Putins svenska vänner


Det samtida undertecknandet i Europaparlamentet och det Ukrainska parlamentet Foto © European Union 2014 EP

Det samtida undertecknandet i Europaparlamentet och det Ukrainska parlamentet Foto © European Union 2014 EP

På twitter har jag sett hur Sverigedemokraterna jämförts med kalla krigets VPK i förhållandet till Moskva, och att det är ett epitet som SD:arna värjer sig emot. Bland annat pekar man på Mikael Janssons reservation i Försvarsberedningens rapport som beviset för att man inte är ”Putinister och Moskvakramare”.

Jag berörde inför parlamentsvalet i våras den kluvenhet som tycks finnas inom Sverigedemokraterna när det gäller synen på Ryssland. På den ena sidan finns det ”stark vurm för den starke mannen och Putin som gör upp med bortklemade demokratier och inte låter sig hunsas av USA” vilket SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand bland annat illustrerade med sin famösa tweet att han hellre välkomnade Putin än Obama till Stockholm. 

Mest tydlig med sin förälskelse, i den europeiska extremhögern, är Marine Le Pen som uttryckt sin beundran för Putin. Även Viktor Orban, regeringschef i Ungern har svärmat nyligen för Putin. Det här ska ställas mot att den nationellt sinnade höger i Sverige aldrig tidigare har varit Moskvakramare. Före Revolutionen var nationalisthögern inriktad på det kejserliga Tyskland. Efter revolutionen styrde de förhatliga bolsjevikerna Ryssland som angrep Finland och slukade Baltikum. Längre tillbaka i tiden går rysskräcken i Sverige tillbaka till kusthärjningarna under Stora Nordiska kriget.

När EUbloggen går tillbaka i röstningsprotokollen och ser vilka omröstningar som varit i det nya parlamentet kring Ryssland och Ukraina finns det tre omröstningar. Sverigedemokraterna är det enda parti som röstat nej i någon omröstning. Både Winberg och Lundberg har röstat nej i två omröstningar, i den tredje avstod dom från att rösta. Det gör Sverigedemokraterna unika bland de svenska folkvalda, inget annat parti har röstat på ett för Vladimir Putin och Ryssland så glädjande sätt. Sällskapet som Sverigedemokraterna har hamnat i är ytterkanterna i Europaparlamentet. Tillsammans med Vänstergruppen GUE/NGL (där det svenska vänsterpartiet har gått emot gruppen ett par gånger i fråga om Ukraina), grupplösa högerextremister och den egna partigruppen EFDD har Sverigedemokraterna utmärkt sig som konsekventa motståndare en gränsdragning gentemot Ryssland. Sverigedemokraterna ingår i EFDD men partigruppen har inte varit enig i omröstningarna. Exempelvis partigruppens balter valt att stödja avtalet med Ukraina men den vägen valde inte Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna motiverade sitt nej till associationsavtalet med att man inte vill att EU ska utvidgas mer:

– Vi vill ju inte att EU skall bli större. Vi vill ju på sikt gå ur EU, och då vill vi ju givetvis inte få mer kostnader av att det blir fler medlemsländer. Det säger ju sig självt, sade Kristina Winberg till SR Ekot. 

UKIP som dominerar Sverigedemokraternas partigrupp EFDD har länge gått i Kremls retoriska fotspår och skyller händelseutvecklingen på EU och väst. Partiet varnade också i debatten om att associationsavtalet leder till krig och att EU genom avtalet tar bort landet som en buffertzon och därigenom hotar Ryssland. Vart självbestämmandet för nationer har tagit i UKIP:s vision av Europa är en annan historia. Intressant att notera är dock att Sverigedemokraternas retorik och motivering till varför man röstade nej är en helt annan än UKIP:s. Kanske för att partiet skulle få för mycket problem med en stor del av sin väljarbas med den motiveringen som UKIP kör med. Att säga att man vill stoppa avtal som man ser som ett litet, men ändock, steg mot medlemskap i en mycket avlägsen framtid är mer oantastligt än att säga att Ukraina ska återgå till att vara en rysk lydstat och att vi ignorerar folkrätten.

Det skulle vara intressant för debatten om någon eller några Sverigedemokrater tog stafettpinnen och försökte utveckla vad har man egentligen för syn på Putin (frälsare eller inte), annekteringen av Krim, de upprepade ryska kränkningarna av grannländernas gränser (både på marken och luften), den ryska styrkeuppbyggnaden i Östersjön som nu även omfattar landstigningsfartyg, samt hur det kommer sig att Sverigedemokraternas röstningar ser ut som dom gör…

Det skulle också vara intressant att veta vad Sverigedemokraterna säger om solidaritetsdeklarationen, som öppnar för att Sverige ska ge militär hjälp om något land inom EU eller Norden angrips. I blogginlägget Det riskerar att bli en kall vinter finns ett scenario konkretiserat med att Estland begär omedelbar militärhjälp. Skulle en SD-ledd regering skicka det till Estland?

Jag är också beredd att publicera ett gästinlägg på EUbloggen från någon av Parlamentarikerna eller någon tillträdande riksdagsledamot där man utvecklar sin syn och ger ett klarare besked, är Sverigedemokraterna vår tids VPK eller inte? Och varför…

Som praktiskt politiskt agerande ser ut just nu är så är Putins bästa vänner i Sverige just Sverigedemokraterna.

(PO)

BILAGA:

Svenska Europaparlamentarikers omröstningar Ukraina/Ryssland 

18 september: Resolution Situation in Ukraine and state of the play of EU-Russia relations

Röstsiffror: 481 för, 38 emot, 114 avstod

JA: Fredrick Federley (C), Jytte Guteland (S), Gunnar Hökmark  (M), Olle Ludvigsson (S), Jens Nilsson (S), Soraya Post (Fi), Marit Paulsen (FP), Marita Ulvskog (S) och Cecilia Wikström (FP)

Avstod: Malin Björk (V), Isabella Lövin (MP), Peter Eriksson MP, Kristina Winberg (SD) och Peter Lundgren (SD)

Övriga frånvarande.

16 september: EU-Ukraine association agreement, with the exception of the treatment of third country nationals legally employed as workers in the territory of the other party

JA: Lars Adaktusson (KD), Bodil Ceballos (MP), Anna-Maria Corazza Bildt (M), Fredrick Federley (C), Jytte Guteland (S), Gunnar Hökmark  (M), Olle Ludvigsson (S), Jens Nilsson (S), Soraya Post (Fi), Marit Paulsen (FP), Marita Ulvskog (S) och Cecilia Wikström (FP)

NEJ: Kristina Winberg (SD) och Peter Lundgren (SD)

Övriga frånvarande.

17 juli: Resolution Situationen i Ukraina 

Röstsiffror: 497 för, 121 emot, 21 avstod

JA: Max Andersson (MP), Bodil Ceballos (MP), Peter Eriksson (MP), Fredrick Federley (C), Anna Hedh (S), Olle Ludvigsson (S), Jens Nilsson (S), Soraya Post (Fi), Marit Paulsen (FP), Marita Ulvskog (S) och Cecilia Wikström (FP)

Avstod: Malin Björk (V)

NEJ: Kristina Winberg (SD) och Peter Lundgren (SD)

Övriga frånvarande.

Några exempel på EFDD-retorik i frågan om Ukraina-Ryssland

4 tankar om “Putins svenska vänner

  1. Pingback: Skriver om ”Putinister & Nykaroliner” i Gefle Dagblad | EUbloggen

  2. Pingback: FLASH: SD blir grupplösa | EUbloggen

  3. Den gemensamma nämnare för dessa partiers vurmande för Putin heter Dugin. Enligt Dugins luddiga logik är Ryssland de enda som kan stoppa EU och USA. Denna rörelse kallar sig själva Identitärer. Jag kallar dem förrädare.

    Jag brukar säga att Ryssland infiltrerat högerrörelserna idag på samma sätt som Sovjet lyckats infiltrera fredsrörelserna på 80-talet.

    Att ingen journalist lyckats sätta detta under luppen visar hur illa ställt det är med journalistkåren i Sverige.

  4. Pingback: Bolshoe spasibo, Sverigedemokraterna | EUbloggen

Kommentarer är stängda.