EUbloggen granskar valmanifesten: MP får G


Det är indirekt val i Sverige till EU:s andra lagstiftande kammare, ministerrådet, den 14:e september. Du känner säkert igen det under ett annat namn; Riksdagsvalet. I en serie inlägg granskar EUbloggen partiernas valmanifest utifrån EU-perspektiv. Valvinnare kommer ju att bilda regering, och regeringens ledamöter deltar i det EU-lagstiftande arbetet som sker i ministerrådet.  anfallare-med-gront

Tidigare inlägg i serien valmanifest: Folkpartiet får MVG, Centerpartiet får knappt G,

Tidigare granskning: Det här vill partierna inte prata om

MILJÖPARTIET

Har eget EU/Europakapitel: Nej, men hänvisar till EU-valsmanifestet.

Antal gånger som olika begrepp nämns:

EU: 9

Europa: 1

Europeisk(a): 1 (nja, används i betydelsen utomeuropeiska i fråga om studenter…)

Euron: 0

Konkreta löften i EU-politiken: 

*Skärpning av Reach, EU:s kemikalielagstiftning, och när det inte räcker ska Sverige gå före.

*Att alla EU-medborgare i hela EU ska ha rätt till akutsjukvård på samma villkor.

*Skapa lagliga vägar in i EU för att söka asyl.

*Inom EU verka för aborträtten och för sexuella- och reproduktiva rättigheter.

*EU ska upprätta en civil fredskår.

*Riva upp de delar av Ipred som ger upphovsrättsindustrin polisliknande befogenheter.

Överraskningsfaktor: Det som överraskar är Miljöpartiets stora optimism att göra frågor till överstatliga och få sakpolitiken i mål, men också att EU:s energi & klimatpolitik lyser med sin frånvaro i Klimat & Miljökapitlet.

Kommentar: Miljöpartiets dubbelhet, som EU-kritiskt parti som verkar paradoxalt för mer överstatlighet i flera frågor, konstaterade EUbloggen redan inför parlamentsvalet i våras. Valmanifestet till höstens val fortsätter på den vägen med konkreta löften som ett miljöpartistiskt Sverige ska driva på i EU:s ministerråd, vad sägs om mer överstatlighet i fråga om abort, försvars- och säkerhetspolitik, asyl- och sjukvårdsfrågor… Risken är när frågorna går upp på EU-nivå är att det finns andra som tycker annorlunda och frågorna landar på ett sätt som miljöpartiet inte riktigt tänkt sig.

Miljöpartiets valmanifest pratar väldigt lite om Europa och en europeisk dimension, men landar ändå i lika många konkreta löften som Folkpartiet och betydligt fler än Centerpartiet. Det visar att Miljöpartiet tar EU på allvar, men att man ändå har svårt att förhålla sig Europeiska Unionen som helhet. EUbloggen noterar också att partiet inte ger besked om Euron, trots att det är Sveriges riksdag som beslutar om frågan.

Liksom Centerpartiet är Miljöpartiet dålig på att koppla möjligheter, påverkan eller problem som finns i EU-nivån, som till exempel i artskydd, djurskydd, transportpolitik osv.

Slutomdöme: Miljöpartiet får helt klart godkänt, och betygsnämnden var snubblande nära att utdela ett VG för alla konkreta besked i olika frågor. Men avsaknaden av skrivningar om vad Miljöpartiet vill med den europeiska politiska nivån och inga besked om Euron höll tillbaka i betygssättningen. Det räcker alltså inte att säga att man har ett EU-valsmanifest också för att få högre betyg.

(PO)

PS Notera att betygssättningen inte handlar om politikens innehåll utan om hur EU-perspektivet finns med.