka på bilden för att komma till ViPåTV.

Skärmdump från SVT. Klicka på bilden för att komma till ViPåTV för att läsa mer om Granskningsnämndens beslut.

SVT:s valvaka för Europaparlamentsvalet frias av Granskningsnämnden skriver ViPåTV. Sammanlagt hade valvakan anmälts av 347 personer som ansett att Sverigedemokraterna hanterades på ett obalanserat sätt. Anmälarna menade att SD utmålades som ett rasistiskt parti utan att partiet fick möjlighet att bemöta anklagelserna, men också att bevakningen av SD:s valvaka var otillräcklig och att grafiken var gjord så att SD:s valresultat var otydligt och svårläst och att programledare och val av medverkande gjorde att SD marginaliserades.

Granskningsnämden för Radio och TV höll dock inte med och skriver att programmet inte stred mot kravet på opartiskhet och saklighet:

”När det gäller SVT:s och övriga programföretags bevakning i samband med allmänna val har granskningsnämnden tidigare uttalat att något krav på att alla politiska partier ska behandlas helt likformigt inte kan ställas, utan att denna bevakning till stor del måste kunna få göras utifrån nyhetsmässiga värderingar. Nämnden anser mot den bakgrunden att vad anmälarna bland annat anfört om att bevakningen av SD inte stod i proportion till partiets valframgång inte strider mot kravet på opartiskhet.

Enligt nämndens praxis får politiska partier godta relativt långtgående kritik innan det kan krävas att partierna i fråga måste ges tillfälle att bemöta kritiken. Nämnden konstaterar att uttalandena om SD som ett rasistiskt parti gjordes av tillfälligt medverkande och gav uttryck för deras personliga uppfattning. Med beaktande av att det ska råda en vidsträckt yttrandefrihet i televisionen kan nämnden inte finna att deras uttalanden innebär att programmet strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Enligt nämndens mening gick inte heller programledarens eller SVT:s EU-kommentators uttalanden utöver vad som kan accepteras inom ramen för SVT:s gransknings- och kommentarsskyldighet. Programmet strider inte mot kravet på opartiskhet.

Nämnden anser inte att valet av medverkande eller programledarens förhållningssätt, eller vad anmälarna anfört i övrigt, medför att programmet strider mot kraven i sändningstillståndet.”

Läs hela beslutet.

TV4 fick omfattande kritik i samband med Europaparlamentsvalet för att ö h t inte sänt någon valvaka alls i TV utan endast på nätet.
(PO)

Tacka EU för flyghjälpen över Sala

Skärmavbild 2014-08-04 kl. 16.15.12

Klicka på bilden för att se rapporteringen från fotograf Johan Österberg och Stephanie Zakrisson i TV4 under måndagsmorgonen.

 

 

 


I helgen har jag varit inne och tjänstgjort som Nyhetsredaktör på TV4 och den allt mer växande branden som nu beskrivs som den största i Sverige i modern tid har fått mig att minnas den värsta skogsbrand jag bevakat.

Det var i Grekland 2007 då jag skickades av SVT för att rapportera om branden som kostade 68 människor livet och som var snubblande nära att också ödelägga Olympia (längst ned kan du läsa vad jag skrev på SVT.se när jag summerade intrycken). Bland annat mötte jag i Pyrgos den svårt brännskadade Spyros på sjukhuset vars historia om hur han överlevde genom att gräva ned sig är något jag bär med mig fortfarande. I texten skrev jag: ”…det finns lärdomar för alla att dra. Grekland har den största hemläxan att göra, men även övriga EU-länder kommer under hösten att diskutera hur ska man göra för att rätt hjälp ska komma fram snabbare nästa gång det oväntade händer någonstans.”

För Salas del kan nu räddningstjänsten skicka en tacksam tanke till att beslutsfattarna inom EU gjorde hemläxan när den grekiska branden och andra katastrofer utvärderades. Man konstaterade bland annat att det var svårt för varje medlemsland att ha resurser för alla eventualiteter och att det behövdes förbättrad kriskoordinering så att man skickar rätt saker vid rätt tillfälle och att sakerna ska kunna användas ihop, läs mer. EU har också ett avtal om ”Civil Skyddsmekanism” som 31 länder deltar i, förutom EU:s 28 medlemsländer ingår även Norge, Island och Makedonien. Insatserna koordineras genom ERCC (European Response Coordination Center) och det är här som Sverige begärt assistans i enlighet med Skyddsmekanismen. Tre medlemsländer svarade snabbt och av dessa ansåg Sverige sig ha mest nytta av flygplan med vattenbombningskapacitet, beskedet blev – tack Italien, kom hit! I ett pressmeddelande konstaterar EU-kommissionären Kristalina Georgieva:

I express my sincere gratitude to the Italian authorities for providing swift support to Sweden in this moment of need. Let us hope that our biggest fear of the blaze spreading to urban areas will not materialise,”

Kristalina Georgieva har krishantering i sin portfölj och ERCC ligger under hennes ansvarsområde. Skyddsmekanismen har de tre senaste somrarna åberopats 16 gånger (även länder utanför samarbetet kan få hjälp). De senaste åren är det Bulgarien, Montenegro, Albanien, Slovenien, Grekland, Portugal och Bosnien-Hercegovina har begärt hjälp med vattenbombning från luften. Det har inte hänt förut att Sverige har aktiverat skyddsmekanismen för skogsbrand. Georgieva igen:

”Forest fires are a risk we tend to associate primarily with Southern Europe, but we are seeing that no country is immune. With risk like this increasing, it makes all the more sense for countries to help each other through the European Union. With the Emergency Response Coordination Centre, we help make sure that mutual assistance gets to where it is needed quickly and efficiently.

Att nu italienska vattenbombningsplan är på väg till Sala är för att det som Spyros gick igenom inte ska behöva upprepas. För människorna i det eldhärjade området i Sala kommun är det en smal lycka att branden inte inträffade för sju år sedan…

Läs mer: EU:s arbete mot skogsbränder.

Se hela presskonferensen från kl 13 på TV4.se/Nyheterna: ”Största branden i modern tid” och intervju kl 16:30 ”Vi sätter stort hopp till flygplanen”.

Fler reportage av TV4 av fotograf Johan Österberg och reportrarna Stephanie Zakrisson och Jens Tholin: Branden inte under kontroll (måndag), Branden härjar okontrollerat (söndag) och Skogsbrand utom kontroll (lördag).

(PO)

Tillägg: Under tisdagen kom besked att även franskt flyg (3 plan) ansluter sig till insatsen. Dessutom bidrar Grekland med analys av satellitbilder.

TIllägg 2: Det verkar ha gått troll i flygplanen. Nya uppgifter gör gällande att de italienska planen inte lyft från Italien, tidigare uppgifter att de satt fast i Polen pga oväder. Andra uppgifter gör gällande att fransmännen försenas pga byråkrati hos svenska Transportstyrelsen.  Vi får se när någon reder ut vad som skett, och inte skett och varför det som borde skett inte skett och var felet ligger.

 

 

 

PS Hela texten från 2007:

Det första du känner är doften av rök. När du kommer närmare reser du in i ett tunt dis, diset ligger som slöjor i bergen i fjärran. Sedan börjar du se spåren, litet bränt här och där. Långsamt blir landskapet mer och mer bränt.

Döda träd där det en gång funnits liv och grönska. Fortfarande finns det levande växter mitt i döden, buskar och träd som trotsat förstörelsens kraft och som envist står kvar.

Ju högre upp du kommer desto glesare blir dessa gröna öar. Till sist ser du bara bränd mark, träd som stelnat till kol och hur det pyr överallt, nästan som om röken kommer från underjorden.

Det är inte en beskrivning av en resa till Mordor, Saurons hemvist i Tolkiens Sagan om Ringen, men jag har använt den jämförelsen när jag pratat med folk hemma i Sverige om hur det är att åka omkring runt Olympia och gudinnan Artemis gröna kullar. Liknelsen behövs för att förstå intrycket som TV-kameran inte kan förmedla.

Skogsbränder är långt ifrån ovanliga i Grekland, men det som hänt den senaste veckan är en katastrof utan dess like.

190 000 hektar skog har brunnit ned. Det är tio gånger mer skog än vad som brinner ett genomsnittligt år. Hittills i år har det brutit ut 120 större skogsbränder, jämfört med 52 under hela fjolåret.

Siffrorna för antalet byggnader som förstörts varierar kraftigt. Grekiska medier hade under torsdagen uppgiften om 1500 – en siffra som enligt samma rapporter kan stiga till det dubbla. Antalet hemlösa uppskattas till 4000, det kan röra sig om så många 10 000 personer.

Minst 63 människor har dött, de allra flesta i området kring Olympia. Hälsoeffekterna på sikt är svåra att uppskatta. Men för många, särskilt äldre, har den kraftiga röken blivit påfrestande. Var slutnotan stannar kan ingen riktigt uppskatta idag. Vi kan bara konstatera att det är en katastrof; för de drabbade människorna, för regionens ekonomi, ekologi och kulturhistoria. Många antika fornlämningar har förstörts, även om det viktigaste, den antika Olympiastadion, räddades med cirka 100 meter till godo.

Hur kunde bränderna få sådan omfattning? Konspirationsteorierna är många, ett 30-tal misstänkta mordbrännare runt omkring i Grekland har gripits. Men sanningen är snarare att det handlar om flera olyckliga kombinationer, i grunden en långvarig hetta med värmerekord och torka. Lägg därtill stormvindar på 25 sekundmeter.

Det var stormvindarna som spred eldarna blixtsnabbt uppför sluttningarna. Det var stormvindarna som överraskade räddningstjänster och bybor. Det var stormvindarna som tog livet av 24 människor vid ett och samma tillfälle. De var alla från Spyros Kiotsis hemby.

Mötet med Spyros är resans starkaste personligaste intryck. Vi träffade honom på sjukhuset i Pyrgos. När vi kom in i salen kämpade han med sjukgymnastik under svår smärta. Han måste röra på de sönderbrända benen för att det läkande skinnet ska tänjas. Hans berättelse, om hur elden fångade flyktingarna från byn och brände människor framför ögonen på honom var stark. Det var vid det här tillfället som mamman med de fyra barnen omkom, Spyros var troligtvis den sista människa som såg dem när de fortfarande var vid liv.

För att överleva grävde han en grop. Spyros historia är bara en av många, alla vi pratat med har en historia om förlust och sorg, om inte egen så någon nära släkting eller vän.

Hur kunde det hända? Vem bär ansvaret? Frågan kommer att dominera det grekiska valet om ett par veckor. Den konservativa regeringen har försökt visa handlingskraft genom att snabbt dela ut 10 000 euro till alla som fått sina hem förstörda. Över 200 miljoner kronor till 7 500 personer betalades ut det första dygnet, många misstänks ha bluffat till sig pengar. Kritiken växer mot regeringens sätt att hantera hela krisen, också mot att myndigheterna har kallat det inträffade för en terrorliknande mordbrännarkampanj. G700, en grekisk blogg, beskriver det som att ”Grekland är under attack från organiserad inkompetens”.

Kanske är det en förklaring till att så människor dog och konsekvenserna blev så omfattande. Intrycket av att resa runt i området är stort hjärta och stor vilja, men brister i samordning och information. Men när man ser förstörelsen och tänker på att det rådde storm så tänker jag att kanske antalet döda ändå på något sätt är lågt jämfört med hur illa det kunde blivit.

Oavsett vilket finns det lärdomar för alla att dra. Grekland har den största hemläxan att göra, men även övriga EU-länder kommer under hösten att diskutera hur ska man göra för att rätt hjälp ska komma fram snabbare nästa gång det oväntade händer någonstans.

Tills dess kommer Spyros att kämpa med sina övningar där i sängen på tredje våningen på sjukhuset i Pyrgos. Under tiden kommer grönskan sakta att återvända till de brända bergen. För precis som i Sagan om Ringen så kommer liv att spira på mark som varit ödelagd.

Patrik Oksanen

Tredje delen hos familjen Hansson

Image

Idag sändes den tredje delen av familjen Hansson i TV4. Jag är speakerröst och berättar om hur familjen kommer i kontakt med beslut tagna på EU-nivå i vardagen. Nu handlar det om tandkräm och bilar, bland annat. Uppdraget var att att vara lite torr och halvrolig… Se inslaget här.

EU som aprilskämt

Första april har passerat och EU brukar vara ett populärt tema för att lura dumma sillar vart man vill. Till och med EU-kommissionens kontor i Stockholm tillhör de som använder EU för att busa lite med publiken på denna skämtardag. Härligt befriande självdistans från institutionen.

Temat för buset var EU:s krisfond, som verkar krisa så mycket att det behövs medborgarinsatser för att fylla på. Därför går nu några av Europas sevärdheter under klubban, inte själva äganderätten utan lite speciella tillträden. Vad sägs om tillbringa bröllopsnatten i Greve Draculas borg? När man klickar på länken från nyhetsbrevet kommer man bara till en sida som säger att det man sökte inte fanns.

Min förra arbetsplats TV4Nyheterna Uppsala använder också EU som medel för att lura tittare. Här är temat att Generaladvokaten vid domstolen i Luxemburg, efter uppretade vinbönder i Champagne klagat, ska ha synpunkter på den traditionsenliga Champagnegaloppen på Valborg. Eftersom det inte är champagne som sprutas omkring utan sämre mousserande vin så urholkas det namnskyddade vinet. Ajabaja med andra ord, och Uppsalas studentnationer hotas med böter om inte galoppen byter namn. Cavalkaden är ett namnförslag som nu diskuteras.

Inslaget kan ses här.

Allehanda tar till den omdiskuterade hjärterätten Surströmming. Tidningen berättar att EU (som vanligt anges inte vilken institution som ska ha tagit beslutet) nu beslutat att surströmmingen ska klassas som djurmat eftersom PCB-halterna är för höga. Artikeln kan läsas här.

Någon som sett fler EU-aprilskämt i Sverige? I fjol hade Piteå-tidningen att Pitepalten skulle försvinna pga EU. En gammal klassiker är aprilskämtet att EU förbjuder just aprilskämt, det har använts under årens lopp av NA, VLT, IDG och säkert någon till.

Kanske var det därför som EU-kommissionen i Stockholm slog till med ett eget aprilskämt i år, för att visa att man inte är så torr och tråkig som andra anspelar på i aprilskämtandet om att EU skulle förbjuda aprilskämt…

(PO)