Helt fel i medierapportering, men ändå intressant om FIFA

svdIbland blir det som bekant lite stolligt i EU-medierapporteringen. Som i SvD i bilden härintill. Och innan ni tror att Svenskans Brysselkorre Teresa Küchler har drabbats av solsting ska jag tillägga att artikeln är skriven av hemmaredaktionen.

För det första föreslår sällan EU saker och ting. Förslagsrätt har EU-kommissionen. Eftersom det som artikeln handlar om inte är ett lagstiftande ärende kan det inte vara ett lagförslag. Vad handlar då grejen om som SvD missförstår så kapitalt i både rubrik och första mening?

Jo, Europaparlamentet kan ta resolutioner. Resolutioner är viljeyttringar, politiska statement, som inte rubbar några cirklar eller ändrar några lagparagrafer. Resolutionerna är ibland ett sätt för parlamentet att försöka skapa tryck i en fråga så att EU-kommissionen så småningom släpper ut ett förslag andra gånger är det någon direkt läggs till handlingarna och ingen minns att de har röstats igenom…

Några av de vanligaste svenska medieankorna om EU brukar vara resolutioner eller än värre ett initiativbetänkande. Just FIFA-fallet är lite intressant allmänpolitiskt eftersom det handlar om en fråga med hög europeisk identitetsfaktor, där den europeiska fotbollen genom UEFA är på konfliktkurs med FIFA. Här finns sprängheta politiska frågor kring korruption, pengar, arbetstagares villkor (alla omkomna arbetare i Qatar) och så den ständiga flodhästen i vardagsrummet – Ryssland.

Omröstningen i plenum är planerad till på torsdag. ALDE-gruppen är pådrivare, däribland Centerpartiets Fredrick Federley som gärna ser att Ryssland och Qatar fråntas mästerskapen om länderna mutat sig till mästerskapen.

– Om korruption och mutor ligger bakom att VM ska spelas på Putins gräsmattor eller i Qatars öken tycker jag det är rimligt att överväga om spelen verkligen ska vara där, säger Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C) i ett pressmeddelande.

Slutgiltiga skrivningen är inte klar ännu vad jag förstår men det som cirkulerade på förmiddagen innehöll 24 punkter. Ett axplock

– Uppmanar alla sponsorer och TV-bolag (läs SVT/TV4 i Sverige, har svårt att se Casten och Hanna som vd:ar åka ned till FIFA och sopa med kvasten…) att stötta den reformprocess FIFA behöver genomgå.

– Uppmanar EU-kommissionen att samordna med medlemsländerna, Interpol, Europol och Eurojust åtgärder för att hantera eventuell korruption inom EU.
– Uppmana kommissionen att se över om det nya pengatvättslagstiftningen effektivitet.
– Uppmana medlemsländerna att överväga att dra tillbaka sina landslag från VM 2018 och 2022 och att blocka ekonomiska medel i EU om inte FIFA får ordning på korruptionen.
– Parlamentet vill se tidsbegränsade uppdrag och transparens i FIFA, och anser att det är avgörande för att parlamentet ska återfå förtroendet för FIFA.
– FIFA ska ha en oberoende etisk granskning.

Resolutionen har alltså inga skarpa patroner att skjuta med, men knalljudet är en politisk värdemätare av hur irriterad den europeiska politiken är på FIFA-pamparnas agerande, hur mästerskap delats ut och hur fotbollen sköts rent allmänt.

Personligen anser jag att det ska mycket till för att FIFA ska få ordning på det hela. UEFA bör överväga att lämna FIFA och öppna eget och buda in ett urval av länder för att spela öppna europeiska mästerskap om inte signalerna kommer snabbt att FIFA storstädar. Men frågan avgörs av UEFA och inte av Europaparlamentet…

Så omröstningen på torsdag är intressant som en ”Så förbannad är vi på FIFA-värdemätare”, särskilt för oss som gillar kombinationen fotboll och politik, men inte det som Svenska Dagbladet mfl ger intrycket av att det handlar om.

Och som en indikation på hur viktig parlamentet tycker att det är egentligen, så ligger det på torsdageftermiddagen – som sista punkt, alltså när parlamentarikerna redan börjat resa hem från Strasbourg.

(PO)

TV-bolag får rättighetshuvudvärk efter beslut i EU:s domstol

TV4-gruppen satsar hårt på sporträttigheter och har köpt in matchrättigheterna för fotbolls-EM 2012, inte bara för Sverige utan även i Norge och Danmark där man bland annat äger Canal+. I Sverige delar TV4, SVT och Canal Digital på matcherna. Men EU:s domstol i Luxembourg är på väg att förändra framtidens marknad för sporträttigheter . Det närmaste stora evenemanget är just fotbolls-EM.

Det började med att FIFA och UEFA protesterade hos EU-kommissionen efter att Belgien och Storbritannien lämnat in listor på fotbollsmatcher (båda hade lämnat in en lista på nästa VM, men britterna även på EM 2012) som de anser är av stor betydelse för publiken och som därför ska visas hos gratiskanaler. Domstolen slog fast att kommissionens beslut att godkänna att listorna var korrekt. Just nu har åtta medlemsländer lämnat fått listor godkända av kommissionen, förutom Belgien och Storbritannien även Finland, Österrike, Italien, Frankrike, Tyskland och Irland.

FIFA och UEFA försökte snacka ner fotbollsmästerskapen genom att hävda att hela turneringar inte kan betraktas som evenemang med stor betydelse. Kommissionen å sin sida pekade på att i direktivet (Audiovisual Media Services (AVMS) (artikel 14)) så nämns fotbolls-VM till och med som ett exempel på ett evenemang med stor betydelse. Det är upp till varje medlemsland att bestämma vilka sportevenemang som är av stor betydelse ansåg domstolen, i alla fall i väntan på att EU har harmoniserat vad som är viktigt för publiken. Med tanke på att vissa vinteridrotter som Finland har på sin lista (backhoppning, skidåkning, nordisk kombination m.m.) är det svårt att se ens en anledning att jämka greker och nordbor. EUobserver rapporterar om domstolsbeslutet om mästerskapslistorna här, WSJ skriver om det här och EU-kommissionens reaktion på beslutet finns här.

EU:s domstol har också ett annat ärende om just sporträttigheter på sitt bord. Ett yttrande från generaladvokaten Julianne Kokott i början av månaden pekar på att gränserna öppnas när det gäller sporträttigheter. I sitt yttrande till EU:s domstol (generaladvokatens yttrande är inte bindande, men kan ses som en fingervisning, en riktning för domarna att ta ställning om) konstaterar Kokott att det inte är förbjudet för engelska pubar att visa livesändningar av premier league med hjälp av utländska dekoder. Förbudet strider mot fri rörlighet för var varor och tjänster inom EU. Konkret betyder det att det inte går att blockera visningar i enskilda länder eller dela upp rättigheter mellan olika länder när det gäller satellitsändningar och pay-per-view.

Konsekvensen på sikt, om domen får inriktningen som generaladvokaten skissar, kommer att leda till att FIFA, UEFA, IOK mfl kommer att tvingas sälja sporträttigheter som gäller hela EU istället för idag att dela upp det mellan olika länder (och därigenom få ut ett högre pris).

När det gäller fotbolls-EM 2012 kan TV4-gruppen vara relativt lugn. Sverige har inte lämnat en nationell lista, och inte Danmark eller Norge (som inte är med i EU, men som omfattas av inremarknadsregler som EFTA-land). Jag ska erkänna att jag inte har koll på om det finns någon listdiskussion i Danmark eller Norge, men det kanske någon bloggläsare har koll på?

Men för TV4:s del blir det intressantare att se vilken betydelse EU:s domstolsbeslut får i det kommande domslutet. Jakten på krogar som inte betalat särskilda abonnemang till TV-bolagen lär blir svårare eftersom det räcker med en grekisk, finsk eller irländsk kanal för att visa matchen. Läs mer om tidigare stämningar här.

(PO)